Anbefaler Færøyene å holde seg utenfor EU

Speider mot EU: Færøyene bør holde seg utenfor, anbefaler eksperter. Foto: Colourbox
Speider mot EU: Færøyene bør holde seg utenfor, anbefaler eksperter. Foto: Colourbox

En ekspertgruppe anbefaler at Færøyene ikke blir EU-medlem, men inngår samarbeidsavtaler fra sak til sak.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er Færøyene:

Færøyene er en øygruppe mellom Skottland og Island, med 48.500 innbyggere og et flateinnhold på 1399 kvadratkilometer.

Siden 1948 har Færøyene vært en selvstyrende del av Danmark.

Færøyene er i motsetning til Danmark ikke medlem av EU, men har en handelsavtale.

(ABC Nyheter): En internasjonal ekspertkomité har på oppdrag av Færøyenes utenriksdepartement vurdert hva som er øyrikets gunstigste samarbeidsmodell i forhold til EU.

Konklusjonen er at EU-medlemskap er ugunstig, og EØS-avtale juridisk umulig.

Da Danmark ble medlem av EU i 1973, valgte det selvstyrte territoriet Færøyene å bli stående utenfor. Det gjør at EU behandler Færøyene som et utenforland. Det er denne statusen de færøyske politikerne har ønsket å se på nå.

Ekspertene faller ned på en løsning i form av tosidige avtaler eller utvikling av samarbeidsavtaler sak for sak.

Frykt for fisk

Fiskeriene er Færøyenes viktigste inntektskilde, og EUs felles fiskeripolitikk er ett av de viktigste argumentene utredningen fører i marken mot EU-medlemskap. Konklusjonen er at EU-medlemskap er for risikabelt.

Som tilfellet er med Island og Norge, vil medlemskap kreve at landets suverenitet til å forvalte egne fiskeriressurser bli redusert til usikkerheten med å være en liten stemme i EU-organene som fatter vedtak om fiskeriene.

Utvide EU?

Færøyenes forbindelser til EU er kompliserte. Det enkleste ville være å utvide Danmarks EU-medlemskap til EU. Men det ville ifølge ekspertgruppa være ufornuftig.

Det ville innebære at Færøyene må ta de administrative kostnadene og arbeidsbyrden ved å innføre alle EUs regler, og at færøyingene trolig må betale inn økonomiske bidrag.

Komitéen har kommet fram til sine konklusjoner blant annet etter studiereiser til andre mini-stater som Andorra, Liechtenstein og San Marine.

EU betyr restriksjoner

Sannsynligvis ville EU innføre restriksjoner på færøyske tradisjoner med hvalfangst, fuglejakt og saueslakting, går det fram av utredningen.

Medlemskap ville også innebære at forholdet til EU blir regulert av Danmark. Det ville rippe opp i Færøyenes to mest følsomme spørsmål i forholdet til EU, forholdet til Danmark og til den felles fiskeripolitikken.

Ekspertene ser heller ikke et selvstendig færøysk EU-medlemskap som mulig. Dels fordi den administrative og økonomiske kapasiteten er så liten, dels på grunn av de samme bekymringene for fiskeriene.

EØS, kanskje?

Færøyene har også i lenger tid snust på mulighetene for å bli med i EØS-avtalen. Det ville krevd at de først ble medlem av frihandelsorganisasjonen EFTA, der Norge, Sveits, Island og Liechtenstein i dag er med.

Men EØS-sporet er juridisk umulig, mener ekspertene. Bare stater kan være med i EØS-avtalen.

- Samarbeid er mulig

Så er det muligheten for å inngå i en tollunion med EU. Det ville innebære fri flyt av varer, inkludert fisk.

Men gruppa av eksperter, som også omfatter erfarne byråkrater fra flere EU-land, tror EU kan kvie seg for en slik løsning. For EUs fiskerisektor er følsom mot fri import.

Dermed gjenstår ulike former for saks-samarbeid på avgrensede områder, konkluderer ekspertgruppa etter et drøyt års arbeid.

Personvernpolicy