Meny

Sa nei til «psykebil»

Onsdag ble poltimannen Olav Kildal (58) stukket ned og drept av en psykisk syk pasient. Frp vil nå gjenoppta saken om å skaffe psykiatrisk ambulansetjeneste i hele landet. (Foto: Scanpix)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forslaget til Frp i 2006 om å starte opp psykiatrisk ambulansetjeneste i alle helseforetak ble nedstemt. Nå vil de gjenoppta forslaget.

Mer om saken

Onsdag 21. april 2010 ble politimannen Olav Kildal (58) drept da han skulle hente en psykisk syk pasient. Den 62 år gamle mannen skulle legges inn på Nordlandsykehusets avdeling for psykiatri. Kildal ble påført flere knivstikk i mage- og brystregionen og døde av skadene. Kollegaen hans, en politistudent (30) var vitne til hendelsen, kom seg ut av huset og meldte ifra til AMK.

Etter en flere timers lang væpnet aksjon klarte politiet torsdag morgen å pågripe mannen. Det har blitt gjort forsøk på å avhøre 62-åringen, men politiet har foreløpig ikke lyktes på grunn av hans tilstand.

Kildal har vært over 34 år i politiet. Han skulle pensjonere seg om 1,5 år.

Oppdraget med å hente pasienten var et rutineoppdrag. Det finnes ingen nasjonal statistikk for hvor ofte politiet er involvert i transport av psykiatriske pasienter. Men tall som Aftenposten hentet inn fra ulike politidistrikt i 2009 viser at politiet tar mange slike oppdrag:

* I 2008 loggførte Oslo politidistrikt 2698 henvendelser i kategorien sykdom/psykiatri, noe som tilsvarer syv henvendelser daglig.

* I Sør-Trøndelag har politiet i gjennomsnitt tre oppdrag daglig som angår psykiatri.

* I Nord-Trøndelag hadde man i fjor 414 oppdrag knyttet til psykisk syke.

* I Stavanger beslaglegger psykisk syke omtrent tre prosent av politiets kapasitet. I fjor hadde distriktet 917 henvendelser eller oppdrag innen psykiatrien.

Psykiatrisk ambulanse, Helse Bergen:

Psykriatrisk ambulanse i Helse Bergen ble startet opp 9. mai 2005.

Målsetning for psykiatrisk ambulanse er å sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport til behandling som er preget av respekt, likeverd og faglighet. Motvirke stigma og kriminalisering av mennesker med psykiske lidelser.

I en evalueringsrapport fremlagt i juni 2009 fremgår det at tilbakemeldingene fra pasienter, pårørende og politiet er positive.

Politiet får frigjort ressurser til annet politiarbeid. Mens pasienter og pårørende legger vekt på at det er gunstig å bli møtt av helsepersonell i stedet for politi.

Tjenesten består av fire fulle psykiatriske stillinger, to sjåfører og en bil. Totale årlige kostnader er rundt 4,5-5 millioner kroner.

Ambulansen er også utstyrt for å ta oppdrag utenfor psykiatrien.

Nå ønsker Helse Bergen å utvide tjenestens åpningstider, slik at ambulansen også kjører i helger og på nettene.

Hittil i 2009 (t.o.m. august) har ambulansen hatt 998 oppdrag. Av disse var 153 somatiske ambulanseoppdrag og 845 psykiatri oppdrag.

I 2008 hadde tjenesten i snitt 5,5 oppdrag per dag.

I fjor var politiet involvert i 12,6 prosent av oppdragene, hittil i år har andelen vært 14,3 prosent.

(ABC Nyheter): I 2006 kom et forslag fra Frp om å opprette lovpålagt psykiatrisk ambulansetjeneste i samtlige regionale helseforetak.

- Senest for tre uker siden tok jeg igjen saken opp på Stortingets talerstol. I kjølvannet av en slik alvorlig hendelse syntes jeg både det er leit og alvorlig at vi ikke har en bedre ordning, sier Vigdis Giltun (Frp) til ABC Nyheter.

Giltun har i flere år vært aktiv i arbeidet med å starte opp en nasjonal psykiatrisk spesialambulanse. Hun var også en av dem som foreslo tjenesten i 2006.

Les: - Norge kan lære av Bergen

- Ambulansetjenesten er en langt bedre og tryggere løsning både for pasientene og for de som skal hente dem, sier Giltun.

Uverdig behandling

Onsdag ble polititjenestemannen Olav Kildal (58) knivstukket og drept av en psykisk syk 62-åring. Drapet i Mo i Rana skjedde under et såkalt rutineoppdrag: Hente en psykisk syk pasient, og kjøre han videre til innleggelse på Nordlandssykehusets avdeling for psykiatri. Der stod et team klart og ventet på han.

Les: Hit skulle drapsmannen

Ønsker spesialambulanse for henting av psykisk syke: Vigdis Giltun (Frp) Foto: StortingetØnsker spesialambulanse for henting av psykisk syke: Vigdis Giltun (Frp) Foto: Stortinget

Giltun sier det nå vil være naturlig å gjenoppta saken.

- Jeg vil ta initiativ til at saken blir tatt opp igjen og behandlet på nytt i Helsekomiteen. Så får vi se om den nye helseministeren er mer interessert enn det Hanssen og Brustad var.

Hun mener forskjellene mellom psykisk og fysisk syk burde være ikke-eksisterende.

- Det er ikke enkelttilfeller dette dreier seg om, men flere tusen oppdrag hvert år. De som er psykisk syke må bli ivaretatt på en bedre og mer verdig måte. Det er veldig strenge regler for hvordan en «vanlig» ambulanse skal være, i forhold til opplæring av personell og medisinsk utstyr.

- Politiet burde for eksempel vært i sivil når de henter pasienter. Uniformen kan virke stigmatiserende for både pasienten og pårørende, mener Giltun.

Ble nedstemt i 2006

Forslaget til blant andre Giltun i 2006 ble behandlet i Helse- og omsorgskomiteen samme år, og nedstemt.

I besluttningsvedtaket het det:

Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre vedtatt at et forslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan Arild Ellingsen om å opprette psykiatrisk ambulansetjeneste i samtlige regionale helseforetak etter modell fra Helse Bergen vedlegges protokollen. Flertallet mener det er viktig at de enkelte helseforetakene har frihet til å organisere tilbudet i samsvar med lokale forhold.

- Må minske risikoen

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lisbeth Normann sier det er beklagelig at forslaget i 2006 ikke ble fulgt opp.

- Vi mener det er beklagelig. Psykiatrisk ambulansetjeneste bør bli opprettet i samtlige helseforetak, sier Normann.

- Tror du det som skjedde kunne vært unngått dersom man hadde en slik tjeneste?

- Man ville ha minsket risikoen for slike hendelser. Politiet har ikke den nødvendige kompetansen til å håndtere alvorlig psykisk syke pasienter. Det er helsepersonell som har kompetanse til å håndtere disse situasjonene korrekt, og til å foreta de nødvendige vurderingene. Og det er helsevesenet som har ansvaret for å følge opp psykiatriske pasienter. Det vil alltids være en fare for at slike ting kan skje, men det er som sagt viktig å minske risikoen, sier Normann til ABC Nyheter.

- Tjenesten basert på ildsjeler

Hun mener samarbeidet med politiet må være mer forutsigbart.

- Det kreves helsefaglig kompetanse for å takle slike pasienter. Ikke bare innen psykisk sykepleie, men også i forhold til utagerende og voldelige pasienter. Samarbeidet med politiet må være mer sikkert og forutsigbart, og ikke bare utløses ved tilfeldigheter.

- Det er ingen forbrytelse å ha en alvorlig psykisk sykdom, og en politibil kan virke stigmatiserende. Ambulansebilen er sivil, og den er utstyrt med moderne hjelpemidler, sier Normann.

- Det er typisk i Norge at slike tjenester blir basert på ildsjeler, og ikke på et nasjonalt system.

Beholder uniformen på

Forbundsleder Arne Johannessen i Politiets fellesforbund er langt på vei enig med Normann. Han ønsker ikke å legge uniformen vekk når de skal ut på denne type oppdrag:

- Politiuniformen fungerer både som beskyttelse og arbeidsantrekk. Men politiuniformen kan nok ha ulik effekt fra situasjon til situasjon. Noen ganger kan den virke roende, andre ganger beskyttende, sier Johannessen til VG Nett.

- Politiet i Norge er godt utdannet og har kompetanse til å hanskes med mennesker i alle situasjoner. Men det er klart at kompetansen alltid kan bli bedre, sier han videre.

