- Økning i antall trillingfødsler

ØKER: Trillingsvangerskap er blitt mer vanlig. Utviklingen kan og bør begrenses, mener forsker Anne Tandberg. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
ØKER: Trillingsvangerskap er blitt mer vanlig. Utviklingen kan og bør begrenses, mener forsker Anne Tandberg. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Trillingsvangerskap utgjør en stor helserisiko for både mor og barn, og bør begrenses. Mennesket er laget for å føde ett og ett barn, sier forsker Anne Tandberg.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om saken

* Gjennomsnittslig svangerskapslengde for trillinger er 32 uker mot 40 for enkeltfødte. Sjansen for å overleve øker betydelig etter 28. uke i svangerskapet. Dødelighetsraten er henholdsvis 50 % og 3,8% før og etter denne svangerskapslengden, viser studien til Anne Tandberg.

* Gjennomsnittslig fødselsvekt er 1700 gram for trillinger mot 3600 gram for enkeltfødte.

* Trillinger har ti ganger så stor risiko for å dø innen første leveuke sammenliknet med enkeltfødte.

* Medisinsk fødselsregister ble opprettet i 1967. Det er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. Registeret skal bidra med å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel, samt overvåke forekomst av medfødte misdannelser.

* Anne Tandberg er for tiden stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. Til vanlig jobber hun som seksjonsoverlege ved avdeling for assistert befruktning ved Haukeland Universitetssjukehus.

Kilder: På Høyden, Anne Tandberg, Folkehelseinstituttet

(ABC Nyheter): Doktorgradstipendiat Anne Tandberg har studert forekomst og utfall av trillingsvangerskap i Norge fra 1967 til 2006.

Statistikken viser at den totale trillingforekomsten tredoblet seg fra 1967 til midten av 90-tallet. Fra 2000 så man en nedgang, som skyldtes at man begynte å sette inn bare ett eller to befruktede egg ved assistert befruktning (prøverørsbehandling).

Men også dersom man ikke regner med tilfellene fra assistert befruktning, ser man en jevn økning av trillingsvangerskap per år.

De siste årene har det vært 30 slike svangerskap fra naturlig befruktning årlig, melder På Høyden.

Alder og tabletter

Én av forklaringene til den økte forekomsten av både tvilling- og trillingsvangerskap kan være eggløsningstimulerende midler foreskrevet til kvinner som strever med å få barn. Ved slik behandling, kan to eller flere egg løsne samtidig.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette henger også sammen med at kvinner venter lengre med å få barn, forklarer Tandberg.

- Kvinner er ikke lenger så interessert i å få barn i 20-årene og når de kommer i 30-årene er det ikke så lett å bli gravid. De bruker lengre tid, og en del får panikk. De går til legen og får skrevet ut tabletter som skal bidra til eggløsning. Så bruken av tablettene har en sammenheng med økende alder hos kvinner som ønsker barn, sier forskeren til ABC Nyheter.

I tillegg er det slik at kvinner i 30-årene har dårligere reguleringsmekanisme, slik at det kan løsne flere egg på en gang, forklarer Tandberg:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Så flerlingefødsler har økt hyppighet med økende alder. Det er ikke så sterk sammenheng med trillinger, men tvillinger ser man en klart økende forekomst av hos kvinner i midten av 30-årene.

- Kan og bør begrenses

Tandberg mener at man kan begrense økningen i trillingfødsler ved at kvinnene som bruker eggløsningsstimulerende tabletter følges opp bedre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Man følger ikke opp disse kvinnene i dag. Kvinner som går på slike tabletter, bør få ultralyd som viser hvor mange egg som modnes. Hvis det er tre eller flere egg som ser ut til å modnes, så bør man ha samleieforbud eller bruke kondom, sier Tandberg til ABC Nyheter.

Hun mener slik oppfølging også vil bidra til å begrense tvillingsvangerskap, noe som vil være positivt.

- Mennesket er laget for å føde ett og ett barn, så når det kommer to blir det «double trouble», sier Tandberg.

Økt dødelighet blant trillinger

Forskeren har også undersøkt dødeligheten – og tallene viser at risikoen for tidlige dødsfall er ti ganger høyere for trillinger enn for enkeltfødte.

Den viktigste årsaken til dette er altfor tidlig fødsel, som skjer til tross for nøye oppfølging i svangerskapet og fremskritt i nyfødtmedisin.

Ifølge Tandberg er det viktig at svangerskapet blir forlenget forbi 28 uker for at trillingene skal ha større sjanse for å overleve. Studien viser at dødelighetsraten før 28 uker er 50 prosent, mot 3,8 prosent etter 28 uker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dødeligheten er sammenlignet i to tidsperioder - 1967-1987 og 1988-2006. Selv om trillinger utgjør en helserisiko for både mor og barn, har små fortidligfødte barn langt større sjanse for å overleve i dag enn for 40 år siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En viktig årsak til dette at alle fostre blir oppdaget. Før hendte det ofte at det plutselig dukket opp et barn til når man trodde en kvinne ventet tvillinger, forklarer Tandberg.

Studien har ikke sett på risiko for mor knyttet til trillingsvangerskap:

- At det utgjør en helserisiko også for mor er noe jeg vet fra praktisk erfaring. Jeg har jobbet som gynekolog i 20 år. Vi vet at det er en stor belastning for mor med slike svangerskap, men jeg har ikke data på det. Det ville vært interessant med en studie som så på det også, sier Tandberg.

Ressurskrevende

- Trillingsvangerskap må også være veldig ressurskrevende?

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Ja, det er de. Det som er mest ressurskrevende er alle kontrollene underveis i svangerskapet. I tillegg er det innleggelse av den gravide mot slutten av svangerskapet og det at man må håndtere tre barn på nyfødtavdeling. Dette er de umiddelbare kostnadene for samfunnet.

- Men det er også ressurskrevende når familien kommer hjem. Samfunnet har ikke så veldig gode ordninger for det, selv om man får noe hjelp så blir det en veldig belastning for familien å få tre nyfødte i hus, sier Anne Tandberg til ABC Nyheter.

Tandbergs studie er publisert i British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG).