Delingstall og forholdstall

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forholdstall og delingstall brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon etter nye fleksible uttaksregler for alderspensjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Begge tallenes oppgave er å justere for levealderen, og for fleksibelt uttak.

Les mer om pensjonsreformen her.

Forholdstall og delingstall fastsettes endelig innen 1. juli i det året et årskull fyller 61 år, og tallene endres ikke etter at de er fastsatt. På grunn av innføringen av pensjonsreformen er forholdstallene for årskullene 1943-1948 fastsatt nå. Forholdstall for 1949-årskullet vil bli fastsatt innen 1. juli 2010.

Forholdstall

Foholdstallene brukes for årskullene fra 1943 til og med 1962. Forholdstallet skal justere for økt levealder, og brukes på pensjoner som blir beregnet etter de «gamle» pensjonsregelene. Forholdstallet skal deles på pensjonen. Hvis pensjonen er 200.000 kroner og delingstallet er 1,02, blir ny pensjon (200.000/1,02) 196.078 kroner.

For årskullene fra 1943 til og med 1952 blir hele pensjonen delt på dette forholdstallet siden disse utelukkende beregnes etter gamle regler. For årskullene 153 til og emd 1962 vil det være en kombinasjon, derf forholdstallet deles på den pensjonsandelene som beregnes etter gamle regler. Fr og med 1963 er det bare delingstall som benyttes.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

For årskullet 1943 settes forholdstallet til 1 ved uttak ved 67 år. Tallet blir litt høyere for hvert årskull i takt med økt levealder.

Forholdstallet endres ved uttak tidligere eller senere enn 67 år. Tallet øker hvis du tar ut pensjonen tidligere, det vil si at pensjonen blir mindre.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Levealdersjusteringen fases gradvis inn, slik at økningen i forholdstallene mellom årskull de første årene etter 2010 blir lavere enn faktisk levealdersutvikling isolert sett tilsier.

Delingstall

Delingstallet brukes i kombinasjon med forholdstall for årskullene 1953 til 1962. Fra 1963 benyttes bare delingstall.

Alle aldresgruupper fra 62 til 75 år får tildelt et delingstall. Delingstallet vil øke på alle alderstrinn med en økning i forventet levealder.

Delingtallet brukes til å dele pensjonsbeholdningen for å beregne årlig pensjon. Delingstallet blir høyere jo tidligere du tar ut pensjon, fordi du da får flere forventede pensjonsår. Tallet blir også høyere ved økning i levealderen.

Har du for eksempel tjent opp 5 millioner kroner i pensjonsbeholdning og delingstallet er 15,00, blir den årlige pensjonsutbetalingen (5.000.000/15) 333.333 kroner.

Delingstallet brukes også når opptjeningen er såpass lav at garantipensjonen trer inn.