Fremtidsøkonomikalkulator

Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg.

Se også

Konjunkturtendensene
SSB gir ut konjunkturtendensene for Norge og utlandet fire ganger i året.

Økonomiske utsikter
DnB Nor gir ut sine spådommer fire ganger i året.

Økonomisk oversikt
Nordea gir ut denne publikasjonen fire ganger i året.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Lynbudsjett
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett.Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Bilkostnadskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Kalkulatoren beregner virkningene for din økonomi i fire år fremover. Her kan du legge inn spådommer for lønn, rente, og inflasjon.

Sluttresultatet er hvilke endringer dette fører til i din disponible inntekt (eller husholdningens).

Tall for lønn, inflasjon og rente er hentet fra SSB's prognoser for endel økonomiske nøkkeltall.

Du finner også en tilsvarende kalkulator som baserer seg på DNB's siste spådommer.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer. Skatten blir beregnet med skattereglene for 2012. I de tre neste årene tar skattberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene.

Får å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter «Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt inn med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen. Du kan se mer om hvor mye du bruker i kalkulatorene «Budsjettkalkulator forbruksutgifter», «Lynbudsjett», «Bilkostnadskalkulator».

Det er forutsatt at gjelden er på samme nivå. Selv om den blir noe nedbetalt, vil det ha svært liten effekt på endringen i disponibel inntekt.

   
 
  Spådommer:    2012       2013      2014      2015  
  Gjennomsnittlig rente i 2011  
  Gjennomsnittlig rente        
  Inflasjonsforutsetning        
  Lønnsendring i % person 1        
  Lønnsendring i % person 2        
 
  Forutsetninger om din økonomi:  
  Inntekt per 1. jan. for pers 1  
  Inntekt per 1. jan. for pers 2  
  Gjeld i dag  
  Andel inntekt til annet forbruk              
 
  Slik blir endringene:  
  Lønnsendring person 1        
  Lønnsendring person 2        
  Sum for husholdningen        
  Skatteendring av lønnsøkning        
  Endring i renteutgifter        
  Økning i andre kostnader        
  Sum endring i disponibel inntekt        
 
  Dine økonomiske hovedtall:
  Lønn per 31.12. for person 1        
  Lønn per 31.12. for person 2        
  Skatt (samlet)        
  Renteutgifter        
  Annet forbruk i kroner        
  Disponibel inntekt        
  Gjeld         
     

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Se også

Konjunkturtendensene
SSB gir ut konjunkturtendensene for Norge og utlandet fire ganger i året.

Økonomiske utsikter
DnB Nor gir ut sine spådommer fire ganger i året.

Økonomisk oversikt
Nordea gir ut denne publikasjonen fire ganger i året.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Lynbudsjett
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett.Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Bilkostnadskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden