Meny

Rekordhøyt heroinbeslag

Aldri før har så mye heroin blitt beslaglagt på et halvt år i Norge. Bildet er fra 2002 og viser et av de største beslagene som er gjort i Norge, 35 kg heroin. (Foto: Terje Bendiksby/Scanpix)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tollvesenets heroinbeslag har aldri vært så stort på et halvt år før. Politiinspektør Einar Aas er forbauset, og frykter et nytt rekordår etter fjorårets herointopp.
Tollvesenets narkotikabeslag

• Antall narkotikabeslag har økt fra 1219 første halvår i 2009 til 1264 i 2010.

• Heroinbeslaget økte fra 24, 8 kg første halvår 2009 til 56, 7 kg hittil i år. Det er dobbelt så mye som gjennomsnittet for årsbeslag, og rekord for halvårsbeslag.

• Khatbeslaget har økt fra 4512 kg til 6528 kg.

• Kokainbeslaget har gått ned noe fra 36,3 kg til 32, 9 kg.

• Amfetaminbeslaget har gått ned fra 111 kg til 44 kg.

• Hasjbeslaget er kraftig redusert fra 620 kg til 167 kg.

Kilde: Tollvesenet

 

 

 

– Vi er forbauset over hvor mye heroin som beslaglegges, sier politiinspektør Einar Aas i Oslo politidistrikt. (Foto: Erlend Aas/Scanpix)– Vi er forbauset over hvor mye heroin som beslaglegges, sier politiinspektør Einar Aas i Oslo politidistrikt. (Foto: Erlend Aas/Scanpix)

(ABC Nyheter): Tollvesenet har aldri før beslaglagt så mye heroin på et halvår som i år. Hittil har de beslaglagt 56, 7 kg heroin. Gateverdien av heroinbeslagene beløper seg til mellom 50 og 100 millioner kroner.

– Vi har fokusert mye på å kartlegge hvordan heroinsmuglingen fungerer, sier underdirektør Geir Høyseth i Tollvesenet til ABC Nyheter.

Året 2007 var en tørkeperiode for tollerne, da de fant under 3 kg heroin. Beslaget har siden steget kraftig, og i fjor ble det satt ny rekord med totalt 129, 6 kg heroin beslaglagt av tollerne og politiet. Beslaget ser ut til å kunne bli enda høyere i år.

– Vi kan slå fast at narkotikapresset mot Norges grenser fortsatt er høyt, sier Høyseth.

Økt grensekontroll

– Det er umulig å si hvorfor heroinbeslaget øker nå, det må ses over en lengre periode. Men vi har hatt en viss økning i ressursene på grensekontrollen de siste årene, og det er muligens det vi ser utslag av nå, sier Høyseth. 

Også beslagene av det narkotiske stoffet khat øker sterkt, totalt beslagla Tollvesenet 6,5 tonn khat første halvår.

Det har imidlertid blitt funnet mindre hasj, kokain og amfetamin.

– Nedgang i beslagene har gjerne sammenheng med store enkeltbeslag i året før. Vi har ingen tall som sier noe om nedgang i forbruket, opplyser Høyseth. 

– Forbausende

Kripos fører statistikker over det totale narkotikabeslaget gjort av både Politiet og Tollvesenet, men denne er ikke klar før tidligst neste uke. 

– Vi er veldig spente på tallene fra Kripos, vi har en ubehagelig følelse i år. Mengden heroin både vi og Tollvesenet beslaglegger forbauser oss, sier Einar Aas, sjef for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Politiet i Oslo melder torsdag om en stor økning , hele 73,2 prosent, i antall anmeldelser for narkotika i Oslo politidistrikt. Dette skyldes i all hovedsak politiets økte innsats mot byens åpne narkotikamiljøer, og gjelder alle typer narkotika. 

Etablerte smuglernettverk

Aas forteller at heroinet smugles inn av etablerte nettverk av kriminelle som politiet kjenner godt.

– Mye av heroinet smugles inn av kurdere og miljø fra Vest-Afrika og Balkan.

Høyseth sier tollerne har møtt mennesker i alle kategorier blant smuglerne. Både nordmenn og andre nasjonaliteter, kvinner og menn i alle aldre. Men den stereotypiske smugleren er en mann mellom 20 og 40 år.

– Tar store sjanser

– Det positive er at Tollvesenet åpenbart har stor treffprosent og at politiet jobber målrettet mot narkotikamiljøene. Det negative er at motparten ser ut til å tro at det er fritt frem, de tar store sjanser og knytter ikke tilstrekkelig oppdagelsesrisiko til smuglingen, mener Aas. 

Han forteller at det i flere tilfeller ikke har vært gjort nevneverdige forsøk på å skjule narkotikaen ved oppbevaring. 

Hos Tollvesenet ser de ulike variasjoner over samme tema i smuglingsforsøkene.

–Dobbeltbunnede kofferter og skjuling av preparater i forskjellige gjenstander ser man ofte, sier Høyseth. 

Valutabeslag

Tollvesenet har også satset hardt på valutabeslag. Ved utførsel av mer en 25 000 kroner over grensen fra Norge har man deklarasjonsplikt.

– All kriminalitet knyttet til smugling er knyttet til profitt. De som smugler ulovlige varer inn, tar med seg penger ut. Kontanter er en av de få måtene å betale på som ikke er sporbare, forklarer Høyseth. 

Hittil i år har Tollvesenet beslaglagt 27, 9 millioner kroner, mot 18, 3 millioner i fjor. Det nest største valutabeslaget gjennom tidene ble gjort i januar i år. Da beslaga tollerne nesten to millioner kroner på grenseovergangen ved Svinesund.

Populært