Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kalkulatoren beregner pensjonen din for disse årsklassene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Det nye pensjonssystemet
Les mer om dette systemet.

Pensjonskalkulator for årskullene 1953 til 1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang.

Pensjonskalkulator for årskullene 1948 til 1952
Kalkulatoren beregner pensjonen for aldersgruppen 1948 til 1953. Denne gruppen får pensonen bestemt av det «gamle» pensjonsystemet, men med en viss levealdersjustering.

Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.

Denne kalkulatoren er laget for årskullene fra 1963 og senere. For andre aldersgrupper skal du bruke noen andre kalkulatorer:

Kalkulatoren for årskullene 1953 til 1962 finner du her.

Kalkulatoren for årskullene 1948 til 1952 finner du her

Årrskull fra 1963 og senere tjener opp pensjon utelukkende etter nye regler. Det er inntekten gjennom hele livet som teller, men den delen av årets inntekt over 7,1 G (517.455 kroner) teller ikke med. Du tjener opp 18,1 prosent av inntekten som blir lagt til pensjonsbeholdningen din.

Denne pensjonsbeholdningen skal deles med et delingstall for å finne de riktige årlige pensjonen.

Med inntekter noe under snittet blir pensjonsnivået bestemet av en garantipensjon. Minstepensjonen tilsvarer minstepensjonen etter gamle regler og er på 2 G (145.762 kroner).

Les mer om det nye pensjonssystemet her.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

For å finne pensjonsnivået legger du inn gjennomsnittsinntekten i det antall arbeidsår du velger. For å få full pensjon trenger du en trygdetid på 40 år.

Den totale livsinntekten er utgangspunkt for beregningen av pensjonsbeholdningen. Kalkulatoren regner ut hvilken inntektspensjon du får ut fra pensjonsbeholdning og delingstall. På inntekter som er noe under middels vil du også få en garantipensjonsbeholdning og en garantipensjon (samme delingstall benyttes).

Summen av disse to er din årlige pensjon.

Nederst beregner kalkulatoren pensjonen blir når den forventede levealdersøkningen reduserer pensjonen. Dette er basert på prognoser for levealderutvikling. Du kan også se hvilken betydning økt levealder får ved å simulere økt levealder.

Inntektsnivå
Årskull
Antall arbeidsår
Pensjoneringsalder
Trygdetid
Total livsinntekt
Pensjonsutbetalinger:
Delingstall
Pensjonsbeholdning fra inntekt
Garantipensjonsbeholdning
Inntektspensjon
Garantipensjon
Sum pensjon
Simulering på levealder:
Ny pensjon basert på fremskrivninger for økt levealder
Levealdersendring (legg inn minus hvis kortere levetid)
Ny pensjonKalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.