To av tre overvåkes på jobb

To av tre overvåkes på jobb
To av tre overvåkes på jobb

64 prosent av de spurte i en fersk Fafo-undersøkelse oppgir at de er underlagt en eller annen form for kontroll- og overvåkingstiltak på sin arbeidsplass.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Den samfunnsvitenskapelige stiftelsen Fafo har gjennomført en undersøkelse om kontroll og overvåking i arbeidslivet. Rapporten bygger på en webbasert spørreundersøkelse blant 6022 norske arbeidstakere vinteren 2009/2010.


Totalt svarer 64 prosent av de spurte at minst ett av de følgende kontroll- og overvåkingstiltakene er tatt i bruk på deres arbeidsplass:

* Elektronisk adgangskontroll som registrerer tidspunkt for passering (31 prosent).

* Elektroniske systemer som registrerer tidsbruk eller produktivitet (22 prosent).

* Overvåking av hvilke internettsider ansatte besøker (22 prosent).

* Overvåking av telefonbruk (20 prosent).

Overvåking av ansatte er mest brukt innen industri, helse- og sosialsektoren, samferdsel og transport samt varehandel.

To av tre oppgir at kameraovervåking av arbeidet er en kilde til trygghet i omgangen med eksterne, og undersøkelsen viser at et flertall slutter opp om fysiske kontrollsystemer. Likevel er ikke bildet udelt positivt. Når det gjelder egen arbeidsplass stiller de fleste seg i utgangspunktet negative til overvåking. Mellom 20 og 30 prosent av de spurte opplever overvåking av e-post og internettbruk som problematisk. «Systemene oppleves som krenkende og svekker tillitsforholdet til ledelsen, og gir arbeidsgiver mulighet til å kontrollere hva man driver med på fritiden», heter det i rapporten.

Flertallet av de spurte synes det er positivt med kameraovervåking av offentlige områder som banker, bussholdeplasser og togstasjoner. En mindre andel synes det er positivt med kameraovervåking av mer private arenaer som barer, restauranter og vaskene på offentlige toaletter.

Personvernpolicy