Gunstig for pasienten

Helse Bergen var de første i landet som tok i bruk tjenesten. Stavanger innførte tilbudet i år, og nå kan spesialambulansen bli en realitet i Trondheim:

Politimester ved Sør-Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe, ser lyst på saken.

– Jeg ser to helt klare fordeler ved dette. For det første kan pasientene bli bedre ivaretatt. For det andre vil vi få frigjort store ressurser til å gjøre mer politirelatert arbeid, sier Moe til adressa.no.

Jobber annerledes

I løpet av fem år har psykiatrisk ambulanse i Bergen utført hele 5215 oppdrag. Hittil har spesialambulansen kun vært i drift i ukedagene, men fra 24. mai utvider de tjenesten til også å gjelde i helgene.

Tjenesten har vært gunstig for pasientene som blir hentet av helsepersonell i stedet for politi.

- Den har fungert bra fordi vi har med oss et erfarent, godt utdannet og kompetent personale. Vi går inn med litt andre holdninger og måten vi møter pasienten på, sier seksjonsleder for den psykiatriske ambulansetjenesten i Bergen, Jarle Johannessen, til ABC Nyheter.

Å bruke politiet til å hente en syk pasient er ikke alltid en god løsning, mener han.

- Det er tragisk når slike ting skjer. Men vi jobber litt på forskjellige måter, i arbeidet med å skape kontakt og tillitsforhold.

Lovpålagt

Like etter forslaget i 2006 ble det utgitt et rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet og Politidirektoratet om helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke.

Formålet med rundskrivet var å klargjøre ansvars- og oppgavefordeling for samarbeid mellom helsetjenesten og politiet i forhold til psykisk syke.

I rundskrivet, som er signert Ingelin Killengreen i Politidirektoratet og Bjørn-Inge Larsen, Direktør Sosial- og helsedirektoratet, heter det:

Helsetjenesten og politiet har ulike roller og oppgaver i samfunnet, men vil i noen tilfeller møte felles utfordringer i forhold til psykisk syke mennesker.

Sosial- og helsedirektoratet og Politidirektoratet anbefaler at det etableres lokale samarbeidsrutiner mellom helsetjeneste og politi, eller at eksisterende samarbeid styrkes, slik at innholdet i dette rundskrivet ivaretas.

Under punkt 4 i rundskrivet står politiets bistandsplikt i forbindelse med tvungent psykisk helsevern beskrevet slik:

Det er helsetjenesten som har hovedansvaret for personer under tvungent psykisk helsevern. I visse situasjoner har imidlertid politiet en plikt til å yte bistand. Det følger av politil. § 2 nr. 5 at politiet på anmodning skal yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres tjenesteutøvelse når dette følger av lov eller sedvane. Slik plikt omfatter følgende situasjoner:

• tvungen legeundersøkelse
• bringe en person til observasjon eller tvungent psykisk helsevern
• tilbakehenting til tvungent døgnopphold i institusjon
• tvangsmessig avhenting til behandling ved tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

(Kilde: Justisdepartementet)

