FRP-UTSPILL

- Forsvarssjefen lurer oss

Vedgår: - Jeg beskrev ambisjonen i stortingsmeldingen. Det er ingen tvil om at vi står foran store utfordringer, sier general Harald Sunde. Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX
Vedgår: - Jeg beskrev ambisjonen i stortingsmeldingen. Det er ingen tvil om at vi står foran store utfordringer, sier general Harald Sunde. Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX

- Forsvarssjefen desinformerer det norske folk. Han tilkjennegir en styrke Norge ikke har, anklager Frp's forsvarspolitiske talsmann.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): - Den nye forsvarssjefen gir en virkelighetsbeskrivelse vi overhodet ikke kjenner oss igjen i. Han desinformerer det norske folk ved å tilkjennegi en styrke det norske forsvaret ikke har. Det syns jeg er dramatisk.

Det sier Fremskrittspartiets forsvarpolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen etter foredraget forsvarssjef Harald Sunde holdt i Oslo Militære Samfund 18. januar.

- Signalene general Sunde ga i dette foredraget, er annerledes enn det jeg har fått høre i en lukket høring i Stortinget med minister og forsvarssjef, og også i en åpen høring, sier Ellingsen til ABC Nyheter.

- Motstridende budskap

- Det gjennomgående er at ingen av de to høringene tilkjennega lystelige tilstander i forsvaret. Sunde burde komme med gjennomgående budskap i høringer og i Oslo Militære Samfund, sier Frp-politikeren.

- Sett i lys av denne budsjetthøsten, er jeg overrasket. Tilbakemeldingen i høringene er at forsvaret sliter med å kunne gjøre jobben sin i alle ledd.

-Det skumleste forsvarssjefen gjør her, er å gi et signal som veldig få andre i forsvaret kjenner seg igjen i, framholder Ellingsen.

- Gjemmer seg bak investeringer

- General Sunde gjemmer seg bak alle de store investeringene forsvaret skal gjøre. Men problemet er at man mangler mannskaper til å gjøre seg nytte av alt utstyret. En sur kaffekjele duger ikke uten et bål! sier Ellingsen og legger til:

- Hvem har forsvarssjefen snakket med? undres Jan Arild Ellingsen.- Hvem har forsvarssjefen snakket med? undres Jan Arild Ellingsen.

- Jeg ville hatt mye mer sans for en forsvarssjef som sto oppreist og vedgår det vanskelige. Når han sier at alt er såre vel, da blir jeg skeptisk.

Bekymret for mannskaper

Ellingsen forteller at partiet er bekymret for mangel på mannskaper i dagens forsvar, og derfor foreslo å styrke forsvarsbudsjettet med 1,5 milliarder. Han trekker fram eksempler på sin bekymring:

- Jeg leste nylig om en troppssjef i Finnmark som på to år ikke har sett mannskapene sine! Nå skal vi få fem nye fregatter. I snitt skal 3,5 av dem være operative. Det kan vi umulig greie på grunn av mannskapssituasjonen.

Han minner også om bakke- til luftvernet som ble lagt rundt Oslo Da Obama var i Norge.

- Da var hele vår forsvarsevne på dette området her nede. Vi hadde ikke hatt dette forsvaret noe annet sted. Mannskapet på disse skiftes ut en gang i året, mens opplæringstida er to måneder. Det betyr at vi i to av årets måneder ikke har operative folk!

Enig i utfordringer

ABC Nyheter fikk general Harald Sundes kommentar til disse anklagene på epost fra Helsinki. Der gir han Ellingsen noe rett:

- Jeg beskriver i talen det forsvaret vi er på vei å gå inn i som er politisk besluttet gjennom Stortingsproposisjon 48 ("Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier", journ. anm.), innleder Sunde og legger til:

- Det er ambisjonen jeg måler opp mot. Forsvaret i dag preges av svært høy kvalitet med moderne materiell og kompetent personell. Samtidig er det klart at Forsvaret befinner seg i en utfordrende situasjon der omstilling, fornyelse og operasjoner foregår samtidig.

- For å nå målbildet i 2012 som er beskrevet i den inneværende planperioden, er forutsigbare budsjetter og effektiv drift fra Forsvarets side helt nødvendig.

- I lys av dette er det ikke vanskelig å være enig i at forsvaret går en utfordrende tid i møte der blant annet øving for Heimevernet og bemanning av nye materiellkapasiteter vil bli krevende, skriver general Harald Sunde.

Personvernpolicy