AC/DC kan ha skadet hørselen din

SKADELIG FOR HØRSELEN: Konserten AC/DC, med Brian Johnson (bildet) i front, spilte i Oslo tidligere i år hadde så høy lyd at den kan ha gitt publikum varige hørselsskader. (Arkivfoto: AP Photo/Jeff Zelevansky)
SKADELIG FOR HØRSELEN: Konserten AC/DC, med Brian Johnson (bildet) i front, spilte i Oslo tidligere i år hadde så høy lyd at den kan ha gitt publikum varige hørselsskader. (Arkivfoto: AP Photo/Jeff Zelevansky)

Én konsertopplevelse på Valle Hovin kan være nok til å skade hørselen din permanent. – Et vanskelig problem, mener konsertarrangør Live Nation.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken

Overbelastning av hørselen kan føre til permanent hørselstap. Øresus etter en kraftig lydpåvirkning er et klart signal om overbelastning.

Langvarige kraftige belastninger eller meget høye kortvarige lydimpulser kan gi permanente hørselsskader. Fare oppstår ved spesielt høye støyeksponeringer med ekvivalente lydnivåer over 80-85 dB eller med kortvarige lydpulser over Lp,Cpeak = 130-140 dB. Enkelte mennesker kan skades ved lavere nivåer.

På publikumsområdet på Valle Hovin ble det målt: Toppnivå/peak 135 dB (130 dB anbefalt grenseverdi fra FHI) Maksnivå 120 dB (110 dB grenseverdi) Ekvivalent nivå 107 dB (95 dB grenseverdi)

En økning på 3 dB tilsvarer en dobling i lydenergien (dB skalaen er logaritmisk), men denne økningen er så vidt hørbar.

En økning på 8-10 dB tilsvarer en subjektiv dobling av lydnivået (lyden oppfattes som dobbelt så sterk/høy). 10-12 dB over grenseverdien er dermed en stor overskridelse.

Ved den nærliggende bebyggelsen ble det målt ekvivalent lydnivå på 95 dB – mens anbefalte grenseverdier fra Oslo kommune er 75 dB.

Bruk av hørepropper på konsert demper lyden og begrenser risikoen for hørselsskader.

Kilder: Folkehelseinstituttet og Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune

(ABC Nyheter): Da AC/DC spilte for 40.000 på Valle Hovin i mai var lyden så høy at publikum kan ha fått hørselsskader.

Målinger som ble gjort under konserten viser at lydnivået i publikumsområdet under konserten 31. mai i år lå langt over de anbefalte grenseverdiene fra Folkehelseinstituttet.

Dette kommer frem i en rapport fra Helse- og velferdsetaten i Oslo, som ABC Nyheter har fått innsyn i. I et brev sendt fra etaten til konsertarrangør Live Nation kommer det frem at dette er et gjentagende problem.

- Live Nation (tidligere Gunnar Eide Concerts red.anm.) har visst om dette problemet så lenge vi har foretatt målinger. Nivået var noe verre på midten av 80-tallet, men det var veldig høyt under AC/DC-konserten i vår, sier Ole Anton Engen, som er fagansvarlig for støy i Helse- og velferdsetaten, til ABC Nyheter.

Live Nation kom i 2008 med en redegjørelse overfor Oslo kommune for hvordan de kunne overholde de anbefalte grenseverdiene. Men målerapporter fra konserter i senere tid viser at forholdene ikke har bedret seg vesentlig.

- Det var en liten bedring i fjor, men i år var nivåene oppe igjen, forklarer Engen.

Målingene viste at støyen var størst på hovedområdet for publikum, mellom scenen og lydkontroll. Der ga alle de tre måtene lyden ble målt (ekvivalent, maksimum og peak) nivåer som var godt over de anbefalte grenseverdiene. (Se boks til høyre.)

Les også: - Store ører kompenserer for hørselstap

- Øret rekker ikke forsvare seg

- Det er høye impulslyder som er mest skadelig for hørselen. Høye, raske lyder måles som maksimalt lydnivå eller peak lydnivå, forklarer Gunn Marit Aasvang, ved Folkehelseinstuttets divisjon for miljømedisin, til ABC Nyheter.