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:16 Bjørgen ble mamma igjen12:55 Kripos sender etterforskere til Etiopia etter flystyrt12:55 Lagerbäck stoler på Sverige-Janne12:47 Torskefiske blir forbudt langs kysten fra Telemark til svenskegrensen12:23 Rogaland SV foreslår å avvikle bompenger12:12 Russland fryder seg over rapport11:48 Proffbokser priser seg heldig som overlevde stuntet11:44 Sumaya Jirde Ali tildelt ytringsfrihetspris11:42 Ødegaard sto over landslagets trening11:42 Passasjer skadd da førerløs buss begynte å trille11:27 Russisk mann forsøkte å smugle neddopet orangutang11:15 Første viktige kamp mot Sverige på 41 år11:13 – Kristoffersen har ikke forstått den norske idrettsmodellen11:06 Hvis han ikke var skyldig, hva hadde han å frykte?10:51 Amerikansk ektepar: – Det kunne ha blitt en forferdelig tragedie10:22 Fullt på Ullevaal under Sverige-kampen09:57 To unge menn tiltalt for to grove ran i Oslo09:35 Øyner 60 millioner for Bygdøy-luksus09:24 Fembarnsfar tiltalt for voldtekt av to av sine barn09:14 Ny forskning: Menneskekroppen kan ha evnen til å sanse jordas magnetfelt09:12 Nasdaq utsetter svarfristen på sitt bud på Oslo Børs08:50 Kristoffersen-advokat: – Skiforbundet står til knærne i misbruk08:45 Klæbo og Østberg hentet millioner i premiepenger07:52 Kvinne med barnevogn overfalt – politiet ber om tips07:44 – Turistbusser får ikke kjøre i Oslo sentrum07:22 Løfshus ser fram til familiehelger etter 15 år i verdenscupsirkuset07:05 Netanyahu lover svar på rakettangrep06:37 Nordtveit tror på helt annet kampbilde mot Sverige06:31 Flere juridiske floker venter for Trump06:15 Undersøkelser av Viking Sky begynner mandag06:02 20 år siden NATO bombet Serbia06:00 Thingnes Bøs supersesong: har gått inn 4,5 mill. i premiepenger05:50 Dette skjer i dag05:35 Norge har tatt imot atomavfall fra andre land05:30 Dette skjedde i natt05:00 – Næringslivet må ansette folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet04:56 Ardern kunngjør offentlig gransking av Christchurch-angrep04:38 Orbán ut mot EU etter utestengelse04:30 Fire år med bombekrig – Jemens barn betaler en høy pris04:25 Flere menn tiltalt for grovt ran, voldtekt og frihetsberøvelse04:11 Boeing inviterer til møte om 737 MAX03:28 Medlemsvekst i Grønn Ungdom etter klimaaksjon03:20 Kuppleder styrer trolig videre i Thailand02:45 Baby døde etter mislykket omskjæring i Italia02:41 Sjeføkonom: Boligen din blir mindre verdt de neste årene02:21 Lapp med New Zealand-referanse funnet etter branntilløp i amerikansk moské01:45 Sp vil ikke love rødgrønt kommunesamarbeid01:40 Flyangrep mot Gazastripen01:02 Flertall for strengere våpenlover i USA, viser måling00:58 To menn påkjørt av stjålet varebil i Telemark00:17 Russiske soldater og utstyr til Venezuela00:13 Nytt vikingskip funnet i Vestfold23:54 Romania og Honduras flytter sine ambassader til Jerusalem23:40 Kongressledere: Justisministeren er ikke objektiv23:35 Waras samboer klager VG inn for PFU21:55 – Vil utforske om det er liv på Triton21:52 Område i Oslo sentrum sperret etter funn av mistenkelig gjenstand21:45 Graham: – Dårlig dag for dem som håpet på Trumps fall21:34 To skadd, en av dem kritisk, etter å ha blitt påkjørt av stjålet varebil i Telemark21:19 Sp ligger an til å få flere ordførere enn Ap21:10 VG: Flere mulige årsaker til Sky Vikings lammende motorstans20:54 Mueller har ikke funnet bevis for sammensvergelse med Russland20:50 Mars blir den 100. måneden med temperatur over normalen på Svalbard20:30 Gillibrand: – Trump er en feiging20:26 Røe Isaksen skal sammenligne norske matvarepriser med utenlandske20:15 Gaza-dokumentar: Karma (20) har opplevd tre kriger20:00 Norge vant Golden League etter seier mot Frankrike19:38 Overlevende etter syklonen i Mosambik: – Vannet var fullt av slanger19:09 IS-krigere kommer ut av tunneler i Syria18:31 Australsk ektepar: Vi