Katastrofe på overtid

TRUET: Et stort jordskjelv på San Andreas-forkastningen kan true sentrum av Los Angeles. Innfelt den "norske" forskeren bak rapporten som kommer med revolusjonerende nytt om jordskjelvfaren. Foto: UCI / Daniel Schwen - Hans H. Torgersen.
TRUET: Et stort jordskjelv på San Andreas-forkastningen kan true sentrum av Los Angeles. Innfelt den "norske" forskeren bak rapporten som kommer med revolusjonerende nytt om jordskjelvfaren. Foto: UCI / Daniel Schwen - Hans H. Torgersen.

Et monsterskjelv truer California. «Norsk» forsker avdekket at vi allerede er på overtid.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om San Andreas-forkastningen
Strekker seg fra Hollister i Nord-California og 1300 kilometer sør til Salton Sea nede ved den meksikanske grensen mot Arizona.

Markerer overgangen mellom Stillehavs-platen og den Nordamerikanske kontinalplaten.

Ble først oppdaget av professor Andrew Lawson i 1895.

Det var først etter San Francisco-skjelvet i 1906 at man oppdaget at den strakk seg langt ned i Sør-California.

Det bor cirka 36 millioner mennesker i California. Omtrent 20 millioner bor nærme nok forkastningen til å være i risiko for å bli rammet av skjelv med utspring langs forkastningen.

LOS ANGELES (ABC Nyheter): Helt siden det store jordskjelvet nesten la San Francisco øde i 1906, har befolkningen i California ventet på det neste store jordskjelvet langs San Andreas-forkastningen.

Forskere har lenge trodd at det vil gå mellom 250-400 år mellom hver gang et så stort skjelv rammer California.

Det siste store skjelvet i California kom i 1994. Northridgeskjelvet tok livet av 72 mennesker, og over 9000 ble skadd. Skjelvet på 6,6 på Richters skala skapte et skikkelig kaos i lang tid etterpå, men er for lite å regne sammenlignet med monsterskjelvet man frykter skal komme.

Nå har ny forskning kastet om på den etablerte vitenskap om jordskjelv i California.

Funnene viser at skjelv på mer enn 7,5 på Richters skala skjer så ofte som hvert 88. år, og at man nå er kraftig på overtid.

«Norsk forsker»

Det store jordskjelvet i San Francisco i 1906 var det siste i California som hadde en styrke over 7,5 på richters skala. Foto: Wikimedia.Det store jordskjelvet i San Francisco i 1906 var det siste i California som hadde en styrke over 7,5 på richters skala. Foto: Wikimedia.

For norskfødte Lisa Grant Ludwig har jordskjelv vært hverdagen helt siden hun var liten. Etter å ha flyttet fra Norge som seksåring opplevde hun raskt hva jordskjelv var for noe.


Nå, nesten 40 år senere, har hun vært en del av forskerteamet som har kommet med de mest troverdige bevisene på at California kan være svært nært en stor naturkatastrofe.

Hun og kollegene fra University of California i Irvine har de siste årene undersøkt en del av San Andreas-forkastningen som sies å holde på nøkkelen til hemmeligheten bak de store jordskjelvene i California.

Professor Lisa Grant Ludwig har vært sentrai i arbeidet. Foto: UCI.Professor Lisa Grant Ludwig har vært sentrai i arbeidet. Foto: UCI.

Forskere har lenge trodd at området Carizzo Plain var et av de roligste for skjelvaktivitet langs hele forkastningen.

Teorien har vært at det bare er aktivitet her når de største skjelvene skjer.

Før forskerteamet startet sitt arbeid var man overbevist om at det bare var to ganger i moderne tid at det hadde vært skjelv, nemlig i forbindelse med et skjelv på 7,8 på Richters skala i 1857 og under det svære skjelvet som rammet San Francisco i 1906.

Har forsket i 20 år

Forskerne har i lang tid drevet feltarbeid. Foto: Sinan AkcizForskerne har i lang tid drevet feltarbeid. Foto: Sinan Akciz

- Helt siden jeg skrev doktorgradsoppgaven min i 1989 har jeg jobbet med dette området. Det jeg har funnet ut er at det ikke er det rolige området man før har trodd. Derimot finner man bevis på en lang, lang rekke skjelv av ulik størrelse her, sier hun.

