Meny

ICESAVE-STRIDEN

Letter ikke presset på Island

Jonas Gahr Støre vil ikke gi Steingrimur Sigrusson lån før Island har fått på plass en Icesave-avtale. Foto: Thomas Vermes

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jonas Gahr Støre sto fast på kravet om at Island oppfyller krav fra Storbritannia og Nederland før de får nye lån, da han møtte finansminister Steingrimur Sigfusson.
ICESAVE-SKANDALEN

Den islandske banken Landsbankinn opprettet en nettsparebank for utlendinger, særlig nederlendere og briter, kalt Icesave.

De tilbød gunstig rente og fikk flere utenlandske innskytere enn innbyggere på Island.

Da bankvesenet på Island gikk overende, forlangte Nederland og Storbritannia at den islandske staten skal betale alle utenlandske innskyteres tap.

Den islandske regjeringen ble tvunget til å inngå en avtale om å låne 3,88 milliarder euro (over 30 milliarder norske kroner) - nettopp fra Nederland og Storbritiannia - for å kunne betale Icesave-innskyterne tilbake.

Avtalen ble forkastet av Alltinget som i august 2009 krevde endringer i den.

17. oktober meldte den islandske avisa Morgunbladid at forhandere fra Nederland, Storbritannia og Island var kommet fram til et nytt utkast.

30. desember vedtok et flertall på 33 mot 30 i Alltinget å godta avtalen.

Denne avtalen kommer på toppen av den økonomiske krisen Island gjennomlever. Island fikk tilsagn om kriselån fra Det internasjonale valutafondet IMF, Norden og Polen. Men de ble knyttet til et ultimatum om at Island først underskriver en Icesave-avtale.

I november fikk Island så utbetalt et IMF-lån trass i at det islandske Alltinget ennå ikke har godkjent et utkast til Icesave-avtale. Senere ble det også utbetalt et nordisk lån.

(ABC Nyheter): Islands finansminister Steingrimur J. Sigfusson lover at regjeringen hans vil jobbe videre for å oppfylle sine betalingsforpliktelser til Storbritannia og Nederland etter konkursen i Icesave-banken.

Men islendingen ønsket seg også å få utbetalt lån fra Norge til å få skikk på islandsk økonomi uavhengig av Icesave-striden.

Det fikk han ikke, kom det fram da han og utenriksminister Jonas Gahr Støre møtte pressen etter et møte i Utenriksdepartementet i Oslo i formiddag.

Møtet skjedde etter den dramatiske situasjonen som oppsto i Islands forhold til omverdenen sist tirsdag. Da nedla president Olafur Ragnar Grimsson veto og sendte ut til folkeavstemning en omstridt Icesave-avtale som Alltinget hadde vedtatt med knapt flertall.

Presser Island i Icesave-strid

Jeg snakker på vegne av meg. Så får andre Islands-sjefer snakke for seg. Jonas Gahr Støre.

- Fra norsk side har jeg meddelt at Norge står ved sine forpliktelser overfor Island, sa Støre til pressen etter møtet – men ble så ganske uklar på hva dette innebærer.

Etter finanskrisen er Island avhengig av å få utbetalinger fra en lånepakke der Norden samordner sine lån med Det internasjonale valutafondet IMF.

Men den norske regjeringen vil ikke betale ut flere lån før Island har bøyd seg for krav fra Nederland og Storbritannia om milliard-erstatning etter Icesave-konkursen.

Les også: Råkjøret mot Island.

Utvekslet høfligheter

Det norske Icesave-ultimatumet var derfor et naturlig spørsmål etter møtet mellom de to ministrene.

- Det er Norges holdning at Norden bør gå videre med IMF i det planlagte programmet for Island. Fordi det avgjørende kriteriet er at den islandske regjeringen står ved sine forpliktelser. Og det har finansministeren i dag bekreftet at Island gjør, sa Støre.

- Både Sigbjørn Johnsen og jeg vil i løpet av dagen ta kontakt med våre nordiske kolleger for å fremme dette synet, la han til

Steingrimur Sigfusson sa han setter stor pris på forståelsen Norge.

- Vi ser på Norge som vår nærmeste og viktigste samarbeidspartner, selvsagt også Norden, innledet Sigfusson diplomatisk.

Ønsker frikobling fra Icesave

Folk overleverte presidenten krav mot Icesave.Folk overleverte presidenten krav mot Icesave.

- Og vi ønsker at låneprogrammet kjører videre på Island uansett presidentens beslutning om en folkeavstemning om Icesave-avtalen, slo Sigfusson fast.

- Regjering og parlament har gjort alt for å ferdiggjøre Icesave-avtalen, la han til.

