Sykehusene frikjenner seg for pasientjuks

Mandag presenterte Anne-Grete Strøm-Erichsen resultatene av helseforetakenes ventelistegjennomgang. - Det er ikke funnet systematiske avvik noen steder, sa helseministeren. (Foto: Scanpix)
Mandag presenterte Anne-Grete Strøm-Erichsen resultatene av helseforetakenes ventelistegjennomgang. - Det er ikke funnet systematiske avvik noen steder, sa helseministeren. (Foto: Scanpix)

Det er ikke funnet ulovlig endring av ventelistene ved andre norske sykehus etter avsløringene ved Sykehuset Asker og Bærum.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bergen/Oslo (NTB-Fredrik Ljone Holst/Kjell Sletta): Det er konklusjonen på en omfattende gjennomgang som de regionale helseforetakene har foretatt etter pålegg fra Helsedepartementet.

Mandag presenterte helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) resultatene av helseforetakenes gjennomgang.

– Flere hundre tusen journaler er gjennomgått, og det er bare funnet få avvik. Det er ikke funnet systematiske avvik noen steder, sa statsråden på en pressekonferanse på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Les også: Frykter at tilliten til helsevesenet blir svekket

Kan bli bedre

Statsråden og ledere fra alle de regionale helseforetakene har holdt møte i Bergen og oppsummert resultatet av gjennomgangen.

Strøm-Erichsen er fornøyd med det som er kommet fram, og roser jobben som er gjort. Samtidig sier hun at det er funnet rom for forbedringer.

– Vi kan bli bedre på opplæring av medarbeiderne, blant annet på bruk av datasystemer. Vi kan også bli bedre på informasjon til pasientene om deres rettigheter, sa hun.

Helsestatsråden brukte Haukeland som eksempel på et av sykehusene der det er gjort en grundig gjennomgang. Pasientjournaler for mer enn 10.000 pasienter er gjennomgått, og det er kun funnet 20 avvik.

Brukerfeil

– De stedene vi fant avvik, var det som regel snakk om brukerfeil. Der datoer var endret, var det like gjerne fremskynding som utsettelse av behandling, sier statsråden.

Administrerende direktør Stener Kvinsland ved Haukeland sier det ikke er funnet noen tegn til at det er gjort forsøk på å manipulere med tidspunkter for innkalling av pasienter. Samtidig er han enig med statsråden i at sykehuset kan bli bedre på informasjon.

Under etterforskning

Bakgrunnen for den omfattende gjennomgangen av sykehusenes rutiner med innkalling og oppfølging av pasienter, er avsløringene ved Sykehuset Asker og Bærum.

Etter at det ble fattet mistanke i fjor høst, er mer enn 3.500 pasientjournaler ved dette sykehuset gjennomgått, og det er funnet avvik for nærmere 500 pasienter.

Det er mistanke om at dette er gjort med vilje for å spare penger.

Sykehuset Asker og Bærum, som er en del av Helse Sør-Øst, er anmeldt til politiet av Helsetilsynet. Etterforskningen er i gang, blant annet med avhør av de ansatte.

Enestående tilfelle

Ut fra den rapporten ledere fra de fire regionale helseforetakene leverte til helseministeren mandag, kan det se ut til at det som er gjort ved Sykehuset Asker og Bærum er et enestående tilfelle.

– Vi har undersøkt alle våre foretak med unntak av det sykehuset som er under politietterforskning. Vi finner ingen tegn på at det er systematiske avvik andre steder, sa viseadministrerende direktør Bård Lilleeng ved Helse Sør Øst.

– Pasientene kan føle seg trygge, sier assisterende fagdirektør Henrik Sandbu fra Helse Midt-Norge. Heller ikke der er det funnet noen tegn til systematiske endringer av datoer.

– Til pasientens fordel

Fagdirektør Jan Norum i Helse Nord forteller at det er gjennomgått flere hundre tusen henvisninger, og det er funnet endringer i under 1 prosent av tilfellene

– I de tilfeller der datoene er flyttet, kan det skyldes rene tastefeil som er rettet i løpet av minutter, det kan være at det skjer noe med pasienten som krever øyeblikkelig innleggelse eller at vi får nye opplysninger om pasienten slik at pasienten flyttes fram. De endringene som er gjort, har gitt pasientene bedre behandling, sier Norum. (©NTB)

Personvernpolicy