Da hun først publiserte funnene sine var det ikke populært, slik det ofte er når ny viten som går mot andres funn presenteres. Nå, mer enn 20 år etterpå, er Grant Ludwig klar til å endelig kunne slå fast at hun hadde rett som ung student.

Et møysømmelig arbeid ligger bak konklusjonene. Foto: Sinan AkcizEt møysømmelig arbeid ligger bak konklusjonene. Foto: Sinan Akciz

- Det jeg fant ut gikk tvert i mot den etablerte vitenskapen. For å si det på en enkel måte så er det to hovedfunn som er resultatet av forskningen. For det første vet vi nå at bildet er mer komplekst enn det vi har trodd tidligere. Vi kan på en måte si at det ikke er mulig å si at et område blir utsatt for skjelv med så og så lange mellomrom, sier hun.

Er på overtid

For å komme til konklusjonene måtte Grant Ludwig og medforfatteren Sinan Akciz bruke karbondatering og avansert teknologi kalt Lidar for å finne sporene av jordbevegelsene. Gjennom forskningen klarte de å identifisere jordskjelv som skjedde så langt tilbake som det 15. århundre, og fikk dermed laget et mer komplekst bilde av hendelsene enn noen andre har klart før.

- Det andre funnet er at på denne delen av San Andreas-forkastningen har det kommet skjelv i gjennomsnitt hvert 88. år. Det siste i dette området skjedde i 1857, så dermed kan man si at man er på overtid, sier Grant Ludwig.

Thomas Jordan, som er sjef for Southern California Earthquake Center er tydeligere i sine uttalelser til Los Angeles Times. Han sier forkastningen er «ladet og klar. Det er lenge siden det har vært et jordskjelv på forkastningen, mer enn 150 år».

En vedvarende trussel

Innbyggerne i California lever daglig med trusselen om jordskjelv. Nettopp dét er en av grunnene Grant Ludwig, som ble født Lisa Stenersen og har familie i Kvam i Norge, er så interessert i forske på naturfenomenet.

- Som alle som bor i California, så må vi være klare til jordskjelvet kommer. Det gjelder både offentlige myndigheter, men også privatpersoner. Jeg er veldig opptatt av at folk skal vite hva de har å forholde seg til. Som at man bør ha et ganske stort lager av vann i tilfelle det kommer et stort skjelv. Man bør også stille krav til at man vet hvor godt forberedt bygningene man jobber eller oppholder seg i er sikret i tilfelle skjelv.

I motsetning til Haiti, der myndighetene ikke hadde gjort stort for å forberede et større jordskjelv, har California lenge tatt et monsterskjelv på alvor. Likevel vil konsekvensen være svært dramatiske hvis det kommer et skjelv med en styrke på over 7,5 på Richters skala.

1800 drepte – uten vann i seks måneder

US Geologica Survey lagde i 2008 et scenario for hva konsekvensene ville være hvis et stort jordskjelv ville ramme Sør-California.

Prognosen var nedslående. Ifølge rapporten som ble laget vil 1800 mennesker bli drept umiddelbart. Det vil være skader på bygninger og infrastruktur for mer enn 213 milliarder dollar, eller 1350 milliarder norske kroner.

Vannforsyningen til store deler av den sørlige delen av California vil bli svært hardt rammet. Prognosen sier at store deler av vanninfrastrukturen vil bli så ødelagt at den må bygges helt på nytt.

Dermed kan millioner av mennesker være uten innlagt vann i seks måneder eller mer.

Konsekvensene av ødelagt infrastruktur kan igjen bli at mange skadde og syke ikke får den behandlingen de trenger, og dødstallene kan dermed stige dramatisk inntil all infrastruktur er kommet på plass.

Det store jordskjelvet i 1906 la nesten San Francisco øde. Foto: Wikimedia.Det store jordskjelvet i 1906 la nesten San Francisco øde. Foto: Wikimedia.

Personvernpolicy