Rødgrønne avgiftspolitikere bekrefter elbil-frykt

Vil legge avgifter på elbil, biogass og bioetanol: Inga Marte Thorkildsen og Dag-Ole Teigen. Foto: Thomas Vermes
Vil legge avgifter på elbil, biogass og bioetanol: Inga Marte Thorkildsen og Dag-Ole Teigen. Foto: Thomas Vermes

SVs og Aps avgiftspolitiske talspersoner bekrefter at elbiler, bioetanol og biogass også bør pålegges avgifter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Strid om bilavgifter

22. juni 2009 åpnet den splitter nye biodieselfabrikken til Uniol AS på Øra i Fredrikstad, med en begeistret miljøminister Erik Solheim (SV) som festtaler.

9. oktober 2009 la regjeringen fram statsbudsjettet for 2010, der den varsler opptrapping av avgifter på biodiesel.

1. desember kastet eierne korta og meldte tvangsakkord. Driften stanses og 16 ansatte satt på porten. Fortsatt jobbes det med å få inn nye investorer.

I mai 2010 vedtok generalforsamlingen i selskapet Habiol AS å oppløse selskapet. Grunnen er tapene på 73 millioner kroner i investeringene i Uniol. Og at investorene ikke lenger vil tilføre ny kapital fordi avgiftene gjør at biodiesel ikke er konkurransedyktig.

(ABC Nyheter): Arbeiderpartiets avgiftspolitiske talsmann Dag-Ole Teigen mener at avgiftene også på elbiler, biogass og biologisk etanol-drivstoff bør gå samme vei som med biodieselavgiften:

Opp.

SVs finanspolitisk talskvinne Inga Marte Thorkildsen bekrefter resonnementet om at avgifter også på såkalte miljøbiler må dekke de reelle kostnadene, slik som slitasje på veiene. I dag er de stort sett fritatt, for å fremme bruken.

Det kom fram på en konferanse i regi av miljøstiftelsen Zero forrige uke.

Åpner elbil-race

Klokka 14 i dag kaster olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) glans over starten for elbilracet Zero Emission Race i Oslo.

I juni i fjor kastet hans regjeringskollega Erik Solheim (SV) glans over åpningen av selskapet Habiols splitter nye biodieselfabrikk i Fredrikstad.

I oktober la Solheims og Riis-Johansens regjering fram budsjettvedtaket om avgiftsøkning på biodiesel, som gjorde at etterspørselen etter biodiesel falt, Habiol slo seg konkurs og fabrikken aldri kom i gang.

Les også: Avgift gir slutt på norsk biodiesel.

Gjør også skade

Noe så forsmedelig vil Riis-Johansen neppe utsette seg for.

Han vet at finansminister Sigbjørn Johnsen har fredet avgiftene på elbiler denne stortingsperioden. Men etter 2013 argumenterer Teigen og Thorkildsen som finansministeren, at det bør komme nye avgifter.

Les hos Finansdepartementet: - Veibruksavgiftene bør opp.

Såkalt klimanøytrale biler skal slippe CO2-delen av bilavgifter. Men alle de andre samfunnskostandene ve bilbruk samt statskassas behov for inntekter, gjelder såkalte miljøbiler så vel som fossile kjøretøyer.

Bioetanol for hugg

Bioetanol kan få en mer ublid avgifts-skjebne allerede fra kommende nyttår.

- Begrunnelsen for vedtaket om veibruksavgift for biodiesel, var at de eksterne kostnadene ved bilkjøring er større enn veibruksavgiftene vi betaler inn, sier Arbeiderpartiets Dag-Ole Teigen.

- På sikt må det bli dyrere å kjøre bil enn i dag. Jeg mener prinsipielt at alle typer drivstoff bør sees i sammenheng, slår han fast og presiserer:

- Finansministeren har fredet biogass sammen med elbiler fram til 2013. Bioetanol er ikke fredet. Prinsipielt bør alt sees i sammenheng.

Regjeringens fasit kommer i oktober i forslaget til statsbudsjett for 2011.

Ifølge VG kan også elbiler få en avgiftssmell i 2011, trass i løftene om fredning.

-Hva med forutsigbarhet?

Mannen som ledet Habiol, Terje Johansen, understreker behovet for forutsigbarhet hvis investorer skal satse på renere teknologi. Han opplevde at storinvestorene flyktet fra biodieselproduksjon da regjeringen la på biodeselavgiften i år, og skal øke den neste år.

- Bør alle som driver med bioetanol nå være redde? ville Johansen vite.

- Det er klart jeg tror at alle skal merke den prinsipielle begrunnelsen for veibruksavgift. Alle som har fritak fra veibruksavgift, rammes av argumentasjonen, svarte SVs Inga Marte Thorkildsen.

- Innføring av avgift på elbil er dramatisk, advarer prosjektet Grønn Bil.

- Hva blir det neste

Nå kan altså bioetanol bli nestemann ut, elbiler og biogass så i neste stortingsperiode. Finansminister Johnsen understreker også at dersom disse alternativene som begrunnes med miljø lykkes, vil det føre til stort inntektstap for staten.

Daglig leder Terje Johansen i fordums Habiol mener det som skjedde med biodiesel og er på vei for andre mer miljøvennlige alternativer, kan skje også i fyringssektoren.

- Dag-Ole Teigen begrunner veiavgiften som ble lagt på biodiesel. Jeg er hjertens enig i at de også de bilene sliter på veiene. Men hvorfor sliter en buss som går på biogass mindre på veien, enn en bil som går på biodiesel? undres Johansen.

- Hva med avgift på bio-fyringsolje? Mange skifter nå ut fra fossil oljefyring. Det blir forverring av statens inntekter. Når kan vi vente avgift også her? spør han.

Les også: Avgifts-vedtak drepte biodiesel-fabrikk.

Personvernpolicy