- Søvnmangel svekker den moralske dømmekraften

SVEKKER: Evnen til å gjøre ta gode moralske beslutninger blir sterkt svekket ved mangel på søvn, viser norsk forskning. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com / Scanpix)
SVEKKER: Evnen til å gjøre ta gode moralske beslutninger blir sterkt svekket ved mangel på søvn, viser norsk forskning. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com / Scanpix)

Søvnmangel svekker den moralske dømmekraften, viser norsk studie. Konsekvensene kan være tragiske, mener forsker Olav Kjellevold Olsen ved Sjøkrigsskolen i Bergen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken

Studien «The Impact of Partial Sleep Deprivation on Moral Reasoning in Military Officers» er publisert i fagtidsskriftet SLEEP.

Studien er finansiert av Sjøkrigsskolen i Bergen og Universitetet i Bergen.

Olav Kjellevold Olsen er hovedforfatter, mens Ståle Pallesen og Jarle Eid er medforfattere av studien.

Studien er en del av Olsens doktorgrad, som han disputerte 20. mai.

(ABC Nyheter): Forskning har vist at søvnmangel virker inn på både konsentrasjon, hukommelse, og dermed læringsevne, i tillegg til at risikoen for angst og depresjon øker.

Nå viser en norsk studie, gjennomført på en gruppe unge offiserer i Forsvaret, at mangel på søvn også påvirker vår evne til å ta moralske beslutninger. I tillegg blir vi mer opptatt av regler og mer egoistiske i søvndeprivert tilstand, viser studien.

- I militære operasjoner som vi har mange av i Afghanistan, Irak og i andre områder, er det gjennomgående at de som deltar sover veldig lite i perioder, sier hovedforfatter av studien, Olav Kjellevold Olsen, for å forklare hvorfor han har valgt å se på nettopp det med søvn og moral.

Forsker Olav Kjellevold Olsen har studert hvordan søvnmangel påvirker vår evne til å ta gode moralske beslutninger. (Foto: UiB)Forsker Olav Kjellevold Olsen har studert hvordan søvnmangel påvirker vår evne til å ta gode moralske beslutninger. (Foto: UiB)

- I tillegg er konsekvensene av feil beslutning veldig alvorlige i disse situasjonene.

- For eksempel kan det føre til at sivile blir bombet i stedet for militære mål, eller at man beskyter landsbyer med mange sivile, fordi man vektlegger egen beskyttelse for høyt, noe som gjør at man tar livet av mange sivile, fortsetter han.

Selv om undersøkelsen er gjennomført på offiserer, mener Olsen at funnene vil kunne være gjeldende også i andre yrker, som politi, brann- og helsevesen.

- Det vi må prøve å skjønne er hva som skal til for å ivareta gode moralske beslutninger i slike pressede situasjoner. Det er mange ting som påvirker oss, og vi ville se på i hvilken grad søvn påvirker våre beslutninger, sier Olsen.

De beste ble mest påvirket

Forskeren, som selv er offiser, forklarer at de ble overrasket over å se at det var de som hadde høyest utviklet evne til å ta gode moralske valg i uthvilt tilstand, som ble mest påvirket av lite søvn:

- Det er ofte de som har sjefsroller og høyere stillinger, og disse var svært sårbare når det gjaldt søvn. Det var deres evner som ble mest svekket ved mangel på søvn.

- Vi så nesten en halvering i evnen til å anvende denne typen moden tenkning. Det kan være veldig alvorlig når de sitter med stort ansvar, sier Olsen.

Sov 2,5 timer i snitt i 5 døgn

Studien ble gjennomført på 71 unge offiserer ved Krigsskolen i Oslo og Sjøkrigsskolen i Bergen. Deltagelse var frivillig, og gjennomsnittsalderen var 24,2 år. Kvinner utgjorde kun åtte prosent av deltagerne (syv stykker). Deltagerne ble testet i uthvilt tilstand og etter at de hadde sovet i gjennomsnitt 2,5 timer i døgnet i fem døgn.

Den eneste tidligere studien som har sett på moral og søvn (Killgore, 2007), viste at søvndepriverte brukte lengre tid på å ta moralske beslutninger, men Olsen ønsket altså å måle om man blir flinkere eller dårligere til å ta moralske valg i en tilstand der man mangler søvn.

For å gjøre dette brukte han og kollegene en internasjonal standardtest (The defining issues test – 2) som består av fem moralske dilemmaer.

- Et dilemma vil si at det er gode argumenter for forskjellige handlinger. Vi måler deltagernes rangering av 12 ulike argumenter knyttet til hvert dilemma. De rangerer dem ut ifra hvor viktige de selv mener at argumentene er.

- Da regner vi med at de argumentene du synes er viktigst representerer måten du tenker på.

Det som gjaldt for alle deltagerne var at de i søvndeprivert tilstand mistet evnen til å tenke selvstendig og prinsipielt.

- Det er veldig uheldig i en situasjon der det krever at du tenker selvstendig. Den evnen er viktig – det finnes mange historiske eksempler der folk faller for press og tar feil beslutninger.

- Et grotesk eksempel er My Lai-massakren i Vietnam i 1968, der amerikanske styrker gikk amok og drepte flere hundre forsvarsløse sivile under påskudd av at de bare fulgte ordrer, sier forskeren.

- Bare litt mer egoistiske

Olsen forteller videre at de hadde forventet at deltagerne skulle bli veldig egoistiske når de manglet søvn.

- Det går på om du tar hensyn til andre eller kun tenker på deg selv, og vi trodde at de skulle bli veldig mye mer egoistiske. Det vi fant ut var at de tenkte noe mer på seg selv, men de var ikke markant mye mer ego.

- Det de derimot ble var veldig mye mer regelstyrte. Det trenger ikke være egoistisk, for reglene kan jo ivareta andre.

- Det at de i søvndeprivert tilstand falt tilbake på reglene kan være bra, hvis reglene er gode, men det er skummelt hvis de er dårlige.

For eksempel kan man se for seg at det utvikles uetiske normer i organisasjoner som er sterkt presset over tid.

- Og i en situasjon der du ikke har regler som passer, sliter du, sier Olsen.

Les også: Så mye søvn trenger du

- Gjelder også i privatlivet

Forskeren mener funnene kan ha betydning også utenfor de tidligere nevnte yrkene:

- For noen måneder siden gikk Karl Glad gikk ut i media og sa at under en voldsom arbeidskonflikt på 80-tallet, der det var full skjæring, hadde de forhandlet så lenge at de var søvndepriverte. Det førte til at begge parter tok selvfokuserte valg og at man ikke kom noen vei.

- Jeg tror han har rett i det, min studie understreker at når du skal ta vanskelige beslutninger, bør du være uthvilt.

Andre eksempler der nok søvn kan være viktig for utfallet i denne sammenheng, kan være vanskelige omorganiseringer i næringslivet og konfliktfylte situasjoner i privatlivet, for eksempel en vanskelig konflikt med din ektefelle, mener forskeren:

- I slike situasjoner er det ikke alltid du sover så godt, og situasjonen blir ikke bedre av det. Du hadde antagelig kommet mye bedre ut av det hvis du hadde sovet nok, sier forsker og offiser Olav Kjellevold Olsen til ABC Nyheter.

Les mer om søvn i ABC Nyheter:

- God søvn - god skolestart

- Sluttet å puste 600 ganger på én natt

- Nybakte foreldre kan sove godt

- Jeg bare må bevege beina

Les mer om helse i ABC Nyheter.

Personvernpolicy