EU vil styrke passasjerrettighetene

EU vil nå styrke rettighetene til buss- og båtpassasjerer. Arkivfoto: Knut Falch / Scanpix.
EU vil nå styrke rettighetene til buss- og båtpassasjerer. Arkivfoto: Knut Falch / Scanpix.

Det skal bli lettere for EU-borgere å få erstatning ved avbestillinger og forsinkelser. Forslaget vil sannsynligvis også gjelde for Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EU-borgeres rettigheter som buss- og båtpassasjer skal styrkes. Dette kom frem da det spanske formannskapet, representert ved transportminister José Blanco López, presenterte sine prioriteringer overfor medlemmene i transport- og turismekomiteen (TRAN) i Europaparlamentet nylig.

- Passasjerrettigheter er noe som har vært prioritert fra EU over flere år. Det første passasjerrettighetsregelverket som kom, omhandlet luftfart. I etterkant har EU også vedtatt et lignende regelverk for jernbanepassasjerer, sier samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen i Norges EU-delegasjon til ABC Nyheter.

Stimulere til bedre service

Det nye regelverket for båt og buss skal bedre busspassasjerers rettigheter med spesiell fokus på rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med redusert bevegelighet.

Forordningen tar også sikte på å fastsette busselskapenes erstatningsansvar og forpliktelser ved avbestilling og forsinkelse, minstekrav til opplysninger samt klagebehandling.

Tidligere har EU vedtatt regelverk for fly- og togpassasjerers rettigheter. Nå ønsker EU å gjøre det samme for buss og båt.

Regelverket for flypassasjerer dekker erstatning for flyselskapenes passasjerer hvis de blir nektet ombordstigning eller opplever innstilte flyginger eller store forsinkelser (to timer eller mer).

EU-kommisjonen innførte dette lovverket for å stimulere til bedre service, og for å sikre at passasjerer fullt ut nyter godt av det felles markedet i Europa.

Dette regelverket er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Også et regelverk for jernbane ligger i EØS-systemet med tanke på innlemmelse i EØS-avtalen.

Hva med Norge?

Når regelverket for buss og båt eventuelt er tatt inn i EØS-avtalen, følger en norsk prosess. Norge må gjøre en selvstendig vurdering om dette også skal gjelde Norge.

Det er usikker hvor lang tid et slikt regelverk vil ta å implementere. En ting som imidlertid er sikkert, er at regelverksendringer generelt tar tid. Det skal blant annet behandles av flere komiteer i Europaparlamentet og i Transportrådet, og sammen skal de to institusjonene komme til enighet.

- Hvis jeg skal gjøre et grovt anslag, vil jeg tro at dette kommer på plass i løpet av 2010, sier Hanssen.

- Regelverket vil ikke gjelde momentant for Norge. Som sagt vil Norge gjøre en selvstendig vurdering av EØS-relevant EU-regelverk. Denne vurderingen gjennomføres når endelig regelverk er vedtatt i EU.

Ikke et nytt forslag

Et eksempel på noe som har tatt lang tid å gjennomføre i norsk rett, er den såkalte roaming-forordningen, som setter makstakster på internasjonale mobilsamtaler.

- Dette skyldtes at Islands hadde behov for tilpasninger til regelverket og fordi regelverket måtte behandles av Parlamentene på Island og Liechtenstein, sier han.

Rettigheter for buss- og båtpassasjerer er ikke nye forslag. Kommisjonen presenterte regelverket for ett år siden, og nå ønsker man å sluttbehandle dette.

- Med dette vil spanjolene videreføre det arbeidet med buss- og båtpassasjerers rettigheter som foregikk under det svenske formannskapet i 2009.

Personvernpolicy