Meny

- Misvisende, men nødvendig

FUNKSJONSHEMMET: Jarle Langbakk er hiv-positiv, noe som ifølge lovverket også vil si at han er definert som funksjonshemmet. Han kjenner seg overhodet ikke igjen i beskrivelsen. (Foto: Stein Ove Korneliussen / ABC Nyheter)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hiv-positive kjenner seg ikke igjen i betegnelsen – men i lovverket er de definert som funksjonshemmede. - Misvisende, men nødvendig, ifølge Hiv Norge.

Mer om hiv og arbeid

I fjor kom en Fafo-rapport om hiv-smittedes levekår i Norge. Der kommer det blant annet frem at flere hivsmittede som er uføretrygdede, men som ønsker å gå tilbake i jobb fordi de føler seg friskere, opplever at det er vanskelig å komme i dialog med NAV om dette.

Over halvparten av de som deltok i undersøkelsen svarte også at de hadde en arbeidsevne som var på 90 prosent eller mer.

Tre fjerdedeler av de hiv-positive som er i arbeid, sier at de ikke har hatt behov for tilpasning på arbeidsplassen. Den tilpasningen som flest har hatt behov for, er endring i antall arbeidstimer.

Flere av informantene ønsker å jobbe deltid ved siden av trygda, men de fleste opplever at NAV er lite samarbeidsvillige når det gjelder å finne løsninger der de kan kombinere jobb og trygd.

Hiv-positive opplever det også som vanskelig å være åpne på arbeidsplassen.

Manglende aksept for hiv-positive i arbeidsmarkedet er et problem, konkluderes det i Fafo-rapporten.

Les Fafo-rapporten her (pdf).

Aksept og mestring, nasjonal hiv-strategi:

Delmål:

1) Øke kunnskapen og bevisstheten om hiv og aids i befolkningen.

2) Redusere stigma og diskriminering knyttet til hiv.

3) Redusere nysmitte - særlig blant sårbare grupper.

4) Redusere mørketall - tidlig avdekking av hivinfeksjon;

test, utredning, diagnostikk og tilpasset rådgivning.

5) Fjerne barrierer for tilgang til medisinsk behandling og helhetlige behandlingstilbud basert på god samhandling mellom aktørene i helsetjenester.

6) Sikre hivpositive deltagelse arbeidslivet.

7) Videreføre internasjonalt samarbeid og innsats og følge opp internasjonale forpliktelser i arbeidet med hiv og aids.

8) Bidra til å styrke forskning om forebygging og behandling av hiv, og monitorering og evaluering av forekomst, risikofaktorer og effekter av tiltak.

Les Aksept og mestring - nasjonal hiv-strategi her (pdf).

(ABC Nyheter): Tidligere denne måneden skrev ABC Nyheter om hiv-smittede Jarle Langbakk som i et brev fra Arbeidsdepartementet ble betegnet som funksjonshemmet.

Da ABC Nyheter tok kontakt med departementet beklaget de det de sa var en «klønete formulering». Og hiv-ekspert professor Stig Frøland mente Arbeidsdepartementet hadde formulert seg uhyre klossete om et sensitivt tema.

Les saken: Hiv-positiv stemplet som funksjonshemmet

Men da Langbakk nylig henvendte seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet for å be dem om å se på saken, fikk han i brev fra dem vite at hiv-positive i lovverket faktisk regnes som funksjonshemmede.

Langbakk, som ble svært deprimert da han mottok det første brevet fra Arbeidsdepartementet, er forvirret:

- Jeg blir bare mer og mer forvirret av dette. De må jo være enige og samkjørte før de i det hele tatt uttaler seg i en slik sak. Det er ikke lett å håndtere slike påstander som kommer frem for den som er berørt av dette og som sitter midt oppe i dette, sier en fortvilet Langbakk som ikke mener at hiv-smitte har noe med funksjonshemming å gjøre.

I brevet fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) heter det blant annet at «i lovgivningen favner begrepet nedsatt funksjonsevne svært vidt, slik at mennesker som har behov for diskrimineringsvern ikke ekskluderes fra det. Derfor vil noen mennesker som ikke faktisk har nedsatt funksjonsevne likevel falle inn under definisjonen, som følge av for eksempel en diagnose. Dette gjelder for eksempel mennesker som lever med HIV…».

