Pensjonskalkulator for årsklassene 1949-1952

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kalkulatoren beregner pensjonen din for disse årsklassene

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Nytt pensjonssystem
Les mer om det nye pensjonssystemet som kommer fra 2011.

«Gammelt» pensjonssystem
Les mer om pensjonsystemet som har vært gjeldende og vil være delvis gjeldende i noen år fremover.

Pensjonskalkulator for årskullene 1949 til1952
Kalkulatoren beregner pensjonen for aldersgruppen 1949 til 1953. Denne gruppen får pensonen bestemt av det «gamle» pensjonsystemet, men med en viss levealdersjustering.

Pensjonskalkulator for årsklassene fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. Her vil hele pensjonen bli bestemt av den totale livsinntekten.

For aldersgruppen 1949 til 1952 beregnes pensjonen etter gamle pensjonsregler. Disse kan du lese mer om her.

For andre aldersgrupper skal du bruke noen andre kalkulatorer:

Kalkulatoren for årskullene 1953 til 1962 finner du her.

Kalkulatoren for årskullene fra 1963 og senere finner du her.

Først legger du inn fødselsår og pensjoneringsalder. Deretter legger du inn de 20 beste inntekstårene. Du må legge inn antall år du har tjent opp pensjonspoeng før 1992 fordi det ble gitt en noe høyere pensjon før dette.

Kalkulatoren regner ut hvilket pensjonsnivå inntekten du har lagt inn gir deg.

Deretter justerer den med forholdstallet for pensjoneringstidspunktet og levealder. Levealderen får ikke noen stor betydning siden det er så kort til pensjoneringsalderen. for disse årskullene.

Ditt fødselsår
Pensjoneringsalder
Gjennomsnittlig inntekt 20 beste år
Antall år opptjent før 1992
Antall opptjeningsår
Er du gift/samboende
Er inntekten til ektefelle/partner/samboer under 151.272?
Pensjonsnivå ved avgang 67 år
Forholdstall
Pensjon justert for levealder og uttakstidspunktKalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.