fryktet at det kunne være slutten17:52 VGs gransking offentliggjøres til uka17:27 Mali lover å oppløse milits etter massakre17:03 – Astrologi er ingen etterspurt kompetanse16:33 Cruisepassasjerer jublet da Viking Sky la til kai i Molde etter dramatisk døgn16:22 Klæbo rykket fra Bolsjunov og vant verdenscupen16:20 Molde gjør seg klar for cruisepassasjerer16:02 Mann som ble skutt av politiet, har ikke villet la seg avhøre15:58 Fem millioner ber May avlyse brexit15:53 USAs justisminister forbereder Mueller-notat15:36 – Det har vært en veldig, veldig spesiell sesong15:01 Dødstallet stiger etter syklon i Øst-Afrika14:57 Østberg vant verdenscupen sammenlagt14:52 Solberg takker redningsmannskapene14:46 Yngstemann Ingebrigtsen stiller i VM i terrengløp i Danmark14:44 Forsvaret: Redningsaksjon helt på kanten av hva helikoptrene kunne klare14:28 Eckhoff ett sekund fra seieren i verdenscupavslutningen i Holmenkollen14:14 Klimafløyen i Sp jubler over seire på landsmøtet14:08 FN i sjokk etter massakre på sivile i Mali13:53 Passasjer: – Fikk Titanic-følelse12:53 Mann skadd i knivstikking i Grenland12:19 20 år siden Bondevik sendte fly til Nato-bombing av Jugoslavia12:17 To kvinnelige journalister tildelt Kim Wall-stipend12:13 Måling: Opposisjonen i Thailand ligger an til å få flest stemmer11:56 Senterpartiet vedtok omfattende klimaresolusjon11:51 Bombedømt russisk tenåring til sak mot innreiseforbud11:30 Chile: Kongeparet skal åpne dører hos tøff laksekonkurrent11:27 Lundby avsluttet sesongen med seier10:49 Barnetrygden øker for første gang på 23 år10:42 Sp-landsmøtet demper angrepet på Riksrevisjonen10:13 Kilder: May presses av partifeller til å gå av
Siste nytt
13:16NorgeBjørgen ble mamma igjen12:55VerdenKripos sender etterforskere til Etiopia etter flystyrt12:55SportLagerbäck stoler på Sverige-Janne12:47NorgeTorskefiske blir forbudt langs kysten fra Telemark til svenskegrensen12:23MotorRogaland SV foreslår å avvikle bompenger12:12VerdenRussland fryder seg over rapport11:48NorgeProffbokser priser seg heldig som overlevde stuntet11:44KulturSumaya Jirde Ali tildelt ytringsfrihetspris11:42SportØdegaard sto over landslagets trening11:42NorgePassasjer skadd da førerløs buss begynte å trille11:27VerdenRussisk mann forsøkte å smugle neddopet orangutang11:15SportFørste viktige kamp mot Sverige på 41 år11:13Sport– Kristoffersen har ikke forstått den norske idrettsmodellen11:06StemmerHvis han ikke var skyldig, hva hadde han å frykte?10:51ReiseAmerikansk ektepar: – Det kunne ha blitt en forferdelig tragedie10:22SportFullt på Ullevaal under Sverige-kampen09:57NorgeTo unge menn tiltalt for to grove ran i Oslo09:35PengerØyner 60 millioner for Bygdøy-luksus09:24NorgeFembarnsfar tiltalt for voldtekt av to av sine barn09:14Helse og livsstilNy forskning: Menneskekroppen kan ha evnen til å sanse jordas magnetfelt09:12PengerNasdaq utsetter svarfristen på sitt bud på Oslo Børs08:50SportKristoffersen-advokat: – Skiforbundet står til knærne i misbruk08:45SportKlæbo og Østberg hentet millioner i premiepenger07:52NorgeKvinne med barnevogn overfalt – politiet ber om tips07:44Reise– Turistbusser får ikke kjøre i Oslo sentrum07:22SportLøfshus ser fram til familiehelger etter 15 år i verdenscupsirkuset07:05VerdenNetanyahu lover svar på rakettangrep06:37SportNordtveit tror på helt annet kampbilde mot Sverige06:31VerdenFlere juridiske floker venter for Trump06:15NorgeUndersøkelser av Viking Sky begynner mandag06:02Verden20 år siden NATO bombet Serbia06:00SportThingnes Bøs supersesong: har gått inn 4,5 mill. i premiepenger05:50NorgeDette skjer i dag05:35NorgeNorge har tatt imot atomavfall fra andre land05:30NorgeDette skjedde i natt05:00Penger– Næringslivet må ansette folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet04:56VerdenArdern kunngjør offentlig gransking av Christchurch-angrep04:38PolitikkOrbán ut