Norske soldater vil ikke være et lønnsmessig B-lag:

Lønnskamp i krigssonen

Fra skytebanen i Mazar e Sharif. De norske soldatene her tjener dårligere enn sine kolleger i andre deler av Afghanistan. - Det gjør oss frustrerte, sier tillitsvalgt Bjørnar Aron Aronsen. Foto: Scanpix
Fra skytebanen i Mazar e Sharif. De norske soldatene her tjener dårligere enn sine kolleger i andre deler av Afghanistan. - Det gjør oss frustrerte, sier tillitsvalgt Bjørnar Aron Aronsen. Foto: Scanpix

En tillitsvalgt for norske ISAF-soldater kritiserer åpent Forsvarsstaben for at de lager et lønnsmessig B-lag. - Vi blir ufokuserte og irriterte, sier soldatenes tillitsvalgte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Et krigsområde er en høyst uvanlig arena for norsk lønnskamp. Men soldatene i Mazar e Sharif (MeS) er svært irriterte på et lønnsdiktat fra Forsvarsstaben (FST) som deler de norske ISAF-styrkene inn i et lønnsmessig A- og B-lag.

- Det er ikke bra, vi har en følelse av å være B-soldater. Det gjør oss ufokuserte og irriterte. Lønninger, penger og urettferdighet - det gjør noe med folk, sier soldat-tilitsmannen Bjørnar Aron Aronsen som fronter lønnsopprøret, til ABC Nyheter.

Han befinner seg i den norske leiren i MeS, Camp Nidaros, og har nå gått til det høyst usedvanlige skritt å bringe konflikten med arbeidsgiverne i FST til overflaten gjennom et åpent brev sendt til ABC Nyheter.

Store frustrasjoner

I skrivet forteller han om frustrasjonen som råder blant de av Intops-soldatene som har fått det lønnsmessige B-stempelet i det urolige krigsområdet.

- Folk synes dette er blodig urettferdig. Vi opererer sammen med de som har fått A-tillegget og er ute og rydder og jobber sammen med dem, sier Aronsen.

Les også: - Må vi miste en kollega før det ryddes opp?

I sitt innlegg viser han blant annet til den norske soldaten som nylig mistet livet i Afghanistan. «Må vi miste en soldatkollega i NSE/NCC i Camp Nidaros før offiserer, byråkrater og politikere i Norge rydder opp», spør den tillitsvalgte.

- Dødsfallet viste at de vi kjemper mot også blir bedre og bedre skodd, og at de utvikler seg. Når vi får bedre panser, øker de bombestyrken. Det er en spirall som ikke stopper, sier Aronsen.

Han mener at dette ikke kan ha noe med penger å gjøre for Forsvarsstaben, for det er ikke engang hundre soldater i Afghanistan som rammes av den nye ordningen som ble innført uten forhandlinger i fjor sommer.

Før jul sendte Aronsen et brev til staben hvor han ga uttrykk for den negative stemningen blant soldatene som da nesten sto på flytrappa. Etter det var det møte mellom partene, men uten at det skjedde noen endringer.

- Det virket som det var en prinsippsak for stabens representanter og de ville ikke forhandle. Det var et møte uten mål og mening. Det var ikke noe godt møte, sier Aronsen.

Håper på ny vurdering

Den gangen bebudet han at personell kunne komme til å si opp sine kontrakter hvis det ikke skjedde en endring, men det har ikke skjedd. Aronsen sier at alle ble med til Afghanistan, men at de fortsatt håper på at FST gjør en ny vurdering.

Se også: Norsk lønnskrig i Afghanistan

- Dette handler om økonomiske peanuts. Forsvarsstaben har tynne argumenter. Se for eksempel i forhold til de norske styrkene i Tsjad som har fått A-tillegget, der bruker staben som argument at det var rekrutteringsproblemer dit, sier den tillitsvalgte.

Aronsen har også henvendt seg til statsråd Grete Faremo (Ap) med en bønn om at hun engasjerer seg for det han mener er en likelønnskamp.

- Jeg trodde jo at en Ap-statsråd ville skjønne kravet om likelønn, men hun svarte bare at de ville avvente en beslutning hos FST, sier han.

Grunnlønna til styrkene i Afghanistan spriker fra 374.200 (lønnstrinn 48) til 394.400 (51) for B-laget, mens A-laget har fra 394.400 (51) til 416.000 (54). Men i tillegg til dette får altså alle et misjonstillegg på 20-21000 kroner i måneden, et skattefritt utenlandstillegg og et familietillegg.

Hos forsvarstoppene har lite endret seg siden forrige gang saken var oppe:

«Hensikten med lønnspolicyen som ble besluttet i mai 2009 var å forbedre lønnsbetingelsen for personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Dette har medført et betydelig lønnsløft for alle. Lønnssystemet er inndelt i tre kategorier basert på faktorer som eksempelvis stillingenes egenart, kompleksitet og rekruttering, . I forhold til Afghanistan er avdelinger som opererer sammen med afghanske sikkerhetsstyrker prioritert», skriver oberst Dag Risth Aamoth som er Forsvarsstabens pressetalsmann, i en kort kommentar til ABC Nyheter om saken.

Han skriver at dette er midlertidig løsning som skal erstattes med en permanent ordning som «vil ta utgangspunkt i de nasjonale policyene som nå er under utvikling».

Åpner for forhandlinger

Obersten åpner også for forhandlinger om saken:

«Utviklingen av policy gjøres i samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene slik at alle syn vil komme frem i forhandlingene. Betingelsene for vårt personell i internasjonale operasjoner har høy prioritet. Tjenestemannsorganisasjonene er invitert til å drøfte lønnsplassering av den enkelte stilling herunder utnytte den fleksibilitet som ligger i systemet. Fleksibiliteten gjør at utilsiktede lønnsforskjeller kan utlignes», skriver Risth Aamoth.

Han viser til at de sentrale tjenestemannsorganisasjoner og FST skal ned til Afghanistan i nær fremtid og «det vil da være mulig å diskutere dagens lønnspolicy».

«Det er ikke skjedd endringer i lønnspolicyen siden sist, men det ble i går fremforhandlet en ny særavtale (avtalen som tar for seg tillegg) for internasjonale operasjoner. Dette innebærer bedre vilkår for personellet ute».

Den tillitsvalgte avviser at det kan bli iverksatt ulike aksjoner i Afghanistan hvis ikke stempelet som B-soldat fjernes.

- Jeg vil ikke oppfordre til aksjoner som å nekte å kjøre ut av leiren, eller at en sier opp sine kontrakter. Men jeg vil gjerne at folk i Norge skal bli oppmerksomme på dette. Og nå kommer snart organisasjonene ned hit - da regner jeg med en het debatt om dette, sier Aronsen.

Personvernpolicy