Ungdomsfylla på retur

SIER MER NEI: Mange unge sier at de i liten grad opplever det som et problem å si nei til alkohol på fester. De venter lenger enn før med å drikke alkohol, og de drikker mindre. Kontakt med innvandrerungdom kan være en av årsakene, men også på steder hvor det bor få innvandrere, har ungdomsfylla avtatt. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix.
SIER MER NEI: Mange unge sier at de i liten grad opplever det som et problem å si nei til alkohol på fester. De venter lenger enn før med å drikke alkohol, og de drikker mindre. Kontakt med innvandrerungdom kan være en av årsakene, men også på steder hvor det bor få innvandrere, har ungdomsfylla avtatt. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix.

Ungdomsfylla ser ut til å være på retur, og debutalderen på vei opp, ifølge undersøkelser. Påvirkning fra innvandrerungdom kan være en bit av forklaringen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Over 40 prosent av norske ungdommer i alderen 15 til 17 år har ikke debutert med alkohol, viser en spørreundersøkelse Norstat har gjort for Helsedirektoratet. Bare 22 prosent av de som ikke har alkoholdebutert tror de vil begynne å drikke det kommende året.

– Dette bekrefter tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) som viser at gjennomsnittlig debutalder er på vei opp, sier fungerende avdelingsdirektør Maj Berger Sæther i Helsedirektoratet til NTB.

I Helsedirektoratets undersøkelse svarer tre av fire at de prøver å unngå å drikke så mye alkohol at de mister kontrollen. De fleste unge svarer også at de i liten grad opplever det som et problem å si nei til alkohol på fester.

– Vi ser en positiv trend med endrede holdninger blant ungdom, der bruk av alkohol er mindre akseptert nå enn før. Disse tallene innebærer at det hver helg vil være færre ungdommer som blir skadet eller opplever andre problemer knyttet til fyll, sier Maj Berger Sæther.

Mens alkoholforbruket de siste årene har økt kraftig blant voksne nordmenn, ser altså trenden ut til å være den motsatte blant ungdommen.

Innvandrerungdom

Ifølge en Sirus-undersøkelse har gjennomsnittlig debutalder for øl i aldersgruppa 15-20 år gått noe opp de siste årene, fra i underkant av 15 år. En av årsakene kan være påvirkning fra innvandrerungdom med ikke-vestlig kulturbakgrunn, tror forskningsleder Astrid Skretting i Sirus.

– De har stort sett en restriktiv holdning til alkohol. Det påvirker igjen drikkemønsteret til ungdom med vestlig bakgrunn, sier Skretting til NTB.

Hun viser blant annet til undersøkelser som viser at alkoholforbruket blant ungdom er klart lavere i de innvandrertunge bydelene i Oslo øst enn blant vestkantungdommen.

Mindre drikkepress

Adrian Farner Rogne, leder i ungdomsorganisasjonen Juvente, mener også innflytelse fra innvandrerungdom har bidratt til lavere alkoholforbruk blant ungdom.

– Flere store undersøkelser i Oslo bekrefter at de som omgås innvandrerungdom drikker mindre, sier han.

Men det er uansett bare en del av forklaringen. Andre undersøkelser viser at også ungdom i innvandrerfattige Nord-Trøndelag drikker mindre enn før.

– Vi snakker om en gledelig nasjonal trend. I Juvente har vi i flere år sett en utvikling der drikkepresset i vennegjengen blir mindre, sier Farner Rogne.

– Ungdomsopprør

Det reduserte alkoholforbruket kan også har et element av ungdomsopprør i seg, tror han.

– Foreldregenerasjonen og de unge voksne drikker mye mer enn før. De som nå har det største alkoholforbruket er det som var 14-15 år da rusbrusen kom i butikkene. Kanskje svinger nå pendelen den andre veien, at ungdom velger å drikke mindre som en reaksjon mot voksenfylla. Det er ikke like kult å drikke seg full når mora di gjør det samme, sier Adrian Farner Rogne. (©NTB)

Personvernpolicy