mot EU etter utestengelse04:30VerdenFire år med bombekrig – Jemens barn betaler en høy pris04:25NorgeFlere menn tiltalt for grovt ran, voldtekt og frihetsberøvelse04:11VerdenBoeing inviterer til møte om 737 MAX03:28PolitikkMedlemsvekst i Grønn Ungdom etter klimaaksjon03:20PolitikkKuppleder styrer trolig videre i Thailand02:45VerdenBaby døde etter mislykket omskjæring i Italia02:41PengerSjeføkonom: Boligen din blir mindre verdt de neste årene02:21VerdenLapp med New Zealand-referanse funnet etter branntilløp i amerikansk moské01:45PolitikkSp vil ikke love rødgrønt kommunesamarbeid01:40VerdenFlyangrep mot Gazastripen01:02VerdenFlertall for strengere våpenlover i USA, viser måling00:58NorgeTo menn påkjørt av stjålet varebil i Telemark00:17VerdenRussiske soldater og utstyr til Venezuela00:13NorgeNytt vikingskip funnet i Vestfold23:54VerdenRomania og Honduras flytter sine ambassader til Jerusalem23:40VerdenKongressledere: Justisministeren er ikke objektiv23:35NorgeWaras samboer klager VG inn for PFU21:55Verden– Vil utforske om det er liv på Triton21:52NorgeOmråde i Oslo sentrum sperret etter funn av mistenkelig gjenstand21:45VerdenGraham: – Dårlig dag for dem som håpet på Trumps fall21:34NorgeTo skadd, en av dem kritisk, etter å ha blitt påkjørt av stjålet varebil i Telemark21:19PolitikkSp ligger an til å få flere ordførere enn Ap21:10NorgeVG: Flere mulige årsaker til Sky Vikings lammende motorstans20:54VerdenMueller har ikke funnet bevis for sammensvergelse med Russland20:50NorgeMars blir den 100. måneden med temperatur over normalen på Svalbard20:30VerdenGillibrand: – Trump er en feiging20:26PolitikkRøe Isaksen skal sammenligne norske matvarepriser med utenlandske20:15VerdenGaza-dokumentar: Karma (20) har opplevd tre kriger20:00SportNorge vant Golden League etter seier mot Frankrike19:38VerdenOverlevende etter syklonen i Mosambik: – Vannet var fullt av slanger19:09VerdenIS-krigere kommer ut av tunneler i Syria18:31NorgeAustralsk ektepar: Vi fryktet at det kunne være slutten17:52NorgeVGs gransking offentliggjøres til uka17:27VerdenMali lover å oppløse milits etter massakre17:03Politikk– Astrologi er ingen etterspurt kompetanse16:33NorgeCruisepassasjerer jublet da Viking Sky la til kai i Molde etter dramatisk døgn16:22SportKlæbo rykket fra Bolsjunov og vant verdenscupen16:20NorgeMolde gjør seg klar for cruisepassasjerer16:02NorgeMann som ble skutt av politiet, har ikke villet la seg avhøre15:58VerdenFem millioner ber May avlyse brexit15:53VerdenUSAs justisminister forbereder Mueller-notat15:36Sport– Det har vært en veldig, veldig spesiell sesong15:01VerdenDødstallet stiger etter syklon i Øst-Afrika14:57SportØstberg vant verdenscupen sammenlagt14:52PolitikkSolberg takker redningsmannskapene14:46SportYngstemann Ingebrigtsen stiller i VM i terrengløp i Danmark14:44NorgeForsvaret: Redningsaksjon helt på kanten av hva helikoptrene kunne klare14:28SportEckhoff ett sekund fra seieren i verdenscupavslutningen i Holmenkollen14:14PolitikkKlimafløyen i Sp jubler over seire på landsmøtet14:08VerdenFN i sjokk etter massakre på sivile i Mali13:53NorgePassasjer: – Fikk Titanic-følelse12:53NorgeMann skadd i knivstikking i Grenland12:19Norge20 år siden Bondevik sendte fly til Nato-bombing av Jugoslavia12:17VerdenTo kvinnelige journalister tildelt Kim Wall-stipend12:13VerdenMåling: Opposisjonen i Thailand ligger an til å få flest stemmer11:56PolitikkSenterpartiet vedtok omfattende klimaresolusjon11:51NorgeBombedømt russisk tenåring til sak mot innreiseforbud11:30VerdenChile: Kongeparet skal åpne dører hos tøff laksekonkurrent11:27SportLundby avsluttet sesongen med seier10:49PrivatøkonomiBarnetrygden øker for første gang på 23 år10:42PolitikkSp-landsmøtet demper angrepet på Riksrevisjonen10:13PolitikkKilder: May presses av partifeller til å gå av
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus