Pensjonskalkulator for årsklassene 1953-1962

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kalkulatoren beregner pensjonen din for disse årsklassene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Det nye pensjonssystemet
Les mer om dette systemet.

Det «gamle» pensjonsystemet
Les mer om dette.

Pensjonskalkulator for årskullene 1949 til 1953
Kalkulatoren beregner pensjonen for aldersgruppen 1949 til 1953. Denne gruppen får pensonen bestemt av det «gamle» pensjonsystemet, men med en viss levealdersjustering.

Pensjonskalkulator for årskullene fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. Her vil hele pensjonen bli bestemt av den totale livsinntekten.

Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.

Denne kalkulatoren er laget for årskullene fra 1954 til 1962.

Kalkulatoren for årskullene etter 1962 finner du her.

Kalkulatoren for årskullene 1948 til 1952 finner du her

Pensjonen for disse årskullene blir bestemt av en kombinasjon av gamle og nye regler. De som er født i 1954 får 10 prosent av pensjonen bestemt av nytt system, og 90 prosent bestemt av gammelt system. I årskullet 1962 er det motsatt (fra 1963 er det 100 prosent nytt).

Siden pensjonen beregnes etter to regelsett må du legge inn gjennomsnittsinntekten på to måter. Først de 20 beste årene med det «gamle» regelsettet. Deretter gjennomsnittsinntekten i hele yrkeslivet i det nye. I praksis vil de 20 beste årene være bedre enn gjennomsnitt i hele yrkeskarrieren.

Nederst beregner kalkulatoren pensjonen blir når den forventede levealdersøkningen reduserer pensjonen. Dette er basert på prognoser for levealderutvikling. Du kan også se hvilken betydning økt levealder får ved å simulere økt levealder.

Ditt fødselsår
Pensjoneringsalder
Trygdetid
Beregning etter «gamle» regler:
Gjennomsnittlig inntekt 20 beste år
Antall år opptjent før 1992
Antall opptjeningsår
Pensjonsnivå ved avgang 67 år
Forholdstall
Pensjon justert for levealder og uttakstidspunkt
Andel som beregnes av denne pensjonen
Pensjonsberegning etter nye regler:
Antall arbeidsår
Gjennomsnittlig årlig inntekt
Delingstall
Pensjonsbeholdning fra inntekt
Garantipensjonsbeholdning
Inntektspensjon
Garantipensjon
Sum pensjon
Andel som beregnes av denne pensjonen
Dette blir din pensjon
Simulering på levealder:
Ny pensjon basert på fremskrivninger for økt levealder
Levealdersendring (legg inn minus hvis kortere levetid)
Ny pensjon basert på din levealdersendringKalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.