Fremtidsøkonomikalkulator

Artikkelen fortsetter under annonsen

Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Konjunkturtendensene
SSB gir ut konjunkturtendensene for Norge og utlandet fire ganger i året.

Økonomiske utsikter
DnB Nor gir ut sine spådommer fire ganger i året.

Økonomisk oversikt
Nordea gir ut denne publikasjonen fire ganger i året.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Lynbudsjett
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett.Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Bilkostnadskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Kalkulatoren beregner virkningene for din økonomi i fire år fremover. Her kan du legge inn spådommer for lønn, rente, og inflasjon.

Sluttresultatet er hvilke endringer dette fører til i din disponible inntekt (eller husholdningens).

Tall for lønn, inflasjon og rente er hentet fra SSB's prognoser for endel økonomiske nøkkeltall.

Du finner også en tilsvarende kalkulator som baserer seg på DNB's siste spådommer.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer. Skatten blir beregnet med skattereglene for 2012. I de tre neste årene tar skattberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene.

Får å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter «Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt inn med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen. Du kan se mer om hvor mye du bruker i kalkulatorene «Budsjettkalkulator forbruksutgifter », «Lynbudsjett », «Bilkostnadskalkulator».

Det er forutsatt at gjelden er på samme nivå. Selv om den blir noe nedbetalt, vil det ha svært liten effekt på endringen i disponibel inntekt.

Spådommer:2012201320142015
Gjennomsnittlig rente i 2011
Gjennomsnittlig rente
Inflasjonsforutsetning
Lønnsendring i % person 1
Lønnsendring i % person 2
Forutsetninger om din økonomi:
Inntekt per 1. jan. for pers 1
Inntekt per 1. jan. for pers 2
Gjeld i dag
Andel inntekt til annet forbruk
Slik blir endringene:
Lønnsendring person 1
Lønnsendring person 2
Sum for husholdningen
Skatteendring av lønnsøkning
Endring i renteutgifter
Økning i andre kostnader
Sum endring i disponibel inntekt
Dine økonomiske hovedtall:
Lønn per 31.12. for person 1
Lønn per 31.12. for person 2
Skatt (samlet)
Renteutgifter
Annet forbruk i kroner
Disponibel inntekt
Gjeld

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.