Moland-saken:

Ti år uten offentlig kontroll

Hjemmefrontmuseets leder Arnfinn Moland har disponert en konto utenfor statsregnskapene ti år lengre enn det statsråd Grete Faremo opplyste stortingsrepresentant Anundsen i januar. En del av pengene ble brukt til å kjøpe restopplaget av Molands egne bok fra 1999 om hjemmefrontens likvidasjoner under andre verdenskrig: «Over grensen?». (Arkivfoto: Scanpix)
Hjemmefrontmuseets leder Arnfinn Moland har disponert en konto utenfor statsregnskapene ti år lengre enn det statsråd Grete Faremo opplyste stortingsrepresentant Anundsen i januar. En del av pengene ble brukt til å kjøpe restopplaget av Molands egne bok fra 1999 om hjemmefrontens likvidasjoner under andre verdenskrig: «Over grensen?». (Arkivfoto: Scanpix)

En av Molands kontoer eksisterte ti år lengre enn hva forsvarsministeren opplyste. - Det er nye opplysninger, sier Frps Anders Anundsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Moland-saken:|

Lederen av Norges Hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland, har i flere år hatt kontoer utenfor statsregnskapet.

Billettinntekter og arv er dermed holdt utenfor både Forsvarets og skattemyndighetenes kontroll.Selv hevder Moland at intet hefter ved ham og at praksisen var godkjent. I interne dokumenter avvises forklaringene.

Forsvarsministeren kaller det "kritikkverdig", men ikke "økonomisk mislighold".

Moland nekter å la seg intervjue om saken, til tross for gjentatte oppfordringer.

Tidligere direktør ved Forsvarsmuseene, Rolf Scheen, har tidligere bedt om at Moland blir etterforsket.

Les også: Alle artikler om saken

Oslo (ABC Nyheter): I morgen skal Fremskrittspartiet vurdere hva de skal gjøre med svaret fra statsråd Grete Faremo (Ap) om kontoene som lederen av Norges Hjemmefrontmuseum (NHM), Arnfinn Moland, disponerte utenfor offentlig kontroll og på siden av statsregnskapene.

En gjennomgang av sakens dokumenter viser at forsvarsministeren kan ha gitt ukorrekte opplysninger på minst to punkter i sitt svar fra slutten av januar.

For det første sier statsråden at Forsvaret har gjennomgått alle bilag og transaksjoner knyttet til de fire aktuelle kontoene. På spørsmål fra ABC Nyheter opplyste Faremo at denne opplysningen baserte seg på opplysninger fått fra Forsvaret.

Men sakens dokumenter fastslår at ikke alle årene har vært kontrollert.

I gjennomgangen som Forsvarets internrevisjon gjennomførte i 2006, kommer det entydig frem at kun et av de tre årene - 2005 - ble kontrollert.

ABC Nyheter har gjentatte ganger spurt om når 2004 og 2006 skal ha blitt kontrollert. I en epost fra Forvarsstaben innrømmer en til slutt at kun deler av regnskapet ble sjekket:

«Dette omfatter bilag i de deler av regnskapet som ble kontrollert i 2006», skriver en av Forsvarsssjefens talspersoner, major Heidi Langvik-Hansen.

Les også: Skjulte informasjon for Stortinget

For det andre sier statsråd Faremo at Hjemmefrontmuseets leder disponerte kontoene i perioden 2004-2006. Men i sitt eget svar til Internkontrollen opplyser Arnfinn Moland at en av kontoene kan spores tilbake til Frigjøringsjubileet i 1995, altså ti år lengre enn det statsråd Faremo opplyste Frps representant i Kontoll- og konstitusjonskomiteen.

- Det er interessante og nye opplysninger. Vi må nå vurdere å be ministeren om ytterligere avklaring, sier Anders Anundsen (FrP) til ABC Nyheter.

Kjøpte eget restopplag

På denne ene kontoen har det vært plassert flere millioner kroner i årene etter Frigjøringsjubileet. ABC Nyheter har fått innsyn regnskapene for et enkelt år.

I 2004 sto det for det meste mer enn 1,6 millioner kroner på det som statsråden kaller en «arvekonto».

Regnskapet for dette ene året viser blant annet at Moland har kjøpt restopplaget (92 eksemplarer) av sin egen bok «Over grensen?» for 2.300 kroner.

Museumslederen betaler også reise, opphold og øl og lutefisk for seg selv og fem kolleger i Bergen, men uten at det følger med noe faglig program for de 15.004 kroner som brukes på en todagers «studietur».

Han har også akseptert å betale en ansatts egenandel ved legebehandling etter et uhell, samt 10.106 kroner for en kopimaskin til en privatperson, og det finnes flere inn- og utbetalinger på flere titusen uten bilag eller annen dokumentasjon.

I tillegg fremkommer det at Hjemmefrontmuseets leder innhenter 100.000 kroner fra en privat stiftelse til et prosjekt om de britiske spesialstyrkene, og at 415.000 kroner bevilget fra Forsvarsdepartementet til samme prosjekt også er innom denne irregulære kontoen.

Svarer ikke konkret

Konkrete spørsmål knyttet til kontoen ble sendt Forsvarsstaben i forrige uke, men de vil ikke gå inn i disse. Pressetalsmannen nøyer seg med en generell formulering:

«Når det for øvrig gjelder regnskapet vises det til at alle utbetalinger er godkjent av NHMs ledelse og at regnskapet er gjennomgått og godkjent av ekstern revisor», skriver major Christian Øverli.

ABC Nyheter har spurt Arnfinn Moland om disposisjonene knyttet til denne kontoen, men han har ikke besvart henvendelsen.

I en avtale mellom Moland og Forsvaret fremkommer det at museumsbestyreren har fått utbetalt 150.000 kroner i tapt arbeidsinntekt på grunn av ABC Nyheters avsløringer. Dette kalles belastende medieomtale i to måneder i fjor og skal ha berørt biarbeidsgivere for Moland.

Men Øverli besvarer ikke et spørsmål om hvem disse biarbeidsgiverne er. Han opplyser heller ikke hvor mange timer Molands advokat, partner i advokatfirmaet Simonsen - Jens Chr Hauge jr, har fakturert det offentlige.

Les også: Får en halv million for «belastende» medieomtale

Avtalen med Forsvaret viser at sluttregningen hans havnet på 340.000 kroner, selv om Moland ikke hadde avklart med sine sjefer at han kunne hyre ekstern advokathjelp for håndteringen av ABC Nyheters avsløringer.

Onsdag i forrige uke ble også statsråd Faremo spurt om mulig ukorrekte opplysninger, men hun har ennå ikke svart. Kommunikasjonsdirektør Kåre Helland-Olsen opplyste i går, søndag, at «svarene er under utarbeidelse».

Personvernpolicy