Når ABC Nyheter tar kontakt med LDO henviser de kun til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

- Mange kjenner seg ikke igjen

Generalsekretær i Hiv Norge Evy-Aina Røe forklarer at Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal sikre at diskriminering ikke skjer:

- Og da dekker den diskriminering i veldig bred forstand. Det man valgte å gjøre var at man også inkluderte hiv-positive i den loven, for å sikre at de hadde et vern i forhold til diskriminering, sier hun til ABC Nyheter.

- Loven gir et vern som er veldig bra, så man ikke kan bli diskriminert på grunn av hiv-statusen. Men betegnelsen nedsatt funksjonsevne er en beskrivelse som mange hiv-positive ikke vil kjenne seg igjen i, sier hun til ABC Nyheter.

Ifølge hiv-ekspert professor Stig Frøland ved Rikshospitalet er det store flertall av hiv-positive i dag i fin form, friske og fullstendig arbeidsdyktige. Kun et lite mindretall har nedsatt funksjonsevne, og på grunn av de medisinene man har i dag så er de aller fleste i prinsippet klinisk friske.

- Vernet er viktigst

Jarle Langbakk som har vært åpent hiv-positiv i en årrekke, og har slitt med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, ser på det å være definert som funksjonshemmet som nok en hindring.

- Jeg tror at det er enda en grunn til at arbeidsgivere ikke får lyst til å gi meg jobb. Når de hører funksjonshemming så tenker de sikkert at jeg trenger hjelpemidler og at det blir kostbart. Jeg tror det kan gjøre det enda mer problematisk å fungere i arbeidslivet, sier han.

Langbakk frykter også at dette «stempelet» vil føre til at folk tenker seg om enda en gang før de tar en hiv-test, og at mørketallene dermed vil øke.

- Kan ikke betegnelsen være med på å opprettholde i stedet for å bryte ned fordommer mot hiv-positive, Evy-Aina Røe?

- Den betegnelsen som man bruker i tilgjengelighetsloven kan uten tvil oppleves uheldig i forhold til hiv-positive.

- Men i forhold til å få dette vernet så var det den måten man valgte å gjøre det på. Vernet er viktigere.

Ny lov kan svekke vernet

- Men det foreligger nå et forslag til endring av lovverket vil gi hiv-positive dårligere vern, fortsetter Røe.

Hun forklarer at det i dagens lovverk er slik at i tilfeller der en hiv-positiv føler seg diskriminert, så er det opp til motparten å bevise at de ikke diskriminerer den hiv-positive. Men i forslaget fra det såkalte Graverutvalget, som har sett på å samle all diskrimineringslovgivning, så gjelder ikke lenger dette:

- Gjennom forslaget fra utvalget så er man i ferd med å forringe vernet som hiv-positive har. Dersom forslaget blir ny lov, betyr det at den hiv-positive må bevise at den blir diskriminert, ikke motsatt. Det er Hiv Norge veldig opptatte av å forhindre at skjer, sier generalsekretær Røe til ABC Nyheter.

Les Hiv Norges høringsuttalelse om saken her.

- Må få informasjon om fordelene

Jarle Langbakk synes fortsatt det er vanskelig å se på seg selv som funksjonshemmet, men i brevet fra Likestillings- og diskrimineringsombudet står det at «i de fleste tilfeller vil dette være et gode, fordi det å omfattes av begrepet nedsatt funksjonsevne utløser rettigheter for personen det gjelder».

Langbakk etterlyser nå bedre informasjon om disse rettighetene.

- Det er tydelig at denne informasjonen ikke kommer tydelig frem til alle. Jeg synes det er merkelig at NAV-kontorene og legene ikke informerer om dette sånn at folk er klar over de rettighetene som de har.

- Det er jo bra hvis det er sånn at det gir oss ekstra rettigheter, sier Langbakk til ABC Nyheter.

Les også: - En farlig konklusjon

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus