Uenige om jenters bryster

Artikkelen fortsetter under annonsen

Undersøkelser viser at jenter utvikler bryster tidligere enn før, men forskerne er uenige om hvorfor.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om saken

Hormonforstyrrende stoffer, ofte kalt «hormonhermere», brukes som betegnelse på naturlig forekommende eller industrielt framstilte kjemikalier som kan påvirke hormonbalansen hos mennesker og dyr og føre til uønskede effekter.

Påvirkningen kan skje ved at de etterlikner, øker eller hemmer virkningen av hormoner.

Alle typer hormoner kan bli påvirket, men fokus er ofte blitt satt på mulig innvirkning på kjønnshormonene og da særlig det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Østrogen styrer blant annet kjønnsutviklingen hos fostre og unge individer både hos mennesker og dyr.

I fjor kom en studie som koblet hormonforstyrrende stoffer i brystmelk til testikkelkreft.

Kilde: Miljøstatus Norge

En dansk studie som ble publisert i fjor, viser at jenter kommer tidligere i puberteten enn før. Dette kunne forskerne påvise ved at de så at jentene som deltok i studien i 2006, utviklet bryster ett år tidligere enn jentene som deltok i 1991.

Forskerne trakk fram hormonforstyrrende stoffer, som finnes i en rekke produkter – som kosmetikk, kremer og sprøytemidler – som den potensielt store synderen.

Undersøkelsen fikk mye oppmerksomhet og danske politikere kom på banen og krevde en forklaring. Studien har også vært omtalt i Norge og andre land.

Les også: - Her er 575 hormonskadelige produkter

- Fedme gir tidlig pubertet

En ny undersøkelse, der forskere har sett på over 100 store internasjonale forskningsprosjekter om tidlig pubertet i et halvt århundre, har også pekt på andre mulige årsaker til at jenter kommer tidligere i puberteten, melder Forskning.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

En årsak som har blitt forbundet med dette i flere studier, er overvekt.

- Tidlig pubertet er en av mange konsekvenser ved fedme. Det er tydeligvis også andre faktorer som spiller inn. Men overvektige jenter ser ut til å bli kjønnsmodne tidlig, sier professor Emily Walvoord fra Indiana University School of Medicine, som står bak undersøkelsen «The timing of puberty: Is it changing? Does it matter?»

Konklusjonen om fedme som årsak, bygger på en rekke tidligere undersøkelser, og Walvoord nevner spesifikt en britisk undersøkelse av 2700 unge jenter, som viste at overvekt i de første ni månedene av livet resulterte i tidlig pubertet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Walvoord mener den danske studien er et grundig bevis på at jenter faktisk starter puberteten tidligere enn de gjorde før.

- Får ikke røre ved jentene

- Det spesielle ved undersøkelsen vår er at vi kan være langt grundigere enn forskere i for eksempel USA kan være, forklarer Lise Aksglæde, lege på det danske Rigshospitalet, som står bak den danske undersøkelsen, ifølge Forskning.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun forklarer at de går inn og kjenner etter på jenters bryster for å avgjøre om det er snakk om fedme eller brystvev, mens forskere i USA ikke kan røre ved kroppen.

Aksglæde avviser også at undersøkelsen viser en umiddelbar sammenheng mellom fedme og tidlig pubertet, selv om det var en av hypotesene de hadde da de begynte studien.

– Vi fant ingen sammenheng mellom BMI og tidlig pubertet. Jentene hadde den samme BMIen i 2006 som de hadde i 1991, sier Aksglæde.

Hun understreker at BMI ikke nødvendigvis sier noe om overvekt, så fedme kan likevel ikke utelukkes som årsak.

Men det er altså i de hormonforstyrrende stoffene den danske legen tror forklaringen ligger. Hun jobber nå med å teste resultatene av en lang rekke slike stoffer, og resultatene vil være klare tidligst om ett år.

Les også: Knytter forurenset brystmelk til testikkelkreft

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stress og familie viktig

Den amerikanske oversiktsstudien viser at også andre forklaringer enn fedme og hormonforstyrrende stoffer må tas i betraktning. Emily Walvoord peker på at forskere på starten av 1990-tallet introduserte teorien om at kronisk stress, som følge av konflikt i familien eller et dårlig far-datter-forhold, kunne spille inn.

Nyere studier støtter disse resultatene og bygger dem ut med nye konklusjoner. For eksempel kan det føre til tidlig kjønnsmodning når mor lever sammen med en annen mann enn den biologiske faren. Det samme kan psykisk sykdom hos mor.

Konsekvensene ved tidlig pubertet kan være tidligere risikoadferd som seksuell aktivitet, røyking og alkoholbruk, samt at det er påvist økt risiko for depresjon og angst, ifølge den amerikanske forskeren.

Les også: - Flammehemmere gir redusert fruktbarhet

Les mer om helse i ABC Nyheter.