ESA: - Lovlig å stoppe barnetrygd

Statsstøttet bortføring: I dag får personer som bortfører barn til utlandet, utbetalt barnetrygd fra den norske stat. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Statsstøttet bortføring: I dag får personer som bortfører barn til utlandet, utbetalt barnetrygd fra den norske stat. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er ikke brudd på EØS-avtalen å stoppe offentlige ytelser som barnetrygd til folk som bortfører barn.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Folk som bortfører ungen sin til utlandet, får fortsatt utbetalt barnetrygd og andre offentlige ytelser til barnet fra den norske stat - noe som i fjor vakte sterke reaksjoner.

I juli 2009 sendte derfor Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut på høring et forslag om at slike utbetalinger skal stoppes - både når barn bortføres ut av Norge, og inn i Norge.

Men stopp en halv:

Slike tiltak kan ikke alene bestemmes av det norske Stortinget.

Man må først sikre at det er i tråd med reglene for EUs indre marked, siden Norge er med i EØS-avtalen.

Regjeringen har derfor sendt en forespørsel til EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel om saka. Og nå har svaret kommet. ESA mener det er tillatt innenfor EU-reglene å stoppe barnetrygd når barn bortføres til utlandet.

Les høringsbrevet om en ordning med stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnefortføring her.

Mot menneskerettighetene?

ESA gir altså klarsignal, men Norsk senter for menneskerettigheter kritiserer i sitt høringssvar departementet for å ha tatt altfor lett på norske forpliktelser i forhold til menneskerettighetene.

Les kritikken: - Misforståelser og unnlatelser.

Senteret reiser blant annet spørsmål om en slik tilbakeholdelse av barnetrygd og andre ytelser kan være i strid med FN-konvensjonen som skal sikre innbyggernes sosiale trygghet.

Forslag kommer til høsten

De øvrige høringsuttalelsene er stort sett positive til å innføre en trygde-stopp ved bortføring.

- Vi regner med at et lovforslag kan komme til høsten, forteller ekspedisjonssjef Arni Hole i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Hun forteller at myndighetene nå utreder de punktene Senter for menneskerettigheter mener departementet må borre dypere i, forhold til økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Prinsipper og rettsfølelse

- Å holde tilbake ytelser som dette, handler om et nytt rettsprinsipp, å ta fra barnet livsoppholdspenger gitt at mor eller far har gjort noe galt, kommenterer Hole.

- Så er det en interessant diskusjon at folks rettsfølelse kan bli veldig støtt hvis folk som bortfører barn, skal få utbetalinger, sier Hole til ABC Nyheter.

Når folk med rettigheter til barnetrygd har vært utenlands med barnet sitt i seks måneder, stopper barnetrygden uansett, allerede i dag.

ESA stilte krav om at ordningen må likestille barnebortføringer både ut fra og inn i Norge. Hole opplyser at 30 prosent av de internasjonale barnebortføringene skjer inn til Norge.


Personvernpolicy