Stabilt sykefravær i Kvalitetskommunene

POSITIV ERFARING: Sykefraværet i kommunen har ikke gått ned, men Notodden kommune har hatt stor nytte av å delta som innsatskommune i Kvalitetskommuneprogrammet, ifølge prosjektleder Anne Helle Skåre og assisterende rådmann Anne Sønstebø.
POSITIV ERFARING: Sykefraværet i kommunen har ikke gått ned, men Notodden kommune har hatt stor nytte av å delta som innsatskommune i Kvalitetskommuneprogrammet, ifølge prosjektleder Anne Helle Skåre og assisterende rådmann Anne Sønstebø.
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi ser ikke noe vi kan juble for, men sykefraværet øker i hvert fall ikke, sier assisterende rådmann i Notodden kommune. Det samme gjelder for andre kommuner i Kvalitetskommuneprogrammet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om saken

Kommunene ligger på sykefraværstoppen i Norge.

Prosjektet «Innsatskommuner sykefravær» har sitt utspring i Stolenbergs sykelønnsutvalg høsten 2006. Innsatskommune-prosjektet ble knyttet til Kvalitetskommuneprogrammet som har et bredere fokus.

Programmet «Kvalitetskommuner» er et samarbeid mellom staten, KS og arbeidstaker­organisasjonene, og har som mål å styrke kommunesektorens omdømme.

To av hovedmålene for Kvalitetskommuneprogrammet, som startet i januar 2007 og gikk frem til desember 2009, var redusert sykefravær og økt tjenestekvalitet.

Tall fra Kvalitetskommuneprogrammet:

Kommunene generelt (alle kommuner, Kvalitetskommunene inkludert):

Sykefraværet for kommunene var i perioden 4.kvartal 2008 – 3.kvartal 2009 på 9,9 prosent, mens det i forrige tilsvarende 12 månedersperiode var på 9,8 prosent. Dette tilsvarer en vekst på 1,1 prosent. Tallene er basert på 408 kommuner, dette utgjør om lag 95 prosent av kommunene.

Kommuner som ikke er med i programmet:

For kommuner som ikke er med i Kvalitetskommuneprogrammet har sykefraværet økt fra 9,3 prosent til 9,6 prosent. Dette utgjør en vekst på 3,2 %.

Kvalitetskommunene:

Kommunene i Kvalitetskommuneprogrammet har totalt hatt en nedgang på sykefraværet fra 10,3 prosent til 10,2 prosent. Dette er en reduksjon på 1,0 %. Dette betyr at Kvalitetskommunene har hatt en bedre utvikling enn kommunene, som ikke er med i programmet, på 0,4 prosentpoeng.

- Hovedtyngden av de 138 kommunene som er med i programmet kom inn med et høyere sykefravær enn snittet i kommunene, og startet i Kvalitetskommuneprogrammet fordi de hadde et ønske om å redusere sykefraværet - og tallene viser at de har klart å unngå den negative utviklingen som kommunene for øvrig har hatt, sier Bjørn Pettersen.

Notodden /Oslo (ABC Nyheter): Kommune-Norge ligger på sykefraværstoppen i Norge, og Notodden er en av kommunene i landet med høyest fravær.

I en toårsperiode som ble avsluttet i desember 2009, har kommunen deltatt som 1 av 12 såkalte innsatskommuner for redusert sykefravær i Kvalitetskommuneprogrammet (se boks til høyre).

Notodden kommune har denne uken evaluert prosjektet. Målet var å få et fravær på mindre enn 8,5 prosent. Det har ikke lykkes – i 3. kvartal 2009 var fraværet fremdeles på hele 10,8 prosent.

- Hvis vi ser på hele Notodden kommune som organisasjon så ser vi ikke noe som vi kan juble og sette kryss i taket over at her har det blitt så bra, sier assisterende rådmann i kommunen, Anne Sønstebø, til ABC Nyheter.

