Overkurs og underkurs

Hvis du går ut av et fastrentelån før tiden, vil det bli beregnet en over- eller underkurs på lånet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Fastrentelånsoversikt
Boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Listene blir oppdatert hver andre uke. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Forskrift om kredittavtaler
Her står reglene om hvordan over- og underkurs skal beregnes.

Hvis renten har steget i løpet av fastrenteperioden, vil du måtte betale en overkurs på lånet hvis du ønsker å innfri dette. Har renten sunket vil du få en underkurs, altså at lånet blir mindre.

Hvor stor over- eller underkursen er, avhenger av lengden det er igjen av rentebindingen, og størrelsen på endringen.

Reglene for hvordan over- eller underkurs skal beregnes står i forskriftene til §54 i Finansavtaleloven. I forskriften står det: For lån som nevnt i første ledd skal differansen på innfrielsestidspunktet mellom den avtalte rente og den rente långiver tilbyr for tilsvarende lån legges til grunn ved beregning av långivers tap eller gevinst ved førtidig innfrielse.

I kalkulatoren legger du inn hva renten er på fastrentelånet, og hva den nye renten blir på tilsvarende fastrentelån.

Deretter bestemmer du lengden på gjenværende fastrentelån ved å legge inn antall år, måneder, og dager.

Underkurs vises som minus, overkurs som pluss.

Opprinnelig rente
Ny rente
Restlån
Rest rentebinding:
Antall år
Antall måneder
Antall dager
Rest rentebinding - antall dager
Renteendring
Overkurs/underkurs

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Personvernpolicy