Global flynedtur

Asken fra Eyjafjallajökull førte, ikke overraskende, til et massivt fall i den globale flytrafikken. Foto: Scanpix.
Asken fra Eyjafjallajökull førte, ikke overraskende, til et massivt fall i den globale flytrafikken. Foto: Scanpix.

Asken gjorde at den globale flytrafikken falt med 2,4 prosent. – Tidspunktet kunne ikke vært verre, sier internasjonal flysjef.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De globale flypassasjertallene sank med 2,4 prosent som følge av alle askekanselleringene i Europa i april.

- De europeiske flyselskapene ble hardest rammet, med et fall på 11,7 prosent. Dette kunne ikke kommet på et verre tidspunkt. Europas langsomme rekonvalesens etter den globale finanskrisen og valutakrisen er allerede en tung byrde å bære for flyselskapene, sier Giovanni Bisignani, generaldirektør i International Air Transport Association (IATA).

Dette skriver IATA i en pressemelding torsdag. Fallet i passasjertrafikken rammet en industri som var i ferd med å hente seg inn etter den globale finanskrisen.

Les også: Aske forener europeisk luftrom

- Askekrisen påvirket alle

IATA er en internasjonal sammenslutning av ruteflyselskaper med oppgave å behandle saker av felles interesse. Virksomheten spenner over alle områder der internasjonalt samarbeid er formålstjenlig, for eksempel prosedyrer for sikkerhet, koordinering av datatjenester, av billettpriser og rater, ensartethet med hensyn til billetter og fraktdokumenter, forhold til reisebyråer og spedisjonsfirmaer.

- Askekrisen påvirket alle flyselskapene i alle regioner, og satte tilbake en industri som var i ferd med å innhente seg etter den globale finanskrisen. I mars var vi bare en prosent unna trafikknivået i 2008. I april økte dette til sju prosent, sier Bisignani.

- En pinlig oppvåkning

Giovanni Bisignani mener askekrisen var pinlig for de europeiske regjeringene. Foto: Scanpix.Giovanni Bisignani mener askekrisen var pinlig for de europeiske regjeringene. Foto: Scanpix.

Når Bisignani ser fremover, utfordrer han Europa til å reformere lufttrafikken.

- Askekrisen var en pinlig oppvåkning for de europeiske regjeringene. Vi har behov for lederskap sånn at vi kommer i mål med Single European Sky, passasjerrettigheter og sentral koordinering av lufttrafikken, sier han.

Arbeidet med et felles luftrom har pågått i lang tid, og prosjektet har navnet « Single European Sky». Fristen for å komme i havn med versjon 2 (SES II) er satt til januar 2012.

– Mangelen på et felles europeisk lovverk gjorde det vanskelig å reagere tilfredsstillende på luftfartskrisen etter vulkanutbruddet på Island. EU trengte en raskt og samordnet reaksjon, i stedet hadde vi 27 nasjonale luftrom å forholde oss til. Dette viser at vi trenger et felles europeisk lovverk så fort som mulig, sa EUs Transportkommissær Siim Kallas under en tale til europeisk presse 23. april.

Les også: - Europa ble tatt på senga

Mer effektiv bruk av luftrommet

En vellykket gjennomføring av SES II skal redusere de miljømessige konsekvensene av luftfarten, redusere flyselskapenes kostnader til drivstoff og underveisavgifter, redusere forsinkelser, øke kapasiteten i luftrommet og forbedre sikkerhetsnivået ytterligere innen europeisk luftfart. For å lykkes med dette blir det stilt nye krav til aktører innen luftfart, som for eksempel tjenesteytere, flyselskaper, utstyrsleverandører og myndigheter.

- De miljømessige konsekvensene vil bli bedre fordi vi får en mer effektiv bruk av luftrommet. Avtalen betyr at man kan fly rett frem, istedenfor å fly utenom land. Man velger den korteste ruta mellom a og b, og en bruker dermed mindre drivstoff, og CO2-utslippet blir også mindre, sier Espen Slyngstad, avdelingsdirektør i flyplass- og flysikringsavdelingen i Luftfartstilsynet, til ABC Nyheter.

- Luftrommet får økt kapasitet. Dette skal redusere køen, og det blir færre forsinkelser, sier han.

Må vedtas av Stortinget

SES II betyr at Europa organiserer luftrommet litt annerledes. Man skaper nye luftromsblokker ved at man slår sammen luftrommene i flere land. Meget forenkelt sagt er en luftromsblokk et geografisk område..

- Luftromsblokkene skal på plass innen utgangen av 2012. Dette må imidlertid vedtas politisk av Stortinget. Vulkanasken har gjort at dette har blitt veldig friskt politisk sett. De ulike landene ser behovet for å samordne. Luftfarten er global, og det er viktig å ha ett sett med regler å forholde seg til, sier Slyngstad.

EU ønsker å øke farten når det gjelder implementeringen av SES II, og arbeidsgruppen ga 7. mai Eurocontrol i oppdrag å utarbeide forslag til system for krisestyring av europeisk luftfart, herunder aske.

Personvernpolicy