Renter på restskatt

Fristen for å betale restskatten for å slippe renter, er den 31.mai.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Siden det er kortere tid mellom du kunne betalt restskatt, og sluppet rente, og når du må betale den blir renten i praksis høyere. Selve rentesatsen er den samme på 3,9 prosent.

Betaler du restskatten innen fristen blir det ikke beregnet renter på for lite betalt skatt. Renter både på tilgodebeløp og skatt du skylder er ikke skattepliktige eller fradragsberettigete.

Skyhøy rente
Det lønner seg å innbetale tilleggsforskudd innen 31.mai, hvis du er i restskatteposisjon. I gjennomsnitt er det ca 3,5 måneder til de to terminene på restskatten forfaller når du får skatteresultatet i juni. Renten du betaler på restskatt er for 2010 på 3,9 %, som altså beregnes for et helt år.

Det tilsvarer derfor en rente på 14,6 % etter skatt. Før skatt må du dermed ha en rente på 20,3 % for å komme likt ut med restskattrenten. I dag kan du få opp til 4 prosent på en god høyrentekonto.

Restskatt på under 100 kroner trenger du ikke betale. Skylder du 1.000 kroner, lønner det seg derfor å bare betale inn 901 kroner.

Hvis du får tilbake penger
Hvis du betaler inn mer ekstra skatt slik at du får tilbake ved skatteoppgjøret i juni, får du 0,5 % på dette beløpet. Dette høres svært lavt ut, men du har pengene inne i under to måneder.

Hvis vi forutsetter at pengene står inne i én måned, tilsvarer dette en rente på ca 6 prosent. Siden du ikke betaler skatt, tilsvarer dette en bankrente på 8,3 prosent. Med andre ord er ikke renten så lav som den det ser ut ved første øyekast.

Renter av tilgodebeløp eller restskatt i 2010
SatsSkatteoppgjør i juni
3,90 %På restskatt. Beløp under 100 kroner skal ikke innbetales.
3,60 %Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret.
0,50 %Ved for mye innbetalt tilleggsforskudd
0,50 %Utskrevet forskuddskatt som blir betalt etter 31.12, men innen 30. april
Skatteoppgjør i oktober
4,80 %På restskatt
1,50 %Tilleggsforskudd eller utskrevet forskuddsskatt som blir betalt innen 30. april
4,50 %For mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret

Forfallsdatoer for betaling av restskatt:
Skatteoppgjør i juni: 1. termin: 20. august 2010 2. termin: 24. september 2010

Skatteoppgjør i oktober:1. termin: 10. november 20102. termin: 15. desember 2010

Forsinkelsesrente
Hvis restskatten ikke blir betalt i tide, må du betale forsinkelsesrente, som for tiden er 8,75 prosent. Denne renten er fradragsberettiget, slik at den faktisk er lavere enn den renten du betaler på restskatten. Du betaler forsinkelsesrente bare for de antall dager du er forsinket.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy