Klimakur:

Oppgitt over Solheims tidsforbruk

SENDREKTIG: - Klimaet har ikke tid til å vente på Solheim og regjeringen, mener Line Henriette Hjemdal - på vei inn til Klimakur-presentasjonen. Foto: Thomas Vermes
SENDREKTIG: - Klimaet har ikke tid til å vente på Solheim og regjeringen, mener Line Henriette Hjemdal - på vei inn til Klimakur-presentasjonen. Foto: Thomas Vermes

KrFs Line Henriette Hjemdal er betenkt over Erik Solheims tidsforbruk for å gjøre klimakutt. Frp syns det er for dyrt å gjøre det Stortinget sier de vil.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stortingets klimavedtak

Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Utslippene i Norge skal reduseres med 15 til 17 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen, inkludert skog. Dette innebærer at de nasjonale utslippene skal ned til mellom 42 og 44 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020.

Som del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030.

(ABC Nyheter): - Fremleggelsen av Klimakur viser at Venstre, Høyre og vi i Kristelig Folkeparti fikk gjennom realistiske klimakrav til regjeringen før vi kom til Stortingets klimaforlik.

Det sier KrFs stortingspolitiker Line Henriette Hjemdal, som i formiddag hørte på presentasjonen av det som skal legge grunnlaget for norske klimatiltak fram til 2020:

Prosjektet Klimakur 2020.

- Det jeg er betenkt over i dag, er at Erik Solheim ikke lytter til rådet fra direktør Ellen Hambro i Klima- og forurensningsdirektoratet, om raske beslutninger og modige valg, sier Hjemdal.

- Hva får man for 1100 kroner?

- Klimakur sier nå at det er mulig å kutte 22 millioner tonn av norske utslipp innen 2020. Vi har våre ord i behold selv om regjeringen var skeptisk, legger hun til.

KrF-politikeren viser til Stortingets klimaforlik, der samtlige partier utenom Fremskrittspartiet ble enige om å si at norske utslippskutt på 12-15 millioner tonn i forhold til det som ellers ville vært tilfelle i 2020, er «realistisk».

- Så viser Klimakur også at de realistiske kostnadene for å få til dette, blir mellom 1100-1500 kroner for å ta opptil 17 millioner tonn, sier Hjemdal.

- Blir ikke det mye penger?

- Det bør være en kostnad vi har råd til! Hva får man for 1100 kroner i butikken? svarer hun.

- Kverner langsomt

Under presentasjonen av Klimakur gjorde Solheim det klart at en vurdering av kostnadene ved ulike tiltak vil komme i nasjonalbudsjettet for 2011. Utredningene som er gjort i klimakur skal ut på høring. Så skal regjeringen forberede en stortingsmelding om konkret oppfølging. Men når den kommer, vil ikke Solheim tidfeste nå.

- At regjeringen nå velger å bruke enda et år på å tenke og diskutere internt før beslutninger skal fattes, har ikke klimaet tid til, mener imidlertid Hjemdal.

Les i ABC Nyheter: Fikk klimatiltak enda en gang.

- Men Solheim sa jo også at regjeringen vil iverksette raske tiltak også før den prosessen er ferdig?

- Ja, men han skal vente med dem til 2011, og sier at disse tiltakene ikke skal være store. For de store må man se som en helhet, repliserer Hjemdal.

- Klimaforliket ønsketenkning

Til NTB sier Fremskrittspartiets klimapolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen derimot at Klimakur-rapporten bekrefter at klimaforliket var basert på ønsketenkning framfor realistiske vurderinger.

– Mange av tiltakene i rapporten er dyrere og mer kompliserte enn politikere har gitt inntrykk av. Jeg ser ikke bort fra at klimaforliket må reforhandles om det fortsatt skal være relevant, sier Solvik-Olsen til NTB.

– Rapporten er veldig nyttig og viser en rasjonell tilnærming i klimaproblematikken, slik som Frp har hatt hele tiden. De øvrige partiene har kastet bort to-tre år på en klimadebatt preget av overbud rundt høye prosentvise målsettinger og stor andel nasjonale kutt, sier Solvik-Olsen.

Personvernpolicy