Uenige om Icesave-utlimatum

- Er dere to ministre enige om at en Icesave-avtale må være på plass før de nordiske lånene utbetales?

- Nei, vi mener at programmet kan kjøre videre uansett Icesave-situasjonen. Det er det vi ønsker, sier Steingrumur Sigfusson på ABC Nyheters spørsmål.

Støre minnet om at Norge og Norden tidlig signaliserte rammene for det økonomiske rammene for Norges bidrag, og at dette måtte samordnes med IMFs program.

- Det grunnlaget IMF vedtok og som de nordiske landene tilsluttet seg, det står. Og det innebærer at Island påtar seg sine internasjonale forpliktelser. Og det har vi tillit til at de gjør, var det Støre ville si.

Les også: Det var Norden, ikke IMF, som stilte ultimatum.

Omgikk spørsmålet

- Betyr det at en Icesave-avtale ikke behøver å være på plass før Norge betaler ut neste del av sitt lån til Island?

- Det viktige for oss er at det grunnlaget IMF tok da de tok sin første beslutning, står fast, sier Støre til ABC Nyheter.

Dermed ser det ut til at Norge vil kjøre en strengere linje mot Island enn det IMF gjør, og i løpet av dagen i dag vil få de andre nordiske landene med på dette.

IMF: Ikke noe med lånet å gjøre

Etter den islandske presidentens veto mot Icesave-avtalen, rykket nemlig IMFs Islands-sjef ut med følgende pressemelding:

"An Icesave agreement is not a condition for Iceland’s program with the IMF, so long as the program is fully financed. The IMF will evaluate the situation with the Icelandic authorities and consult with the other countries providing financing for the program. The Fund staff will also continue working with the Icelandic authorities towards implementing the policies necessary to fully extricate the country from its crisis."

På norsk betyr det at IMF ikke setter en Icesave-avtale som betingelse for å fortsette Islands program med IMF.

- Er du enig med pressemeldingen fra IMFs Islands-sjef om at ubetaling av IMFs låneprogram til Island går uavhengig av Icesave-striden?

- Jeg har egentlig ikke støttet meg på andres uttalelser. Jeg snakker på vegne av meg. Så får andre Islands-sjefer snakke for seg, sier Støre til ABC Nyheter.

Sa noe annet i Stortinget

Da Stortinget i går diskuterte nordisk samarbeid, understreket utenriksminister Støre at Norge vil forholde seg veldig nøye til opplegget fra IMF.

- Står du ved det også når det gjelder at Icesave-saken ikke skal blandes inn i låneprogrammet fra IMF og Norden?

- Jeg syns det er det jeg har sagt hele tiden, at det som ligger til grunn for Islands stabilisering, er en internasjonal pakke. Der spiller Norden en veldig viktig rolle. Men det vil ikke være nok for å stabilisere Islands økonomi med bare Norge. Det må en bredere pakke til, forankret i IMF, er svaret Støre har på det.

Senterpartiet har lenge signalisert at de ønsker et rausere Norge, men stoppes i

Sp's Per Olaf Lundteigen positiv til lån til Alltings-mann Höskuldur Thorhallson. Sp's Per Olaf Lundteigen positiv til lån til Alltings-mann Höskuldur Thorhallson.

regjeringen av Arbeiderpartiet og SV.

Les også:

Islendinger rasende på Kristin Halvorsen.

Fremskrittspartiet vil ha ut lån til Island.

Urettferdig verden

Islands finansminister Sigfusson, som tilhører SVs søsterparti De venstregrønne, ble spurt om hvorfor det islandske folk skal betale det en liten gruppe finansspekulanter har sølt bort.

- Hvorfor er ikke verden rettferdig? repliserte Sigfusson.

- Kunne du tenkt deg et løfte fra Norge om utbetaling av lån uavhengig av en Icesave-løsning?

- Altså, jeg sier bare at jeg er meget tilfreds med de diskusjoner jeg har hatt, både med finansminister Sigbjørn Johnsen, Jonas Gahr Støre og Kristin Halvorsen, sier Sigfusson, som mener Færøyene har vært enda vennligere enn Norge.

Færøyene ga Island et stort lån etter færøysk målestokk, uten å stille noe ultimatum om striden Island har med britene og nederlenderne.

Færøyene og Polen mer generøse

- Færøyene var først ute, og den mest generøse. Den polske delen av finansieringen er også uten betingelser om Icesave. Det setter vi også stor pris på, bemerker Sigfusson.

Sigfusson ble også spurt om han kan fortsette som minister dersom det blir nei i folkeavstemningen.

- Det er for tidlig å si, sier den islandske finansministeren.

Les også i Finacial Times: - Islendingene har ingen juridisk plikt til å betale.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus