Meny

Vil bygge gjerde i strandsonen på Bygdøy:

Kongens gjerde gir hodebry

Stridens kjerne. I skråningen ned mot fjorden insisterer Det kongelige hoff på å bygge et gjerde langs strandkanten. Foto: Ola Karlsen/ ABC Nyheter

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slottet insisterer på å få bygge et gjerde i strandsonen nedenfor Oscarshall slott på Bygdøy. Hvis ikke nekter de å la en offentlig kyststi krysse tomta.

(ABC Nyheter): For et knapt år siden sto praktbygget Oscarshall slott ferdig oppusset og klart, men nå har Det kongelige hoff havnet i en krangel om et gjerde i strandkanten.

Nå truer Hoffet med å nekte allmennheten adgang til å benytte en planlagt offentlig kyststi i strandkanten rundt hele Bygdøy - hvis de ikke får sette opp et 150 meter langt gjerde parallelt med vannkanten.

Oscarshall ligger bare noen hundre meter unna den eiendommen som regjeringen i 2005 kjøpte av «Vaske-Bakke» for å sikre Oslos befolkning 100 meter ekstra strand.

- Det kongelige hoff tok i sin tid initiativ til kyststien, men under forutsetning av at det sikkerhetsmessige knyttet til sikring av Oscarshall og verdiene som befinner seg der, ble ivaretatt på en tilfredsstillende måte, skriver slottets assisterende kommunikasjonsjef Sven Gj. Gjeruldsen i et svar på spørsmål fra ABC Nyheter.

Han avviser også at det kan finnes andre alternativer enn det 1,5 meter høye gjerde for å ivareta sikkerheten.

Slottet sto ferdig i 1852, og er en offentlig eiendom hvor H.M. Kongen har disposisjonsrett. I sommerhalvåret er Lystslottet åpent for publikum, og stedet benyttes i tillegg til mottakelser og konserter.

- Stengt for publikum

Og i en klage på Plan- og bygningsetatens første avslag sier en rett ut at enten blir det gjerde eller så stenges kyststien:

«Dersom gjerdet ikke kan godkjennes, vil ikke kyststien bli opparbeidet og området langs sjøen vil fortsatt være avstengt for publikum», skriver ansvarlig arkitekt Ragnhild Momark.

Oscarshall kneiser innerst i Frognerkilen. Klikk for større bilde. Foto: Ola Karlsen/ ABC NyheterOscarshall kneiser innerst i Frognerkilen. Klikk for større bilde. Foto: Ola Karlsen/ ABC Nyheter

Hun leder selskapet «Dronninga landskap» som på oppdrag av Statsbygg og Det kongelige hoff leder arbeidet med både kyststi og gjerde. Torsdag hadde Momark ikke tid til å prate med ABC Nyheter om denne saken.

Da Oslo kommune behandlet saken første gang 17. februar i år, het det i avslaget:

«Oppføring av gjerde slik etaten ser det vil fysisk sperre strandsonen på en lengre strekning. Imidlertid er skråningen hvor gjerde plasseres bratt, slik at denne kan neppe brukes i praksis for å komme til strandsonen».

«Tiltaket vil i tillegg plasseres i et område med mye verdifull vegetasjon. På denne måten vil hensynene som ligger bak byggeforbudet i strandsonene blir vesentlig tilsidesatt».

- Lett å gå over gjerdet

En av de instansene som gikk sterkt imot bygging av gjerdet, er Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

- Vi er opptatt av at det skal være minst mulig gjerder og lett og ta seg fram. Et slikt gjerde vil sperre i strandsonen, og gjøre ferdselen ned mot sjøen vanskeligere, sier rådgiver Ellen M. Svindal hos fylkesmannen til ABC Nyheter.

- I den opprinnelige søknaden var gjerdet litt dårlig begrunnet. Her er det snakk om et gjerde på 1,5 meter og det vil jo være lett å gå over, hvis det skulle begrunnes i sikkerhetshensyn for Oscarshall, mener hun.

Slottets kommunikatør svarer slik på spørsmål om hvilken betydning et 1,5 m høyt gjerde i en skråning vil ha for eiendommen og kongefamiliens sikkerhet.

- Det kongelige hoff kommenterer ikke spørsmål om sikkerhet knyttet til Kongefamilien og de Kongelige eiendommer, skriver Gjeruldsen som muntlig også presiserer at «sikkerheten er ivaretatt».

Hos Statsbygg er Oddvar de Brucq prosjektleder og ansvarlig for de kongelige eiendommene. Han fremhever også sikkerhetsbehovet for å begrunne bygging av gjerde:

- Står det et gjerde, så er det et signal om at man ikke skal gå videre, sier han til ABC Nyheter.

- Men dette er en omvendt situasjon. Vanligvis har man et gjerde for å sperre folk ute, men her er for å åpne for publikum.

- Eiendommen går helt ned til vannet. Det er i dag et gjerde på hver side, og ved å «flytte gjerdet» vil en kunne åpne kyststien. Det skal ikke være skjemmende eller støtende og vil stå i buskaset mellom kyststien og Oscarshall, sier de Brucq.

Tre dagers frist

Her er arkitekttegningen. Det aktuelle gjerdet er tegnet oransje. Klikk for større bilde. Her er arkitekttegningen. Det aktuelle gjerdet er tegnet oransje. Klikk for større bilde.

Etter at arkitekten klagde på avslaget i begynnelsen av mars gikk det to måneder før Plan- og bygningsetaten ombestemte seg.

Den 11. juni sender de ut et varsel om at vedtaket endres på grunn av «en rekke momenter» og «nye opplysninger». Etaten ber om at eventuelle kommentarer til en ny rammeplan må sendes direkte til saksbehandler innen tre dager - nemlig før den 14. juni.

Og den 15. juni godkjenner etaten det omstridte gjerdet.

- Vi lurer jo på hva de nye opplysningene er, sier en undrende Ellen M. Svinndal ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

- Men vi har ikke fått vurdert det nye vedtaket ennå. Klagefristen går ut 7. juli og vi vil nok dra og se på området før vi eventuelt følger opp, sier hun.

I det nye vedtaket heter det nå:

«Det foreligger overvekt av grunner som taler for å kunne gi omsøkt dispensasjon».

Saksbehandler hos Plan- og bygningsetaten er Elena Jakobsen. I en forklaring til ABC Nyheter skriver hun følgende på epost:

«Av nye opplysninger var det bare det at Oscarshall er ubebodd. Dette har påvirket vår vurdering av saken med hensyn til at Oscarshall består av verneverdig bebyggelse som må sikres/skjermes.»

Den eksepsjonelt korte tidsfristen på tre dager forklarer hun slik:

«Fristen er noe kort i forhold til det som er vanlig praksis, men vi anser at opplysningsplikt ble oppfylt i henhold til § 16 i forvaltningsloven, ved at vi tok særskilt kontakt med de partene som er kommet med negative uttalelser i forbindelse med det opprinnelige vedtaket».

«Gjerde er en del av tiltaket med opparbeidelse av kyststi. Det er mest hensiktsmessig at både gjerde og kyststi etableres samtidig, slik at gjentatte inngrep i naturen ikke skjer samt at prosjektet blir gjennomført fortest mulig».

PS: Hvis du vil lese alle dokumenter i saken så ligger de på etatens hjemmesider, eller trykk her.

Og hvis du vil lære mer om Oscarshall kan du besøke kongehusets nettsider, eller trykke her.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært