Her er WHOs hemmelige pandemirådgivere

- BØR GÅ: Professor Jan Helge Solbakk mener WHO ikke følger sine egne retningslinjer og at ledelsen må gå. Her annonserte WHO-sjef Margaret Chan slutten på svineinfluensapandemien tirsdag. (Foto: AFP PHOTO / HANDOUT / WHO)
- BØR GÅ: Professor Jan Helge Solbakk mener WHO ikke følger sine egne retningslinjer og at ledelsen må gå. Her annonserte WHO-sjef Margaret Chan slutten på svineinfluensapandemien tirsdag. (Foto: AFP PHOTO / HANDOUT / WHO)

Flere av meldemmene har tette bånd til legemiddelindustrien. – WHO følger ikke sine egne retningslinjer, sier norsk professor som mener ledelsen bør gå.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken

I januar uttalte den tidligere lederen for Europarådets helsekomité, Wolfgang Wodarg, at den såkalte svineinfluensa-pandemien er «en av århundrets største medisinalskandaler».

Les saken: - Noe er galt i WHO

Det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) publiserte 3. juni artikkelen WHO and the pandemic flu «conspiracies».

Dagen etter ble rapporten The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed, som er skrevet av Paul Flynn, medlem av Europarådets parlamentarikerforsamling, lagt fram i Paris.

Les saken: - Troverdigheten ligger i grus


(ABC Nyheter): Verdens helseorganisasjon (WHO) har de siste månedene fått massiv kritikk for sin pandemihåndtering.

Og to rapporter som kom tidligere i sommer, dokumenterte hvordan legemiddelindustrien har kunnet påvirke organisasjonens pandemiberedskap og hevdet at industrisponsede forskere har deltatt i flere ekspertgrupper i WHO.

Ekspertgruppene har blant annet utarbeidet retningslinjer for bruk av vaksine og antivirusmedisiner, og anbefalt storinnkjøp og forhåndslagring av slike medikamenter. Og da WHO-direktør Margaret Chan erklærte at svineinfluensaen var blitt en pandemi i fjor sommer, ga det enorme økonomiske gevinster til legemiddelindustrien.

Hvem som har deltatt i gruppen av WHOs pandemirådgivere, har hittil vært hemmeligholdt, men er nå offentliggjort av organisasjonen. Medlemmenes eventuelle interessekonflikter er også offentliggjort.

Se oversikten på WHOs nettsider.

Oversikten viser at 4 av de 15 faste medlemmene i gruppen og én rådgiver har oppgitt tilknytning til legemiddelindustrien.

Likevel skriver WHO på sine nettsider at dette ikke betyr at disse medlemmene bør delvis eller helt ekskluderes fra deltagelse i den såkalte Emergency Committee.

- Totalt uforståelig

Dette er ubegripelig for Jan Helge Solbakk, som er professor ved Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og ved Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen:

- I WHOs retningslinjer for håndtering av «conflicts of interest» fra 2003 slås det utvetydig fast at personer med bånd til den impliserte industri ikke skal delta i møter eller prosesser som har å gjøre med utarbeidelsen av policydokumenter innenfor det aktuelle området. Og nå viser det seg altså at en tredjedel av medlemmene nettopp er beheftet med slike interesser.

- Retningslinjene er krystallklare, men WHO følger ikke sine egne retningslinjer.

- Hadde de gjort det hadde ingen av disse fått være med. De fem har interessekonflikter direkte i forhold til denne industrien, sier han til ABC Nyheter.

Professoren mener det er totalt uforståelig hvordan WHO da kan hevde at ingen av de interessekonfliktene som er oppgitt, var av en slik grad at det umuligjorde disse personenes deltakelse i krisekomiteen.

- Her taler WHO med to tunger og mot bedre vitende, sier Solbakk.

Han trekker for eksempel frem Arnold Monto som har tatt oppdrag for fem ulike legemiddelprodusenter:

- Det er jo ironisk når det opplyses at han har interessekonflikter i forhold til fem produsenter, men at han har mottatt mindre enn 10.000 amerikanske dollar fra hver av dem. Det blir likevel en betydelig sum når det er fem produsenter han er isamrøre med, sier professoren.

Les også: - Troverdigheten ligger i grus

- Dyre råd

Solbakk mener WHOs håndtering har påført mange land store kostnader, som de kunne vært spart for:

- Rådene som har kommet fra WHO, har kostet vanvittig mye penger og ressurser for veldig mange land i verden.

- Hvis man hadde lyttet også til andre råd som kom i prosessen, så hadde regningen for denne såkalte pandemien vært av en helt annen størrelse.

Professoren er ikke i tvil om at det som har kommet frem bør få konsekvenser for ledelsen i WHO:

- Måten de har håndtert pandemien, har gjort at troverdigheten til organisasjonen er sterkt svekket.

- Offentliggjøringen av hvem som er medlemmer, bekrefter den kritikken som har kommet i de to rapportene. Da bør det får konsekvenser for ledelsen.

- Hvis det skal være mulig å opptre på denne måten og behold jobben, kan man spørre seg hvor mye galt man skal gjøre for å miste en så viktig stilling.

- Når toppledelsen bryter sine egne regler for interessekonflikter bør de som hadde ansvaret for å ansette toppledelsen, spørre seg om de kan leve med en slik toppledelse, sier Solbakk.

Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet som selv var foreslått som medlem i komiteen, men som ikke ble valgt ut, sier til Dagens Medisin at medlemmene ble hemmeligholdt for å unngå press:

– Det er viktig å huske at navnene ble holdt hemmelig nettopp fordi rådgiverne ikke skulle utsettes for press fra legemiddelindustrien og myndighetene i de ulike landene, sier Aavitsland til Dagens Medisin.

- Blåkopi

Solbakk er også vært svært kritisk til den norske håndteringen av pandemien, som han mener er en blåkopi av rådene som kom fra WHO:

- Norge var den flinkeste i klassen og kopierte i sine planer stort sett alt som kom fra WHO. De påstår at de gjorde egne vurderinger, men det er påfallende at de alltid landet på samme råd som WHO.

- Nå avventer jeg med stor interesse rapporten fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om norske helsemyndigheters håndtering av den såkalte pandemien, sier Solbakk til ABC Nyheter.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen har tidligere imøtegått kritikken overfor Forskning.no.

- Norske myndigheter har fattet sine beslutninger på selvstendig grunnlag basert på råd fra mange kilder. Særlig viktige har råd fra Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk og Pandemikomitéen vært, sa Larsen han til nettstedet i juni.

Les også: - Noe er galt i WHO

Les mer om helse i ABC Nyheter.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden