Marginalskatt på pensjonsintekter

Artikkelen fortsetter under annonsen

Marginalskatten på pensjoner er i utgangspunktet lavere enn på lønnsinntekter, men det finnes unntak.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Marginalskatt på lønnsinntekter

Skattebegrensningsreglene

KALKULATOR:

Pensjonskattekalkulator 2012
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2012.

Pensjonsskattekalkulator 2011
Dette blir skatt på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2011.

Pensjonsskatt 2010/2011
Kalkulatoren sammenligner hva skatten blir på pensjoner i 2010 og 2011.

Skatten for alderspensjonister ble gjort om fra skatteåret 2010. Dette medførte også at marginalskattenivået ble endret.

Nå er det slik at pensjonsinntekter opp til 159.300 kroner (158.650 kroner i 2011) er skattefrie. På denne inntekten skulle en slik pensjon ha gitt en skatt på 29.300 kroner (28.150 kroner i 2011) (reduksjonsbeløpet). Pensjonsinntekter som er høyere enn dette får reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 251.700 kroner (242.000 kroner i 2011). Deretter med 6,0 prosent.

Formuen har ikke lenger noen innvirkning på marginalskatten på pensjonsinntektene. Det har heller ikke renteinntekter eller rentefradrag.

Regn ut skatten med pensjonskattekalkulatoren.

Slik ser marginalskattetabellen ut:

Marginalskatt på pensjonsinntekt 2012
TrinnIntervallMarginal-%
Trinn 10 – 159.3000,0 %
Trinn 2159.300 – 251.70040,7 %
Trinn 3251.700 – 490.00038,7 %
Trinn 4490.000 – 504.41347,7 %
Trinn 5504.413 - 765.80041,7 %
Trinn 6765.800 -44,7 %
Marginalskatt på pensjonsinntekt 2011
TrinnIntervallMarginal-%
Trinn 10 – 158.6500,0 %
Trinn 2158.650 - 242.00040,7 %
Trinn 3242.000 - 471.20038,7 %
Trinn 4471.200 – 498.62447,7 %
Trinn 5498.624 - 765.80041,7 %
Trinn 6765.800 -44,7 %

Derfor blir marginalskatten på pensjonsinntekter i 2012 slik

Her er forklaringen til hvorfor marginalskatten er slik den er. Dette gjelder for det øverste eksemplet, med null i formue og kapitalinntekter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

0,0 % i trinn 1: 0-159.300 kroner
Opp til denne grensen skal ikke pensjonsinntekter skattlegges.

40,7 % i trinn 2: 159.300 - 251.700 kroner
Ved en inntekt på 159.300 kroner skulle pensjonisten egentlig betalt en skatt på 29.300 kroner, dette blir derfor kalt «reduksjonsbeløpet». Inntekt ut over dette nivået må «tilbakebetale» 15,3 prosent av inntekten. Dette virker derfor som en ekstra skatt. Samtidig er minstefradraget på 26 prosent av inntekten, slik at skatt på alminnelig inntekt blir 20,72 prosent og ikke 28 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Med tillegg av trygdeavgift blir dermed marginalskatten på dette trinnet 40,72 prosent.

38,7 % i trinn 3: 251.700 - 490.000 kroner
På dette trinnet er et to ting som skjer. Minstefradraget vokser ikke lenger, fordi det har nådd sitt maksimale nivå. Samtidig går «tilbakebetalingsbeløpet» ned fra 15,3 prosent til 6 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

47,7% i trinn 4: 490.000 - 504.413 kroner
Fra dette nivået må det betales en toppskatt på 9 prosent.

41,7 % i trinn 5: 504.413 - 796.400 kroner
På dette nivået er skattereduksjonsbeløpet tilbakebetalt. Da forsvinner 6 prosent i tilbakebetalingsbeløp.

44,7 i trinn 5: Over 796.400 kroner
Andre trinn i toppskattområdet med 3,0 % høyere toppskatt kommer i tillegg.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.