- På denne konserten er maks- og peak-nivåene godt over de anbefalte nivåene, det er ikke bra. Det kan føre til hørselsskade, sier hun.

Aasvang forklarer videre at Arbeidsmiljøloven har en grenseverdi på 130 desibel (dB) på peak-nivå, som Folkehelseinstituttet anbefaler også for publikum på konserter, kino og andre underholdningssteder.

Peak-nivået på Valle Hovin under AC/DC-konserten var 135 dB.

Aasvang forklarer at man måler peak for å få med seg om lydnivået stiger veldig raskt, fordi slik støy er ekstra skadelig.

- Øret har en innebygd mekanisme for å forsvare seg hvis det kommer en høy lyd, men hvis lyden er veldig rask så er ikke øret raskt nok, det rekker ikke å beskytte seg, sier hun.

Les også: - Tinnitus har lav arvelighet

- Lite vi kan gjøre

På tross av at grenseverdiene overskrides gang på gang er det vanskelig for Oslo kommune å gjøre noe med det altfor høye støynivået på konsertområdet, forklarer Ole Anton Engen i Helse- og velferdsetaten.

- I Norge har vi ingen faste grenser, kun anbefalte grenseverdier som er gitt av Folkehelseinstituttet. Fordi man ikke har noe nasjonalt regelverk er det lite vi kan gjøre, sier han til ABC Nyheter.

Naboene klager ikke

Også støynivået ved boligbebyggelsen som ligger nær Valle Hovin overskrider grenseverdiene som er anbefalt fra Helse- og velferdsetaten. Men så lenge naboene ikke klager, kan ikke etaten gripe inn her heller.

- Nå oppfordrer vi på det sterkeste at Live Nation gjør noe med nivåene i forhold til naboene. Valle Hovin er et spesielt tilfelle, fordi det er kort avstand til nærmeste bebyggelse og det er ikke noe skjerming, for eksempel i form av en tribune, slik det er andre steder.

- Men vi kan ikke fatte noe vedtak uten at noen klager. Med en gang vi får en klage, så vil det forandre seg. Dersom vi hadde fått en klagestorm, så vil vi vurdere om det er tilrådelig å ha konserter på Valle Hovin i det hele tatt, sier Engen og legger til:

- Akkurat nå virker det ikke som de nærmeste naboene plages av de få konsertene i året som arrangeres der. Vi har satt en øvre grense på seks konserter i året, men som regel dreier det seg bare om to-tre.

Les også: EU advarer mot MP3-spillere

- Et vanskelig problem

Daglig leder i Live Nation, Rune Lem, erkjenner at lydnivået på konsertene er problematisk å gjøre noe med. Han etterlyser et felles europeisk regelverk, og frykter at lokale regler kan føre til at de store artistene velger bort Oslo.

- For oss er dette et vanskelig problem. Vi kan ikke kontrollere lyden til artistene, sier han til ABC Nyheter.

- Vi håper at det kommer et europeisk regelverk så man kan gi bøter hvis nivået som fastsettes, overskrides. Vi er veldig motstandere av at det kommer et eget regelverk for Oslo. Det er viktig at det blir likt så det ikke går utover muligheten til å få artister hit.

- Vi jobber med politikere her og søker kontakt med politikere i Brussel for å få på plass et europeisk regelverk, fortsetter han.

Nå har Oslo kommunen bedt om en ny redegjørelse for tiltak som synliggjør at Live Nation kan holde seg innenfor de grenseverdiene som er anbefalt i forbindelse med fremtidige konserter.

- Hvordan forholder dere dere til det?

- Vi kommer tilbake til kommunen når sommeren er over, sier Rune Lem.

- Det hører også med til historien at ved utendørskonserter har politiet ikke registrert noen klager fra publikum, sier Lem videre og legger til at Live Nation har gratis ørepropper til publikum ved alle sine arrangementer.

Les mer om helse i ABC Nyheter.

Personvernpolicy