Fastprisen fortsetter

Regjeringen ønsker å gi bokforlagene fortsatt adgang til å sette fastpris på skjønnlitteratur og sakprosa etter at dagens forskrift løper ut 31. desember 2010, kom det frem på en pressekonfenase onsdag med, fra venstre, kulturminister Anniken Huitfeldt, styreleder i Den norske forleggerforening Geir Berdahl og direktør i Bokhandlerforeningen Randi Øgrey. Foto: Ketil Frøland / SCANPIX.
Regjeringen ønsker å gi bokforlagene fortsatt adgang til å sette fastpris på skjønnlitteratur og sakprosa etter at dagens forskrift løper ut 31. desember 2010, kom det frem på en pressekonfenase onsdag med, fra venstre, kulturminister Anniken Huitfeldt, styreleder i Den norske forleggerforening Geir Berdahl og direktør i Bokhandlerforeningen Randi Øgrey. Foto: Ketil Frøland / SCANPIX.

Regjeringen forlenger ordningen med fastpris på skjønnlitteratur og sakprosa.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo (ABC Nyheter): - Vi mener fastprisen på skjønnlitteratur, barnebøker og sakprosa fremmer litterær bredde, og at fastprisordningens skade på konkurransen er begrenset. Fastprisordningen er et viktig kulturpolitisk virkemiddel for utvikling av norsk kultur og styrking av norsk språk i det globale mangfoldet. Samtidig bidrar ordningen til at bokforlagene får mer forutsigbare inntekter slik at de kan satse på flere titler, uttalte kulturminister Anniken Huitfeldt på en pressekonferanse onsdag.

En suksess

Dagens fastprisavtale er formelt en prøveordning, siden fastprissystemet er i konflikt med konkurranseloven. Men både regjeringen og bokbransjen mener ordningen fungerer så godt at man fra nyttår forlenger prøveordningen med fire, nye år.

- I internasjonal sammenheng er det norske litterære systemet en suksess fordi det produseres et større antall titler hos oss enn i de fleste andre land, kommenterte Huitfeldt.

Knausgård forstyrrer

Tilstede på pressekonferansen var også Bokhandlerforeningens direktør Randi Øgrey og Geir Berdahl, Oktober-sjef og styreleder i Forleggerforeningen. Begge sa seg godt fornøyde med at Bokavtalen er forlenget med fire, nye år.

- Rammevilkårene våre gjør at vi har et system som fungerer veldig bra, rakk Geir Berdahl å si før mobiltelefonen hans ringte. Karl Ove Knausgård? Foreslo en journalist, hvorpå Berdahl smilte bekreftende:

- Ja, det var faktisk det.

Ønsker permanent ordning

Men selv om Berdahl er fornøyd med at Bokavtalen videreføres, skulle han gjerne sett at avtalen kunne skifte fra prøvestatus til permanent ordning.

- Bokbransjen er under press og aller helst skulle vi sett at Bokavtalen med fastpris ble permanent. En friprisordning vil i hvert fall være et direkte helvete for det norske bokmarkedet, hevder Geir Berdahl.

Han viser også til at blant de åtte europeiske land som har fastprisavtale tilsvarende den norske finner man kultur- og llitterære stornasjoner som Tyskland, Frankrike og Spania.

Selv om Kulturdepartementet og bokbransjen er kommet til enighet om ny Bokavtale, må fastprisordningen først innom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. De skal revidere forskriften og deretter sende den ut på høring, siden Bokavtalen slik den er bryter med konkurranseloven.

Faglitteratur unntatt

Mens den nye fastprisavtalen omfatter både skjønnlitteratur, barnelitteratur og sakprosa, er ikke faglitteratur inkludert i ordningen. Berdahl innrømmer at det er delte syn på dette i Forleggerforeningen, mens Randi Øgrey beklager at Kulturdepartementet ikke har inkludert også faglitteratur i ordningen.

- Faglitteratur er utsatt for hard konkurranse med utenlandske og framfor alt engelske bøker. Hvis man er opptatt av å ta vare på det norske språket ville det være en stor fordel om også faglitteratur var inkludert i Bokavtalen, uttaler Øgrey.

Kulturminister Anniken Huitfeldt mener imidlertid at det språkpolitiske argumentet ikke er sterkt nok til å innlemme også faglitteratur i ordningen.

- Blant annet fordi fastprisen på faglitteratur generelt blir stående mye lenger enn er tilfelle for andre sjangere.

Abonnementsordning forplikter og sikrer

Foruten fastprisordningen er abonnementsordningene for bokhandlene et sentralt element i Bokavtalen. Den betyr blant annet at bokhandlene forplikter seg til å ta inn alle nye titler som er meldt opp til innkjøpsordningen til bibliotekene, samtidig som de kan få rabatt fra forlagene allerede på førstetrykk av bøkene.

- Ordningen sikrer at bokhandlene har bredde i utvalget, og at også lesere i distriktene har tilgang til alle nye titler innen skjønn- og barnelitteratur, forklarer Øgrey. Hun hevder at dagens ordning allerede er en suksess og at den nye, forpliktende abonnementsordningen vil gavne leserne ytterligere.

- Da abonnementsordningen ble del av Bokavtalen forpliktet vi oss til at minst 300 bokhandler skulle bli med på ordningen. I dag har 490 av våre 640 medlemmer over hele landet gått med på avtalen, og det sikrer at vi kan innfri vår del av samfunnskontrakten ved å tilby leserne både bredde og kvalitet.

e-bokas framtid fortsatt uklar

Det vi ikke fikk noen avklaring på på onsdagens pressekonferanse var derimot spørsmålet om momsfritak på e-boka.

- Vi er i stadig dialog med Finansdepartementet og andre parter i denne saken, men foreløpig har vi ikke noe mer å melde, var alt kulturminster Huitfeldt ville si om den saken.

Les også: e-boka: Statens nye inntektskilde?

Personvernpolicy