Sir Paul slakter forslag til hvalkvoter

REAGERER: Beatles-legenden Sir Paul McCartney er motstander av hvalfangst. Her er han avbildet på en konsert i Los Angeles i mars (Foto: Chris Pizzello,AP).
REAGERER: Beatles-legenden Sir Paul McCartney er motstander av hvalfangst. Her er han avbildet på en konsert i Los Angeles i mars (Foto: Chris Pizzello,AP).

Sir Paul McCartney har sluttet seg til kampen mot norsk hvalfangst og forslagene til fangstkvoter. – Styresmaktene må være seg sitt ansvar bevisst, sier musikkikonet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om hvalfangst
* Medlemmene av IWC (Den internasjonale hvalfangstkommisjonen) stemte i 1982 for å innføre totalforbud mot all kommersiell hvalfangst.


* Norge reserverte seg og driver fortsatt kommersiell fangst av vågehval, selv om Norge er medlem av IWC.

* Norge har satt en egen kvote for vågehval innenfor det myndighetene mener er forsvarlige, bærekraftige rammer. Kvoten har variert mellom 300 og vel 1.000 hval årlig. I 2010 er kvoten på 1.286 dyr.

* Norge og Island er de eneste nasjonene i verden som driver kommersiell hvalfangst.

* Japan driver det de kaller forskningsfangst – noe som er tillatt ifølge IWCs regelverk. Men fangsten er på nærmere 1.000 dyr, og det meste av kjøttet ender på markedet i Japan.

* De 88 medlemsstatene i IWC er samlet til årsmøte i Agadir i Marokko fra 21. til 25 juni. En arbeidsgruppe i IWC har utarbeidet et kompromissforslag som åpner for begrenset kommersiell hvalfangst de neste ti årene. Forslaget har allerede møtt betydelig motstand. (©NTB)

OSLO (ABC Nyheter): Utspillet fra Beatles-legenden kommer samtidig som Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) åpner sitt årlige møte. 88 land møtes i Agadir i Marokko denne uken for å diskutere forslagene til fangstkvoter som hvalfangstkommisjonen nå legger fram. Møtet kan ende med at forbudet mot hvalfangst blir opphevet.

Det er på tide å sette en stopper for den forferdelige slaktingen av hval og la disse fantastiske skapningene være i fred. Hvordan kan vi i det 21.århundre en gang tenke på å drepe hvaler og andre dyr på så barbarisk vis. Styresmaktene bør være seg sitt ansvar bevisst og beskytte disse vakre skapningene, sier Sir Paul i en pressemelding på WSPAs nettsider.

WSPA, som står for World Society for the Protection of Animals, er en organisasjon som jobber for å beskytte dyrs rettigheter.

Fastlåst

Målet med møtet i Marokko er å forsøke å løse den fastlåste situasjonen som nesten har ødelagt det internasjonale hvalfangstregimet.

IWCs forslag går ut på at tillatt fangst de neste fire årene skal være på cirka 90 prosent av resultatet i 2008-2009, for deretter å reduseres ytterligere fram til 2020. Men IWCs vitenskapskomité, som har møttes de siste to ukene, vil etter alt å dømme si at denne reduksjonen er for liten, ifølge medlemmer av komiteen.

Hvalfangstkommisæren for Norge, Karsten Klepsvik, mener det er lite sannsynlig at IWC-landene blir enige i Marokko.

- Vi har ikke tro på at det er mulig å komme til enighet. Det er en tekst på bordet, men den er det stor uenighet om. Ikke minst har landene som er imot hvalfangst, avvist den som helt uaktuell, sier Klepsvik til ABC Nyheter på telefon fra Agadir.

Han forteller at det største stridstemaet er kvotetallet, altså hvor mange dyr de forskjellige hvalfangstlandene skal få lov til å ta ut.

- Hva blir konsekvensene hvis dere ikke kommer til enighet?


- Jeg kan vanskelig se at det får noen konsekvenser. Det vil ikke bli noen dramatisk økning i hvalfangst, og fakta på bakken vil være de samme, sier Klepsvik til ABC Nyheter.

- Stort skritt bakover

WSPA frykter at 13.000 hval vil dø i løpet av de neste ti årene dersom forslaget blir vedtatt. Ifølge det nye forslaget skal Norge alene kunne ta livet av 6000 hval i løpet av samme periode.

– Forslaget vil gjenopplive den døende hvalfangstindustrien og være et stort skritt bakover for dyrevelferd og bevaring globalt, sier Joanna Toole, som leder WSPAs program for marine pattedyr.

Til tross for at IWC-landene har vedtatt å forby kommersiell hvalfangst, driver tre land - Norge, Island og Japan - fortsatt fangst. Norge og Island driver kommersiell fangst, mens Japan hevder å drive forskningsfangst. Over 1500 hval ble tatt i 2008-2009-sesongen alene.

- Ikke bærekraftig

Basert på et anslag over antall hvaler, mener forskerne i komiteen at fangsten ikke vil være bærekraftig. Ifølge deres beregninger vil den foreslåtte fangsten av brydehval i Nord-Stillehavet være altfor høy, og dobbelt så høy som tålegrensen for bestanden av finnhval og vågehval øst i Nord-Atlanteren.

Kun for vågehvalbestanden i de sentrale delene Nord-Atlanteren er de foreslåtte kvotene under faregrensen, mener forskerne, som håper deres innvendinger blir tatt alvorlig.

– Forskningen har lenge vært satt på sidelinjen i forhandlingene, sier marinbiologen Scott Baker fra universitetet i Oregon, som har vært medlem av vitenskapskomiteen siden 1994.

NTB melder at IWC-møtet stengte dørene mandag ettermiddag, og at alle ideelle organisasjoner, medier og interessegrupper ble kastet på gangen.

ABCNyheter/NTB.

Personvernpolicy