Stenger gruve med miljøbil

Frank Hugo Storelv og Marie Frogner fra miljøorganisasjonen Neptune aksjonerer mot ulovlige utslipp ved Sydvaranger gruve med å sperre malmtransporten med en el-bil. (Foto: Neputune Network)
Frank Hugo Storelv og Marie Frogner fra miljøorganisasjonen Neptune aksjonerer mot ulovlige utslipp ved Sydvaranger gruve med å sperre malmtransporten med en el-bil. (Foto: Neputune Network)

Med en el-bil lenket fast til skinnene stenger miljøorganisasjonen Neptune malmtransporten til Sydvaranger gruve. – De slipper ut et giftig kjemikalie ulovlig, mener organisasjonen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): I mars begynte Sydvaranger gruve å bruke det miljøskadelige kjemikaliet Magnafloc LT37, uten å ha tillatelse til det.

Siden klokken 12.30 mandag har miljøorganisasjonen Neptune Network hindret malmtransporten fra gruven til fabrikken, forklarer Frank Hugo Storelv i Neptune Network.

- Det vi gjør er at akkurat nå sperrer vi malmtransporten ned til Sydvarangers fabrikk. Symbolikken i det er at vi sperrer skinnene med en el-bil, for å vise at det går an å gjøre ting på en bedre måte.

- Vi har tatt opp dette problemet med dem helt siden mars og varslet Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) om at de slipper ut ulovlig. Vi har bedt dem om å stoppe utslippene i brevs form, men nå har vi altså gått til aksjon, sier han til ABC Nyheter.

4. juni var KLIF på inspeksjon og konstaterte at det er avvik knyttet til utslipp av kjemikaliet. Les rapporten her.

- Men tro det eller ei, de lar dem fortsette med dette utslippet. Og bedriften stopper det ikke på egenhånd, sier Storelv.

I rapporten fra inspeksjonen gir KLIF gruveselskapet frist til 1. september med å dokumentere skriftlig at de har rettet opp avvikene som ble påvist.

- Mangler dokumentasjon

Sydvaranger gruve har en tillatelse til å bruke alternative kjemikalier, altså andre enn de som de i utgangspunktet har fått tillatelse til.

Men det er et krav fra KLIF at kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal testes med hensyn til nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulerbarhet.

Det er her det er påvist mangler, forklarer Harald Sørby, seksjonssjef i KLIF.

- Vi har stilt krav om at kjemikalier skal være testet på tre ulike ting, og de hadde ikke all den dokumentasjonen, det manglet noe der. Den var ikke helt fraværende, men den var ikke sånn som vi hadde sagt at den skulle være. De manglet en eller to av testene. Når vi har stilt krav så er det et avvik. Da må de lukke det ved å sørge for at den testingen blir gjennomført, sier han til ABC Nyheter.

- Har mottatt foreløpig rapport

Sørby forklarer videre at KLIF er i dialog Sydvaranger gruve og har mottatt foreløpig rapport fra selskapet hvor de forklarer at de har hentet inn konsulenter som skal hjelpe dem med testene og dokumentasjonen.

Ifølge Neptune har ikke gruveselskapet gjort noe for å utbedre avviket, og Storelv sier de handler nå fordi de mener KLIF og politiet ikke gjør jobben sin.

- Dette stemmer ikke det overens med deres oppfatning av saken, Sørby?

- Hva andre sier må de stå for, men vi har fått en foreløpig rapport og det indikerer at de har gjort noe for å rette på avviket. Vi avventer nå tilbakemelding på de siste testene, sier Sørby i KLIF.

- I orden til neste uke

- Vi fulgte ikke riktige prosedyrer i mars, men siden det har vi laget en rapport til KLIF som vi har sendt over, som viser at vi bruker kjemikalier som ikke har særlig påvirkning på miljøet. Men det gjenstår ennå et par tester, sier pressekontakt og persjonalsjef Trine Rohde i Sydvaranger gruve til ABC Nyheter.

- Vi får KLIF på besøk neste uke og håper og tror at vi gjør alt etter forskriftene innen den tid, fortsetter hun.

Rohde forklarer videre at det har vært i dialog med aksjonistene som har vært på området siden i går ettermiddag.

- Vi lever i et fritt land og det er lov til å aksjonere, men på et tidspunkt må vi be dem om å forlate området. Nå er de på jernbanelinjen og det utgjør en sikkerhetsrisiko, sier hun.

- Hvordan rammer aksjonen deres produksjon?

- Den har ingen ting å si for vår produksjon i dag. Det er ikke det som er problemet, men de er på et område som det ikke er lov til å være på. Vi vil ikke utsette noen for fare, verken våre egne medarbeidere eller andre. Vi skal se nå utover dagen hva vi gjør med sikkerhetsrisikoen det er å ha dem der, sier Rohde.

Men Frank Hugo Storelv sier at Neptun ikke har noen planer om å fjerne seg fra området:

- Vi starter ingen forhandlinger med fabrikken før de lover at de vil slutte å slippe ut dette kjemikaliet, som er farlig for miljøet ved at det bryter ned mikroorganismer i sjøen og etter hvert vil forurense høyere opp i næringskjeden, sier han til ABC Nyheter.

Les flere nyheter på ABC Nyheters forside.

Personvernpolicy