Meny

Boliger og fastsettelse av ligningsverdi

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik fungerer takseringssysemet for bolig.

Les mer om boligskatt og formue

«Gammel system»
Slik ble ligningsverdiene satt til og med 2009.

Eiendomsskatt

Boligskatt og salg

Boligskatt og utleie

KALKULATORER:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut formuesskatten ut fra hvilken sivil status du har.

Skatteberegning 2011
Beregn formuesskatten med skattekalkulatoren for 2011.

Fra skatteåret 2010 ble det innført et helt nytt takseringssystem for boligeiendom.

Takseringssystemet har bare betydning for formueskatten. Ligningsverdien på eiendommer du eier vil inngå i formuen slik den har gjort i tidligere år. Om du får formuesskatt på boligen avhenger derfor av formues- og gjeldssituasjonen din for øvrig.

Det nye takseringssystemet vil gjøre at boligverdien vil ha en mye sterkere sammenheng mellom markedsverdi og ligningsverdi. Det vil likevel ikke bli noen millimeterrettferdighet.

Slik skal takseringen skje

Det innføres et enkelt, arealbasert system for formuesverdsetting av bolig, som tar sikte på å fastsette ligningsverdi av egen bolig til 25 prosent av omsetningsverdi.

Takseringen omfatter alle boliger unntatt fritidseiendom, våningshus og boliger i utlandet.

For hytter og fritidseiendommer skal ligningsverdien fastsettes med det "gamle" systemet. «Les mer om «gammelt system» her

Det er etablert en sjablon for kvadratmeterpriser som varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet).

Sjablonen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger og oppdateres årlig. Boligeierne vil kun måtte rapportere boligens areal, byggeår og eventuelt boligtype én gang. For boligselskap vil selskapet være ansvarlig for rapporteringen.

Finansdepartementet har lagt ut en egen boligkalkulator for at du skal kunne beregne konsekvensene av omleggingen. Her finner du den.

Skille mellom primærbolig og sekundærebolig

Det skilles mellom boligen eieren bor i (primærbolig), og andre boliger som ikke defineres som fritidseiendom eller næringseiendom (sekundærbolig).

En primærbolig er en bolig hvor du har ditt hjem. Primærboligen vil i utgangspunktet være den boligen du er folkeregistrert bosatt i ved årets utgang. Du kan aldri ha mer enn én primærbolig. Er du eier av andre boligeiendommer, regnes disse som sekundærboliger.

Likningsverdien for en primærbolig utgjør 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen.

For sekundærboliger utgjør likningsverdien 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen.

Sikkerhetsventilen

Dette innebærer at skattyter etter klage kan få nedsatt ligningsverdien til 30 prosent av markedsverdi, endres ikke for primærboliger.

For sekundærboliger kan du kreve å få likningsverdien nedsatt hvis den overstiger 60 prosent av dokumentert markedsverdi.

Endringen i markedsverdiene

Kvadratmeterprisen skal bygge på beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå. Alle boliger fikk en verdiberegning første året, som senere skal justeres i takt med prisutviklingen på boliger.

Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en anslått markedsverdi per kvadratmeter. Beregningen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger, og den oppdateres årlig slik at likningsverdiene vil endre seg i takt med endring av priser i boligmarkedet.

Kvadratmeterprisen beregnes etter en modell som tar utgangspunkt i 4 faktorer:

 1. boligen geografiske beliggenhet,
 2. alder,
 3. størrelse på P-rom/boareal
 4. boligtype (enebolig, småhus og leilighet)

Kvadratmeterprisen basert på SSBs formuesberegninger vil variere med beliggenhet og type bolig. Noen kommuner vil få mer differensierte kvadratmetersatser enn andre. Kvadratmeterprisen fastsettes særskilt for enebolig, småhus og blokk.

P-ROM

Den beregnede kvadratmeterprisen blir multiplisert med boligens areal av enten primære rom (P-rom) eller boareal (BOA). Fra og med 2008 ble det innført ny standard for arealmåling slik at begrepet P-rom erstatter det tidligere arealbegrepet BOA.

Med P-rom menes rom som kan defineres som oppholdsrom i boligen din. Alle P-rom må være tilgjengelig via dør eller trapp.

P-rom inkluderer:

 • Kjøkken
 • Stue
 • Soverom
 • Bad
 • Dusjrom
 • Vaskerom
 • Arbeidsrom
 • Innredet hobbyrom
 • Allrom
 • Innredet gang mellom P-ROM, trapp mellom P-ROM og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.
 • Entré,
 • Trimrom
 • Vindfang
 • Trapperom

Garasje, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre typer oppbevaringsrom regnes ikke som P-rom. Opplysninger om areal av P-rom og BOA kan du finne i salgsoppgaver, takstdokumenter mv.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus