Flere tas for rus i helsetjenesten

TILGANG: - Det er jo ikke noen hemmelighet at flere søker seg etter denne typen utdanning fordi du har lett tilgang til medikamenter, sier nestleder i Sykepleierforbundet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
TILGANG: - Det er jo ikke noen hemmelighet at flere søker seg etter denne typen utdanning fordi du har lett tilgang til medikamenter, sier nestleder i Sykepleierforbundet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Langt flere mistet autoriasjonen på grunn av rusmisbruk i 2009 enn året før. Størst er økningen blant sykepleiere. - Bekymringsfullt, mener Sykepleierforbundet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken

Antall helsepersonell som mistet autorisasjon på grunn av rusmisbruk i 2009. (Tallene fra 2008 i parantes.)

Sykepleier 38 (15)

Hjelpepleier 11 (7)

Lege 10 (10)

Andre 7 (5)

Sum 66 (37)

Kilde: Helsetilsynet

(ABC Nyheter): I 2009 mistet 66 sykepleiere, leger, hjelpepleiere og andre helsepersonell autorisasjonen på grunn av rusmisbruk. Det er en økning på 74 prosent siden 2008.

Økningen er størst blant sykepleiere. 38 mistet autorisasjonen i fjor, mot 15 året før, altså en 153 prosents økning.

Likevel er dette bare toppen av isfjellet, ifølge Helsetilsynet.

- Vi har ikke noen grunn til å tro at vi er kjent med alle sakene, sier avdelingsleder Gorm Grammeltvedt til ABC Nyheter.

- Hvis vi ser på antall tilfeller i forhold til det totale antall helsepersonell, så er dette veldig små tall. Selv om den prosentvise økningen er stor, så er det veldig få saker sett i forhold til antall helsepersonell.

- Arbeidsgivere melder ifra

- Det som kan være en forklaring på økningen, og det gjelder særlig rusbruk blant sykepleiere, er at arbeidsgiverne har blitt flinkere til å melde fra når det avdekkes, sier Grammeltvedt.

Han forklarer at når det gjelder sykepleierne, så er alle tilfellene bortsett fra to meldt inn av arbeidsgiver.

- Det er nok på grunn av at vi har hatt oppmerksomhet knyttet til det i media, artikler og gjennom annen kontakt med helsetjenestene, sier Grammeltvedt.

- Bekymringsfullt

Også Sykepleierforbundet har de senere årene hatt fokus på at man skal melde fra ved mistanke om rusmisbruk, forklarer nestleder Unni Hembre.

- Det er bekymringsfullt at vi har en økning. Men vi kan jo håpe at økningen ikke bare skyldes at problemet øker, men at bedre kontroll og flere som melder fra om mistanke, kan være en del av forklaringen.

- Det er noe vi har jobbet for i mange år, sier hun til ABC Nyheter.

Hun trekker også frem at sykepleiere har en annen tilgang på medikamenter enn andre grupper har.

- Det er jo ikke noen hemmelighet at flere søker seg etter denne typen utdanning fordi du har lett tilgang til medikamenter.

- Det pålegger sykepleierskolene et spesielt ansvar for å undersøke skikkethet for studentene. Derfor har skolene mulighet til å utøve skjønnsmessig vurdering av om studentene er egnet til yrket, sier nestleder i Sykepleierforbundet til ABC Nyheter.

Personvernpolicy