- Ryggskader øker risikoen for selvmord

Kvinner som skader ryggmargen, har vesentlig høyere risiko for å ta sitt eget liv enn kvinner i befolkningen for øvrig, ifølge ny norsk doktorgrad.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En ny studie av sykehusjournaler fra Sogn og Fjordane viser at menn med ryggmargskader har dobbelt så høy dødelighet som norske menn for øvrig, mens kvinner med ryggskader har hele tre ganger høyere dødelighet enn kvinner i befolkningen for øvrig.

– Jeg tror vi i for liten grad har vært flinke til å se kvinnenes behov. Norske kvinner skal være selvstendige og vil klare seg selv. Samtidig er vi i hjelpeapparatet ikke nok oppmerksomme på hvilken oppfølging de trenger etter at en slik skade har oppstått, sier stipendiat Ellen Merete Hagen ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, ifølge Forskning.no.

37 ganger større selvmordsrisiko

Hagen har studert journaler fra perioden 1952 til 2001. Av 401 personer fra Vestlandet som pådro seg ryggmargskader døde 173 innen 2008. Risikoen er størst de første 10 årene etter skaden.

En vesentlig del av de som døde etter ryggmargskader begikk selvmord. For kvinner var det hele 37 ganger større selvmordsrisiko enn i befolkningen for øvrig, mens det for menn var nesten fire ganger så stor risiko for selvmord.

Ifølge Hagen må tallene tolkes med varsomhet, fordi det er få kvinner i studien.

- Men jeg mener vi blir nødt til å se på hvordan vi kan forebygge selvmord, spesielt blant kvinner, sier hun.

En del av kvinnene som valgte å avslutte livet etter at de fikk skader i ryggmargen hadde psykiske problemer fra før. Men det forklarer ikke hvorfor de uten tidligere psykiske problemer tok sitt eget liv.

Hagen mener det kan tyde på at kvinner ikke får god nok oppfølging etter ryggmargskaden, spesielt ikke på det psykiske planet.

Usynlige skader

En skade i ryggmargen kan resultere i varierende grad av lammelser i hele eller deler av kroppen.

Men det kan også dreie seg om mindre synlige problemer med for eksempel blære, tarm eller seksualfunksjon.

- De ser helt greie ut, men livet fungerer ikke. Lammelser av urinblæren og lukkemuskler kan medføre lekkasje av både urin og avføring, hvilket er sosialt svært hemmende, påpeker Hagen.

Studien viser at de som tar livet sitt er rammet av slike skader.

Personvernpolicy