Ingen norsk abortboom i Sverige

INGEN BOOM: Få norske kvinner velger å reise til sverige for å ta abort etter 12. svangerskapsuke. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
INGEN BOOM: Få norske kvinner velger å reise til sverige for å ta abort etter 12. svangerskapsuke. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Artikkelen fortsetter under annonsen

En lovendring gjorde det lettere for kvinner å reise over grensen for å ta abort, også etter 12. uke. Men det ga ingen boom i 2009.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om saken

I Norge er grensen for selvbestemt abort til og med 12. uke, mens grensen i Sverige for selvbestemt abort er til og med uke 18.

Svenske kvinner som ønsker abort senere, mellom uke 18 og 22, må søke om særskilt tillatelse hos en egen abortnemnd. Det samme gjelder i Norge for kvinner som vil ta abort etter uke 12.

Fra 2008 ble det mulig for utenlandske kvinner å ta abort i Sverige uten å søke om tillatelse fra Socialstyrelsen.

Som følge av lovendringen fikk Socialstyrelsen i Sverige i oppdrag å samle statistikk over hvor mange aborter som ble gjennomført på utenlandske kvinner i 2009.

Totalt 132 ikke svenske kvinner tok abort i Sverige i 2009. Av disse var 15 (11 prosent) fra Norden.

(ABC Nyheter): En lovendring åpnet i 2008 for at det ble utenlandske kvinner fikk rett til å få gjennomført aborter i Sverige.

Før lovendringen krevdes en godkjenning fra Socialstyrelsen.

Fordi Sveriges abortlov er mer liberal enn den norske, med selvbestemt abort frem til og med uke 18. (se boks til høyre), fryktet noen at mange norske kvinner skulle reise over grensen for å få utført sene aborter.

Noen tilfeller av kvinner som reiste over grensen for å ta abort på grunn av «feil» kjønn, ble også omtalt i norske medier i 2009.

Men nå viser en rapport fra Socialstyrelsen i Sverige at det langt ifra ble noen norsk abort-boom i Sverige etter lovendringen.

15 kvinner fra Norden

Som følge av lovendringen fikk Socialstyrelsen i Sverige i oppdrag å samle statistikk over hvor mange aborter som ble gjennomført på utenlandske kvinner i 2009.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Rapporten «Utländska kvinnors aborter i Sverige under år 2009» viser at det totalt var 132 aborter gjennomført på kvinner som ikke har svensk statsborgerskap, er folkeregistrert i Sverige eller søker asyl til Sverige.

Statistikken viser ikke nøyaktig hvor mange som kommer fra Norge, forklarer Karin Gottvall ved Socialstyrelsen:

- Vi har samlet ulike land i landsgrupper og de norske kvinnene ligger i gruppen for Norden, sier hun til ABC Nyheter.

Kvinner fra Norden stod for 11 prosent, eller 15 av totalt 132 aborter.

Av disse 15 var 7 aborter utført før 9. svangerskapsuke, mens 8 var gjennomført etter 12. uke – altså etter det som er grensen for selvbestemt abort i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Gottvall tror tallene gir et godt bilde av virkeligheten:

- Dette er tall fra alle enheter som utfører aborter i Sverige, private klinikker og sykehus. Vi har veldig høy svarprosent (98 prosent) og ingen av klinikkene som ikke har svart, ligger i nærheten av Norge, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Forventet ingen boom

Karin Gottvall er ikke overrasket over de lave tallene:

- Jeg synes det var som forventet. Jeg er selv jordmor og arbeider på sykehus der man føder barn og utfører aborter, og jeg trodde aldri at det skulle bli noen voldsom økning i antall aborter for utenlandske kvinner, sier hun til ABC Nyheter.

Hun forklarer videre at kvinner som kommer fra andre land for å ta abort i Sverige, må betale for behandlingen selv.

- Det må de, med mindre de har en privat forsikring som dekker dette, for dette er ikke noe som den svenske stat betaler for. Det er som med annen behandling som utenlandske statsborgere ikke har rettigheter til, sier Gottvall.

- Vil dere følge utviklingen i årene som kommer også?

- Ikke som vi vet. Dette var et regjeringsoppdrag for 2009. Vi har ikke fått svar fra dem om de ønsker noe mer, så det vet vi faktisk ikke.

- For 2010 kommer disse tilfellene til å inngå i den generelle abortstatistikken, og da vil det ikke komme frem hvilke land kvinnen kommer fra, sier jordmor Karing Gottvall ved Socialstyrelsen til ABC Nyheter.