Meny

- Gjelden blir bare større og større

204 filippinere fikk faglært kompetanse i Norge i fjor. Sykepleieren på bildet er ikke den samme som omtales i artikkelen. Illustrasjonfoto: Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Filippinsk par risikerer å bli sendt ut av Norge fordi de ikke får «riktig» jobb i norsk helsevesen. Og allerede har de pådratt seg stor gjeld.
Lisens og autorisasjon for sykepleiere

* Autorisasjon gis til søkere som har bestått utdanning i sykepleie.

* Lisens er en tillatelse til å jobbe som sykepleier, men på visse vilkår. En lisens kan være begrenset i tid, til sted, til bestemte oppgaver og kan bare gis etter en konkret vurdering der man finner det godtgjort at lisensinnehaveren kan utøve yrket forsvarlig.

* Lisens kan også vurderes gitt til en sykepleier som tidligere har fått tilbakekalt sin autorisasjon (offentlig godkjenning), men som er i ferd med å bli egnet til å jobbe igjen.

* For søkere med sykepleierutdanning fra land utenfor EØS kan autorisasjon gis med hjemmel i to ulike bestemmelser. I den første er vilkåret for autorisasjon at ens utdanning kan anerkjennes som jevngod med tilsvarende norsk eksamen.

* Det er en forutsetning at søkerens utdannelse er på høgskole- eller universitets nivå. Vurderingen skjer ved å sammenligne søkerens dokumenterte utdannelse med rammeplan for norsk sykepleierutdanning. Søkeren kan måtte ta tilleggsutdanning i Norge for å kompensere mangler slik at utdanningen samlet sett kan anerkjennes som jevngod.

* Alle sykepleiere fra tredjeland må i tillegg gjennomføre et tre ukers kurs i nasjonale fag. Kurset er obligatorisk for alle tredjelandssykepleiere. Kursene gis ved norske sykepleierhøgskoler og for opptak til kurset kreves vedtak i SAFH samt dokumenterte språkkunnskaper i norsk.

* Det kreves ikke arbeids- og oppholdstillatelse for å behandle søknader om autorisasjon og lisens.

Kilde: SAFH

(ABC Nyheter): Tirsdag skrev ABC Nyheter om norske og filippinske helsemyndigheter som har snakket sammen om utlevering av helsepersonell fra Filippinene til Norge. Forslaget ble møtt med skepsis fra aktører i begge land.

Vanessa er en av mange filippinske sykepleiere som har kommet til Norge for å søke jobblykken. Hun kom til Vestlandet i januar, sammen med kjæresten sin.

- Vi er begge sykepleiere, og bestemte oss for å komme til Norge med håp om en bedre fremtid. Vi har jobbet som sykepleiere på Filippinene i nesten seks år, men lønningene var så dårlige at vi ikke engang kunne starte vår egen familie, forteller Vanessa til ABC Nyheter.

Hun ønsker ikke å gå ut med fullt navn og bilde fordi hun venter svar på søknad om oppholdtillatelse.

- Skylder enorme beløp

Sommeren 2009, flere måneder før de ankom Norge, fikk de begge lisens fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). Vanessa som sykepleier, og kjæresten som hjelpepleier. For å oppfylle vilkårene i lisensen må de begge ha minst tre måneders praksis ved en helseinstitusjon i Norge, der de er underlagt autorisert personell.

- Språket er en stor barriere for oss. Derfor bestemte vi oss for å lære språket så tidlig som mulig, og låne penger til nasjonalt kurs (se boks til høyre) av tanten min i Bergen. Så dro vi fra intervju til intervju i mange uker, forteller hun.

De fikk mange jobbtilbud - men ingen tilbud om faglært stilling som må til for at de kan bli.

- Det er ganske deprimerende. Vi skylder enorme beløp som vi har lånt fra slektninger her i Norge, og summen blir større og større for hver dag, sier hun.

Les også: Vil ikke ha filippinske sykepleiere til Norge

Fått avslag

Ingen av dem har råd til å fullføre kurs i nasjonale fag. Kurset koster i overkant av 3000 kroner, og er nødvendig for å få søkt om autorisasjon.

For litt siden fikk de begge tilbud om faste 100 prosent-stillinger som pleiemedhjelpere ved en helseinstitusjon i Rogaland.

- Vi ble først glade, og tenkte at nå vil vi være i stand til å betale ned litt av pengene som vi skylder. Men jobben oppfyller ikke kravet til lisensen som sykepleier og hjelpepleier. Derfor fikk kjæresten min nylig avslag på søknaden om faglært arbeidstillatelse.

Kjæresten har fått beskjed om å reise hjem innen fire uker. 

Selv venter Vanessa fortsatt spent på svar på søknaden sin om arbeidstillatelse. Lisensen hennes som sykepleier utløper august neste år.

- Jeg håper vi ikke lider samme skjebne, for vi har så mye gjeld, sier hun.

Hun mener UDI og SAFH bør koordinere arbeidet sitt bedre.

- Hva er vitsen med å gi konsesjon når det ikke blir anerkjent av UDI? Hvorfor gir SAFH en lisens når vi ikke kan praktisere den? Jeg er forvirret. Vi har en jobb, og likevel ender vi opp med å måtte reise hjem uten noen ting.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Fra sykepleierlisensenFra sykepleierlisensen

En lisens som sykepleier har begrensninger som gjør at man ikke kan jobbe som sykepleier, men kun jobbe som pleiemedhjelper. For å jobbe som sykepleier må hun ha autorisasjon.

Virksomhetsleder ved sykehjemmet de har fått tilbud om jobb ved skal være villig til å lage et nytt arbeidstilbud de kan levere videre til UDI.

- Jeg ønsker å fortsette med studier og arbeid, men samtidig ha autorisasjon som sykepleier. Jeg har visum i USA, men på grunn av finanskrisen valgte vi å dra til Norge i stedet.

At Filippinene skal tappes for kompetente folk er den minste av landets bekymringer, hevder Vanessa.

- Arbeidsutvandringen er en stor hjelp for vårt lands økonomi. Vi har millioner av akademikere som ender opp i arbeidsledighet. Hva er vitsen med å utdanne seg hvis du ender opp uten jobb?

- Det er også langt færre jobbmuligheter i forhold til hvor mange kandidater det finnes. Jeg vet om to stillinger på Filippinene som fikk inn over 4000 søkere.

Krever kompetanse

UDI kan ikke si konkret hvor ofte utenlandske helsearbeidere får avslag på bakgrunn av manglende jobb, men sier det er mange ulike årsaker til at folk får avslag på søknaden om faglært tillatelse. 

- For å få en faglært tillatelse må man ha en utdanning, autorisasjon eller lisens, og et konkret heltidstilbud om arbeid fra en arbeidsgiver. Dette tilbudet må kreve den fagkompetansen du har, sier kommunikasjonsrådgiver i UDI Karianne Kvarving til ABC Nyheter.

- Hvis en person med autorisasjon som sykepleier får jobb som pleieassistent vil man måtte gi avslag fordi stillingen ikke krever den kompetansen vedkommende har, sier Kvarving.

204 filippinere fikk faglært tillatelse av UDI i fjor.

Populært