Gjør desperat Icesave-forsøk

Har ikke overbevist islendingene, prøver å overbevise britene: Finansminister Steingrimur Sigfusson. Foto: Thomas Vermes
Har ikke overbevist islendingene, prøver å overbevise britene: Finansminister Steingrimur Sigfusson. Foto: Thomas Vermes

Bare 11,3 prosent av islendingene støtter en Icesave-avtale idet Islands finansminister sender delegasjon til London for nye Icesave-forhandlinger.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Icesave-skandalen

Den islandske banken Landsbankinn opprettet en nettsparebank for utlendinger, særlig nederlendere og briter, kalt Icesave.

De tilbød gunstig rente og fikk flere utenlandske innskytere enn innbyggere på Island.

Da bankvesenet på Island gikk overende, forlangte Nederland og Storbritannia at den islandske staten skal betale alle utenlandske innskyteres tap.

Den islandske regjeringen ble tvunget til å inngå en avtale om å låne 3,88 milliarder euro (over 30 milliarder norske kroner) - nettopp fra Nederland og Storbritiannia - for å kunne betale Icesave-innskyterne tilbake.

Avtalen ble forkastet av Alltinget som i august 2009 krevde endringer i den.

17. oktober meldte den islandske avisa Morgunbladid at forhandere fra Nederland, Storbritannia og Island var kommet fram til et nytt utkast.

30. desember vedtok et flertall på 33 mot 30 i Alltinget å godta avtalen.

Denne avtalen kommer på toppen av den økonomiske krisen Island gjennomlever. Island fikk tilsagn om kriselån fra Det internasjonale valutafondet IMF, Norden og Polen. Men de ble knyttet til et ultimatum om at Island først underskriver en Icesave-avtale.

I desember 2009 vedtok et lite flertall på Alltinget Icesave-avtalen.

5. januar i år benyttet presidenten så sin grunnlovsfestede rett til å stoppe et lovvedtak i Alltinget og legge det ut til folkeavstemning.

En folkeavstemning om Icesave-avtalen er planlagt til 6. mars.

(ABC Nyheter): Islands politiske og økonomiske drama spisser seg til 19 dager før den tillyste folkeavstemningen om en Icesave-avtale med Storbritannia og Nederland.

Ifølge en meningsmåling som ble offentliggjort før helga, sier bare 11,3 prosent av islendingene at de vil stemme ja til avtalen om at Island skal påta seg milliardforpliktelser.

Hele avtalen ser derfor ut til å stå for fall idet finansminister Steingrimur Sigfusson i dag sendte av gårde en forhandlingsdelegasjon til London, i et siste desperat forsøk på å overtale Islands motparter til å gå med på gunstigere betingelser.

Les om meningsmålingene på heimur.is: 82-18 i favør av neisida.

Benekter forhandlinger

Hele 37,1 prosent av de 636 spurte sa de ikke vet hva de skal stemme. Et flertall på 51,5 prosent har allerede bestemt seg for å gå imot. Regner man bare med dem som har bestemt seg, sier 82 prosent av islendingene nei, 18 prosent ja til Icesave-avtalen.

En USA-advokat skal lede forhandlingene som en fem-mannsdelegasjon skal føre i London i dag, skriver islandske medier.

Til ABC Nyheter sier imidlertid en talsperson for det britiske finansdepartementet at det ikke er snakk om forhandlinger, bare tekniske samtaler.

En kamp mot kalenderen

Men alle parter, både Island, Nederland og Storbritannia, er i en tidsklemme.

Blir det folkeavstemning 6. mars, er sannsynligheten stor for et nei-flertall. Spillerommet for en forhandlingsløsning blir i så fall låst.

Og den islandske regjeringen har ingen tid å miste.

Les i ABC Nyheter: Fyrer av nei-kampanje mot Icesave.

10. desember startet motstanderne av Icesave-avtalen sin nei-kampanje. Det er begrenset hvor lang tid den islandske regjeringen kan føre samtaler med Islands motparter om å forbedre en avtale de er nødt til å overbevise sine egne innbyggere om å si ja til.

Roter til EU-prosess?

Det har kommet motstridende meldinger om hvorvidt Nederland og Storbritannia vil bremse Islands EU-søknad dersom det ikke blir en Icesave-løsning.

Les i ABC nyheter: Islandsk minister: - EU-søknaden ikke i fare.

Les i ABC nyheter: Nederland: - Dette vil påvirke Islands søknad.

I Island viser meningsmålinger at sosialdemokratene i regjeringen er i utakt med folkemeningen også når det gjelder ønsket om EU-medlemskap.

I en ny meningsmåling som Det islandske handelskammeret har offentliggjort, sier også 60 prosent av næringslivets ledere at Island økonomisk sett står seg bedre på å stå utenfor EU.

Personvernpolicy