Forlenget isolasjon for alle terrorsiktede

Den terrorsiktede David Jakobsen (midten) føres ut etter at Oslo Tingrett mandag formiddag behandlet og tok til følge PSTs begjæring om forlenget isolasjon av de tre terrorsiktede David Jakobsen, Mikael Davud og Shawan Sadek Saeed Bujak. (Foto: Erlend Aas / Scanpix)
Den terrorsiktede David Jakobsen (midten) føres ut etter at Oslo Tingrett mandag formiddag behandlet og tok til følge PSTs begjæring om forlenget isolasjon av de tre terrorsiktede David Jakobsen, Mikael Davud og Shawan Sadek Saeed Bujak. (Foto: Erlend Aas / Scanpix)

De tre siktede i terrorsaken må sitte i full isolasjon i hele varetektsperioden. Hvis ikke, kan de ødelegge bevis og tilrettelegge forklaringene sine, ifølge retten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om terrorsaken

* Tre personer med permanent oppholdstillatelse i Norge ble 8. juli 2010 siktet er for å ha inngått forbund med tanke på å begå en eller flere terrorhandlinger på norsk jord.

* Politiets sikkerhetstjeneste framholder at de tre – David Jakobsen (31), Shawan Sadek Saeed Bujak (37) og den antatte hovedmannen Mikael Davud (39) – har forbindelse til al-Qaida og at saken har koblinger til USA.

* Ifølge PST skal de tre ha planlagt å lage en kraftig bombe basert på stoffet hydrogenperoksid.

* Samtlige benekter kategorisk enhver forbindelse til terrorplanlegging.

* Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har gjennom fengslingsmøter og ankebehandlinger i juli slått fast at det er sannsynlighetsovervekt for at de tre har gjort det siktelsene beskriver.

* De tre er derfor varetektsfengslet fra til 9. august i første omgang. (©NTB)

For alle de tre siktede konkluderer Oslo tingrett med at sakene deres ikke står i noen vesentlig annen stilling enn under fengslingsmøtene for rundt to uker siden.

Mikael Davud (39) anket kjennelsen på stedet, mens David Jakobsen (31) og Shawan Sadek Saeed Bujak (37) vil drøfte spørsmålet med sine forsvarere før de tar stilling til eventuell anke.

Fire uker i isolasjon

De tre er varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud. Tingrettens kjennelse mandag innebærer at de også må sitte i fullstendig isolasjon i hele perioden. Retten kan bare ilegge full isolasjon for to uker av gangen. Politiet må derfor be om forlengelse annenhver uke.

Retten besluttet for øvrig at kjennelsen skal leses opp i åpen rett. Den opprinnelige kjennelsen om varetekt ble unntatt fra offentlighet, men etter at lagmannsretten offentliggjorde premissene da ankene til Davud og Jakobsen ble forkastet fredag har nå også tingretten valgt å offentliggjøre begrunnelsene.

Svak mistanke

For Bujaks del har tingretten vurdert mistankegrunnlaget på nytt, i og med at han har begjært seg løslatt. Tingrettsdommer Terje Lundby Michaelsen sammenligner sakene til Bujak og Jakobsen og mener at grunnlaget for mistanke «er noe tynt» for Bujaks del, slik lagmannsretten mener det er for Jakobsens. Michaelsen deler imidlertid også lagmannsrettens vurdering når det gjelder beviser som ennå ikke er framlagt.

Borgarting lagmannsrett tar høyde for at Politiets sikkerhetstjeneste har beviser og opplysninger fra hemmelig etterforskning som ennå ikke er framlagt. Fra forsvarerhold blir kjennelsene tolket slik at Jakobsen og Bujak må løslates såfremt PST ikke kommer med noe nytt ved neste fengslingsmøte om to uker. (©NTB)

Personvernpolicy