Inflasjon

Inflasjon er kanskje det mest sentrale begrepet innenfor økonomi, og økonomisk planlegging.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Inflasjonsstatistikk
Årlig inflasjon tilbake til 1865.

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyårs sider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Vekter
Les mer om vektene i konsumprisindeksen på SSB's sider.

Hvert år blir pengene dine mindre verdt. En hundrelapp mister kjøpekraften i takt med inflasjonen. Neste år vil du ikke få like mange varer og tjenester for hundrelappen som du får i år.

Konsumprisindeksen er en indeks som viser prisutviklingen på varer og tjenester, som den enkelte husholdning konsumerer. Gjennomsnittlig indeks ble satt til 100 i 1998.

Grunnlaget for beregningen av konsumprisindeksen er et utvalg på ca. 800 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser. Beregningene baseres på et utvalg av 2.000 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på ca. 50.000 observasjoner. Indeksen blir beregnet av Statistisk Sentralbyrå.

Indeksen er bygget opp rundt visse hovedgrupper. Nedenfor har vi satt opp disse, med tilhørende vekt i indeksen.

Vekter i konsumprisindeksen 2011
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer13,31%
Alkoholdrikker og tobakk4,23%
Klær og skotøy5,68%
Bolig, lys og brensel21,49%
Møbler og husholdningsartikler mv6,02%
Helsepleie3,00%
Transport13,37%
Post og teletjenester2,75%
Kultur og fritid13,48%
Utdanning0,27%
Hotell- og restauranttjenester5,03%
Andre varer og tjenester11,38%
Sum100,01%

Her finner du tall for konsumprisindeksen.

Utover KPI lager SSB tre andre indekser som er ment å skulle beskrive den underliggende prisveksten. Disse er:

  • KPI-JE: Konsumprisindeksen uten energivarer.
  • KPI-JA: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer.
  • KPI-JAE: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer.

Norges Bank legger har tidligere lagt spesiell vekt på KPI-JAE i sin rentefastsettelse. Nå lager de sin egen indeks KPI-XE som er KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energiprisene. Forskjellen fra KPI-JAE er dermed at de tar med den langsiktige prisendringen (beregnede) i energivarer.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy