- Barnedrap må kartlegges.

37 barn drept i Norge siden 1995.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

37 barn er drept i Norge de siste 15 årene, men for grov vold som ender med døden finnes det ingen oversikt. Redd Barna foreslår å opprette en kommisjon som skal granske og forebygge.

Ingen kan med sikkerhet si hvor mange barn som er blitt tatt livet av siden 1979 her i landet.

Det er flere årsaker til at statistikken har hull:

Kripos’ drapsstatistikk omfatter bare drap i juridisk forstand. Det betyr at legemsbeskadigelse med døden til følge ikke blir registrert i statistikken.

I tillegg blir mange saker henlagt på grunn av bevisets stilling.

Redd Barna mener at bedre innsikt i alle saker kan gi bedre grunnlag for forebygge tragedier:– I de tilfellene der barn dør som følge av voldsutøvelse fra omsorgspersoner vil barnet som regel ha vært utsatt for vold i lengre perioder. Det er derfor grunn til å utvide fokus fra det rent strafferettslige til arenaene rundt barnet: skole, barnehage, barnevern, idrettslag, korps, helsesenter og eventuelt krisesenter, sier Marianne Borgen som er leder av Redd barnas Norgesprogram til Aftenposten.

Barne- og familieminister Audun Lysbakken (SV) sier til avisen, gjennom sin pressetjeneste, at departementet «må ha denne saken til vurdering litt, før vi kommenterer om det kan bli nedsatt et utvalg for å utrede en modell».

Personvernpolicy