EUs klimasjef tror ikke på Mexico-avtale

30 prosents klimakutt for EU? Connie Hedegaard mislyktes i Købnehavn (bildet), tror ikke på Mexico-møtet men vil utrede større kutt fra EU. Foto: Thomas Vermes
30 prosents klimakutt for EU? Connie Hedegaard mislyktes i Købnehavn (bildet), tror ikke på Mexico-møtet men vil utrede større kutt fra EU. Foto: Thomas Vermes

EUs klimakommissær tror det går ytterligere to år før en global klimaavtale. Selv vil EU innen sitt junitoppmøte utrede hvordan de skal oppnå like ambisiøst mål som Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FNs lange vei til klimaavtale

Dette har skjedd for å oppnå en global avtale om å redusere klimautslipp:

1990. Verdenssamfunnet hadde for lengst fått mistanke om at store mengder karbon fra forbrenning i industrialiseringens tidsalder medfører klimaendringer. FN har oppnevnt et vitenskapelig klimapanel, IPCC.

Den kommer med sin første hovedrapport i 1990, som legger grunnlaget for forhandlinger om en internasjonal avtale om å begrense utslipp av klimagasser.

1992. FN avholder sitt store toppmøte om miljø og utvikling (UNCED) i Rio de Janeiro, Brasil. Der blir FNs rammeavtale om å gjøre noe med klimaendringene, Klimakonvensjonen UNFCCC, vedtatt.

Klimakonvensjonen har ingen praktisk betydning før det blir inngått konkrete avtaler om forpliktelse til å redusere utslipp av klimagasser.

1997. På det tredje partsmøtet som er avholdt under Klimakonvensjonen kommer landene fram til en konkret avtale.

Den blir undertegnet i Kyoto i Japan og får navnet Kyotoprotokollen. Den gir 37 rike land en forpliktelse til å redusere utslippene sine samlet med 5 prosent i perioden 2008-2012, sammenliknet med 1990.

2007. På Klimakonvensjonens 13. partsmøte i Bali, Indonesia, blir det laget en arbeidsplan for å komme fram til en ny klimaavtale når Kyotoperioden utløper. Målet er å få vedtatt en slik avtale i 2009.

2009. Klimakonvensjonens 15. partsmøte (COP15) i København i desember mislykkes. Neste partsmøte finner sted i Mexico 29. november - 10. desember i år.

(ABC Nyheter): Som dansk klimaminister mislyktes Connie Hedegaard på hjemmebane med å få til en global klimaavtale i København i desember.

Nå er Connie Hedegaard blitt klimakommissær i EU-kommisjonen og tror heller ikke Mexico vil få det til på neste klimatoppmøte i desember.

Det kom fram da hun tirsdag kom med EUs første signal EU om veien videre etter København.

Vil utrede norsk ambisjon

I en tale til EU-parlamentet fastholder Hedegaard at EU kun er villig til å skjerpe sitt eget mål til 30 prosent nedgang i klimautslipp i 2020 (sammenliknet med 1990) dersom andre store aktører er villig til å gjøre sitt.

Men EU-kommisjonen er nå villig til å gå et skritt lenger ved å utrede hvordan EU-landene skal klare et 30-prosentskutt. Utredningen skal foreligge før EUs toppmøte i juni.

30 prosents kutt er identisk med hva Norge har vedtatt for egen del - uten betingelser om andres innsats.

- Et mindre skritt enn ønsket

- København var et mye mindre skritt fram, enn EU hadde ønsket. Ikke desto mindre var det et skritt fram. 109 land som står for 80 prosent av verdens klimautslipp, har offisielt meldt fra om sine egne mål for utslippskutt, sa Hedegaard i sin tale til EU-parlamentet tirsdag ettermiddag.

Les i ABC Nyheter: Slik kan du måle København.

Her fastholdt hun målet om å fortsette med å gjøre EU til verdensmester i klimatiltak.

- Det er i Europas egen interesse, sa hun til parlamentarikerne og konkretiserte:

- Gjør vi klimatiltak intelligent, vil det styrke vår konkurranseevne og energisikkerhet og skape grønne nye arbeidsplasser.

Utfordrer EU-toppmøtet

- EU står ved sitt løfte om å redusere utslipp med 20 prosent, forsikret klimakommissæren.

- Jeg er tilfreds med å kunngjøre at kommisjonen foran toppmøtet i juni vil analysere hvilke praktiske tiltak som må gjennomføres for at EU skal oppnå en 30 prosents reduksjon innen 2020, sa hun og la til:

- Parallelt må EU følge opp målene fra København, ikke minst å følge opp med raskt å bevilge de 7,2 milliarder euro EU forpliktet seg til å bevilge til u-land for å få en rask start på klimatiltak.

Advarer mot overdreven optimisme

- Men vi må innse at uenigheter mellom viktige parter kan utsette en avtale til neste år, fortsatte Hedegaard og ba parlamentet stikke fingeren i jorda for kommende FN-toppmøte om klima i desember:

- Høye forventninger til Mexico uten mulighet til å levere, innebærer en høy risiko. For dem som ønsker en internasjonal avtale, er det viktig å gjøre dette skrittvis, sa hun.

Les EU-kommisjonens nye klimastrategi her.

Les også i ABC Nyheter: Norsk taushet om handel og klima.

Les alt om klimastriden i ABC Nyheter.

Personvernpolicy