- Legene er samkjørte

SAMKJØRTE: Stikk i strid med rådende oppfatning, viser ny undersøkelse at legene sykmelder likt. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
SAMKJØRTE: Stikk i strid med rådende oppfatning, viser ny undersøkelse at legene sykmelder likt. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Artikkelen fortsetter under annonsen

En ny undersøkelse viser at norske leger er samkjørte i sin sykemeldingspraksis. Men ifølge IA-avtalen må legene på sykemeldingskurs.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Studien fra Universitetet i Bergen (UiB) viser at fastlegene er oppsiktsvekkende like i sin sykemeldingspraksis ved langtidsfravær, altså sykemelding som varer utover 17. fraværsdag og som dekkes av Folketrygden, melder Dagens Medisin.

Legenes sykemeldingspraksis var på høyt oppe på agendaen da sykefravær og reforhandling av Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble debattert i vinter.

Et av forslagene for å få ned sykefraværet var å innføre normert sykemelding – altså en ordning der hver diagnose har et fast antall sykemeldingsdager. Et annet var å ha en instans som kunne vurdere fastlegenes sykemeldinger.

Og da den nye IA-avtalen ble lagt frem tidligere i vår, var et av få konkrete krav som partene var blitt enige om, at sykemeldere – det vil si leger og andre som kan sykemelde – skulle sendes på obligatorisk kurs.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Her er den nye IA-avtalen

- Med disse resultatene tilbakeviser vi at fastleger sykmelder svært ulikt. Jeg ser derfor ikke lenger noe stort poeng å bruke mye ressurser på å lære legene å sykmelde likt. Skal de på kurs, bør det snarere være for å få dem til å bidra til et lavere sykefravær, blant annet gjennom større bruk av graderte sykmeldinger, sier førsteamanuensis Arild Aakvik ved Institutt for økonomi, Universitet i Bergen, til Dagens Medisin.

Eldre sykemelder litt lenger

Studien omfattet 3700 fastleger og 350.000 pasienter.

Forskerne studerte en rekke forhold knyttet til legen og pasientene. De sammenlignet lengden på sykmeldingene fra en rekke undergrupper av leger, blant annet etter alder, kjønn og listelengde.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

De så også nærmere på legenes sykmeldingspraksis etter 17 diagnosegrupper, sammenlignet by- og land, pasientenes kjønn, alder, inntekt, utdanning, kommune og hvilken del av arbeidslivet pasientene tilhørte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I det store og det hele fant forskerne små avvik i hvor lenge legene sykmeldte sine pasienter, nesten uansett hvilke kombinasjoner de analyserte og kontrollerte for.

Det var imidlertid noe forskjell mellom eldre og yngre leger.

- Gjennomgående skiller eldre leger seg litt ut ved at de sykmelder pasientene noen flere dager enn de andre legegruppene. Men i det store bildet er også disse avvikene tross alt små, sier Aakvik til Dagens Medisin.

Oslo kortest, Vest-Agder lengst

Lengden på sykefraværet varierte mellom ulike diagnosegrupper, og fraværet var lengst ved sykdom tilknyttet hjerte- og karsystemet (78,8 dager i snitt). I denne gruppen sykemeldte kvinnlige leger pasientene i snitt seks dager kortere (74,5 dager) enn sine mannlige kolleger (80,3 dager). Det samme avviket fant forskerne mellom unge leger (75,3 dager) og eldre leger (81,8 dager).

Artikkelen fortsetter under annonsen

For de andre diagnosegruppene varierte sykmeldingslengden et par dager mellom legegruppene.

Det var noen forskjeller mellom fylkene, men innen alle fylkene var legene svært samkjørte.

Det at legene i Vest-Agder skiller seg ut med de lengste sykmeldingene (73,9 dager) og legene i Oslo med de korteste (58,6 dager), skyldes trolig samfunnsstrukturelle forhold (som arbeidsmarkedet), ifølge Aakvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se flere resultater fra studien i Dagens Medisin.

- Vil ikke få ned sykefraværet

Tidligere undersøkelser har vist stor variasjon i sykmeldingspraksis mellom leger. Leder i Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen, mener den nye undersøkelsen viser at legene vurderer like tilfeller nokså likt.

Han mener kravet om opplæring i sykefraværsarbeid i den nye IA-avtalen vil ha liten effekt på sykefraværet:

- Fra Legeforeningens side har vi advart mot å tro at disse tiltakene kan forventes å redusere sykefraværet. Denne undersøkelsen støtter dette, sier han til Dagens Medisin.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Søren Brage i Arbeids- og velferdsdirektoratet mener studien viser at pasientforhold i stor grad bestemmer hvor lenge pasientene blir sykmeldt, men resultatene får ingen umiddelbare konsekvenser for myndighetenes arbeid knyttet til legenes sykemeldingspraksis:

- Det skal mye til for at én enkelt studie skal endre NAVs satsing på dette området. Det er jo også mange andre faktorer som påvirker sykefraværsarbeidet, blant annet den nye IA-avtalen, svarer Brage til Dagens Medisin.

Les mer om helse i ABC Nyheter.