Skattebegrensning på grunn av liten skatteevne

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pensjonister har ikke lenger rett til skattebegrensning. Dette er erstattet av et annet system for skattereduksjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Skattekalkulator 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2010. Kalkulatoren kan brukes av nesten alle.

Skattekalkulator 2010
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2010. Kalkulatoren kan brukes av nesten alle.

Skattebegrensning - lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne
Mer om dette i Lignings-ABC.

I 2011 kan følgende få skattebegrensning:

  • Uførepensjonister med lav alminnelig inntekt og nedsatt ervervsevne med minst 2/3
  • Andre med lav alminnelig inntekt som mottar en av disse stønadene fra folketrygden: overgangsstønad, etterlattepensjon, pensjon til familiepleiere og supplerende stønad til personer med kort botid i Norge

I 2010 kunne også pensjonister få skattebegrensning. Les mer om skatt på pensjonsinntekter her.

Slik beregnes skattebegrensningen

For enslige er denne grensen 113.700 kroner i 2010 og 117.400 kroner i 2011. For ektefeller var den 205.700 kroner i 2010. I 2011 er det ikke lenger felles beregning, dette gjøres inividuelt.

Det er alminnelig inntekt før særfradrag som er grunnlaget for beregningen. Hvis inntekten er høyere, skal summen av skatt på inntekt til kommune- og fylke- og fellesskatt og trygdeavgift ikke overstige 55 % av det overskytende. Formuesskatt reduseres ikke.

Hvis en enslig pensjonist har en nettoinntekt på 120.000 kroner (før særfradrag) skal ikke skatten i 2011 være mer enn 55 % av forskjellen mellom 117.400 kroner og 109.850 kroner. Skatten skal i dette tilfellet dermed ikke være høyere enn være 1.430 kroner (55 % av 2.600 kroner). Uten denne regelen ville skatten vært langt høyere.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Marginalskatten kan dermed komme opp i 55 prosent. Men dette gjelder for svært få. Opp til et visst nivå vil minstefradraget redusere marginalskatten til 40,7 prosent. Siden du får et fradrag på 26 prosent av pensjonen, vil minstefradraget redusere marginalskatten til 40,7 prosent.

Les mer om marginalskatt for pensjoner her.

Tilegg for formue

Beregningsgrunnlaget skal tillegges 1,5 % av skatteyters (inkl ektefelle) formue utover 200.000 kroner i 2011 og 2010. Den samme grensen gjelder for ektefeller.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette medfører at skatten kan øke med 0,42 prosent av formuen. En formue på 300.000 kroner gir et påslag i inntekten på 1.500 kroner (300.000 kroner minus bunnfradraget på 200.000 kroner). Skatten på denne tilleggsinntekten vil være 28 prosent, som vil bli 420 kroner.

Andre kan også få skattebegrensing

Man kan også få skattebegrensning ut fra en samlet vurdering av økonomien. Da må det være et påtagelig behov for å redusere skatten. I praksis er det få som får innvilget dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Eksempel

Under har vi satt opp to eksempler på skattebegrensning. Tallene gjelder for 2011.

Utgangspunktet er en uførepensjon på 200.000 kroner. Det er ingen andre inntekter eller fradrag enn minstefradrag og særfradrag. Forskjellen mellom eksemplene er at det i det ene er en formue på 500.000 kroner.

PostBeløpBeløp
Formue0500 000
Uførepensjon200 000200 000
Minstefradrag52 00052 000
Alminnelig inntekt148 000148 000
Særfradrag32 00032 000
Inntekt etter særfradrag116 000116 000
Skatteberegning
Trygdeavgift9 4009 400
Toppskatt00
Skatt på alm. Inntekt20 27220 272
Sum skatt29 67229 672
Tillegg for formue04 500
Grunnag skattebegrensning148 000152 500
Makismal skatt16 83019 305
Skatteberensning12 84210 367

Grunnlaget for beregning av skattebegensning er altså før særfradraget. Grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt regnes etter særfradraget.

Av eksemplet ser vi at skatten i en normalberegning vil være mye høyere enn det skattebegrensingsregelene tilsier. Skatten må da settes ned med det beløpet «normal» beregning ligger over skattebegrensnigsregelen.

Tabellen viser også effekten av formuen. En formue på 500.000 gir et påslag i grunnlaget for beregning av skattebegrensning på 4.500 kroner. Dette gir en økt skatt på 2.475 kroner.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.