Oljefondet

Oljefondet
Oljefondet

Oljefondet som heter Statens Pensjonsfond Utland forvaltes av Norges Bank Investement Managment (NIBM). Fondet het tidligere Statens Petroleumsfond (til 2006).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Oljefondskalkulator
Oljefondskalkulator viser deg hvordan Oljefondet virker, og du kan regne ut hvor stor «din» andel er av den.

NIBM
Nettsidene til Norgs Bank Investment utland.

Investeringene i fondet
NIBM's sider om investeringene i fondet.

Fondet får jevnlig tilført midler fra statens petroleumsinntekter. Det er integrert i det årlige statsbudsjettet. Inntektene består av statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten, og fondets avkastning. Utgiftene er overføringen til statsbudsjettet for å dekke budsjettunderskuddet når man ser bort fra oljeinntektene.

Midlene investeres utelukkende i utlandet for å hindre at fastlandsøkonomen skal overopphetes.

Handlingsregelen

Et grunnleggende prinsipp bak budsjettpolitikken er handlingsregelen, som ble etablert i 2001. Regelen tilsier at staten som et gjennomsnitt over konjunktursyklusen skal bruke en forventet realavkastning av fondet, som anslås til 4 prosent årlig. Det bidrar til at petroleumsinntektene fases gradvis inn i økonomien. Samtidig brukes bare avkastningen av fondet, ikke fondskapitalen i seg selv.

Utviklingen

Det ble først satt inn penger i oljefondet i 1996. I løpet av har fondet steget til 3.312 milliarder kroner. Per nordmann er det 662.000 kroner.

Se hvordan oljefondet kan utvikle seg i Oljefondkalkulatoren.

Beløp i tusen milliarderPer
ÅrStørrelseVekstnordmann
199648489 600
19971136522 600
19981725934 400
19992225044 400
200038616477 200
2001614228122 800
2002609-5121 800
2003845236169 000
20041 016171203 200
20051 399383279 800
20061 784385356 800
20072 019235403 800
20082 275256455 000
20092 640365528 000
20103 077437615 400
20113 312235662 400


Investeringene

Oljefondet skal investere inntil 60 prosent i aksjer, resten i det internasjonale pengemarkedet. Tidligere var den maksimale aksjeandelen 40 prosent, men den ble i juni 2007 hevet til 60 prosent. Fondet har siden det innfaset en større aksjeandel, og er nå oppe i 60 prosent.

Verdiutviklingen vil gjøre at fondet vil avvike fra denne fordelingen. Hvis for eksempel aksjeandelen er for høy, vil nye midler som tilføres fondet da investeres i rentebærende papirer.

I mars ble det bestemt at Oljefondet også skal inn i eiendomsmarkedet. Inntil 5 prosent av fondet midlere skal kunne plasseres i dette segmentet. Rentebærende papirer skal ligge 35 prosent.

Referanseporteføljen

Referanseportefølje består av aksjer som inngår i FTSE aksjeindekser i 46 land og av obligasjoner som inngår i Lehman Global Aggregate obligasjonsindekser i valutaene til 21 land.

Aksjer skal i utgangspunktet utgjøre 60 prosent av referanseporteføljen for Fondet. Obligasjoner skal i utgangspunktet utgjøre 40 prosent av referanseporteføljen.

AksjeplasseringeneAndel
Plassert i Europa30 %
Passert i Amerika21 %
Plassert i Asia/Oceania9 %
RenteplasseringeneAndel
Plassert i Europa24 %
Passert i Amerika14 %
Plassert i Asia/Oceania2 %

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.