- Men i motsetning til mange andre av Norges kommuner kan vi si at her øker ikke sykefraværet. Vi har hatt svineinfluensa og litt av hvert – men likevel har vi ingen økning i sykefraværet. Vi håper selvfølgelig at vi skal få nedgang etter hvert, men dette er et langsiktig arbeid, fortsetter hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: - Ikke enighet om sykefraværskutt

Svak positiv utvikling

Prosjektleder i Kvalitetskommuneprogrammet sentralt, Bjørn Pettersen, bekrefter at dette er situasjonen:

- Det vi ser er at de kommunene som er med i Kvalitetskommuneprogrammet i gjennomsnitt har en svak positiv utvikling, enten så synker fraværet sakte eller det holder seg stabilt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Samtidig ser vi at snittet i kommunene som ikke er med i programmet stiger. Så kvalitetskommunene har en bedre utvikling enn kommunene som ikke er med i programmet, sier Pettersen.

Han har ingen spesifikke tall for de 12 innsatskommunene, men forteller at resultatene er veldig variable i disse kommunene:

- Det kan tyde på at det ikke bare har vært sykefravær som har vært utfordringen for disse kommunene, sier han til ABC Nyheter.

Les også: - Syke skal ikke få dårligere råd

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dårlig utgangspunkt

Av de 12 innsatskommunene ble 2 med i prosjektet fordi de hadde et lavt fravær, mens 10, deriblant Notodden, ble med fordi de hadde et høyt fravær.

Blant tiltakene som kommunene har satt i gang er friskverntrening og en arbeidsmiljøundersøkelse som ble fulgt opp av en arbeidsmiljødugnad. To avdelinger har dessuten testet ut et elektronisk system for oppfølging av sykemeldte.

- Systemet fungerer slik at vi legger inn kriterier for hvor ofte sykemeldte medarbeidere skal følges opp. Lederen får en automatisk beskjed om når det skal tas kontakt med den sykemeldte. Vi ser jo at jo mer kontakt du har med arbeidsstedet, jo lettere er det å komme tilbake. Det er jo også statistikk som viser at jo lengre du er borte jo større sannsynlighet er det for å bli uføretrygdet, forklarer Anne Helle Skåre som har vært prosjektleder for innsatskommune-prosjektet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Verktøyet inneholder også en samtalemal som lederne kan benytte når de har kontakt med sykemeldte ansatte. Skåre mener dette også bidrar til å sikre lik oppfølging av medarbeiderne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Viktig fokus

På tross av at resultatene på fraværsstatistikken lar vente på seg, mener Anne Sønstebø at Notodden kommune hatt god nytte av å være med i prosjektet:

- Det har satt fokus på et veldig viktig arbeid. Vi hadde høyt sykefravær og på noen områder hadde vi veldig høyt sykefravær, sier hun.

Særlig gjaldt dette innen helse og omsorg, og noe av forklaringen på dette er at det var enkelte ledere som hadde veldig mange medarbeidere:

- Hvordan i all verden skulle de klare å følge dem opp?

- Nå har vi fått inn mange teamledere som gjør at de kommer tettere på medarbeiderne. To av virksomhetene har også fått prøve ut det elektroniske verktøyet for oppfølging. Og det er ingen tvil om at det er bedring, sier Sønstebø.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forankret i 2010-budsjettet

Selv om innsatskommuneprosjektet når er avsluttet forsetter Notodden arbeidet med å redusere fraværet:

- Vi har fått det forankret på nytt i 2010-budsjettet. Vi sier at vi skal jobbe videre med et økt nærvær og at kommunen vil utvikle helsefremmende arbeidsplasser, gjennom tydelig ledelse, ved at hver medarbeider skal bli sett og verdsatt, og balanse mellom krav og støtte. Det er nå forankret i budsjettet.

- I 2011 er målet et nærvær på 92 prosent sier Sønstebø.

Hva blir de største utfordringene fremover?

- Vi må hele tiden følge opp og være nær medarbeiderne. Når de blir sykemeldte må vi i enda tettere dialog med dem og være til stede, sier Anne Helle Skåre.

- Også må vi sørge for å gi lederne kompetanse til å følge IA-avtalen slik som den er tenkt å fungere, for det er en veldig god avtale.

- Selv om den skal reforhandles nå så tror jeg mye av intensjonene som ligger der vil være med videre. Det å fange opp den sykemeldte på det rette tidspunktet slik at ikke terskelen for å komme tilbake til jobb bygger seg opp, sier assisterende rådmann Anne Sønstebø til ABC Nyheter.

Flere nyheter på ABC Nyheters forside.