Aldri vært så få drap i New York

Antallet drap i The Big Apple har minket dramatisk de senere år.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ordfører Michael Bloomberg annonserte denne uken at det frem til mandag hadde vært 461 drap i New York i 2009, melder CNN.

Bloomberg mener det er bruken av ny teknologi, styrket ledelse, bruken av statistikk i planleggings- og forebyggingsarbeidet, og fordelingen av ressursene til de forskjellige departementene med særlig fokus på problemområdene som er årsaken til nedgangen.

I kombinasjon med strengere våpenkontroll mener han alle disse faktorene har «hjulpet til en betydelig nedgang i voldsbruken i gatene våre», sier Bloomberg.

- Redder liv hver eneste dag

Bloomberg og politimester Ray Kelly vektlegger særlig «Operation Impact» som har hatt de aller farligste områdene i New York som hovedfokus.

- Politifolk redder liv i New York hver eneste dag, vanligvis i det fattigste nabolagene, sier Kelly.

Ordfører Michael Bloomberg (t.h.) og politimester Ray Kelly (t.v) mener hovedårsaken er et styrket politvesen. (Foto: Scanpix)Ordfører Michael Bloomberg (t.h.) og politimester Ray Kelly (t.v) mener hovedårsaken er et styrket politvesen. (Foto: Scanpix)

New York hadde aldri hatt under 600 drap i løpet av ett år før i 2002, men det har siden den gang ligget under 600. Antall drap i New York nådde sin topp i 1990, da hele 2.262 personer ble drept.

Siden 2001 har all alvorlig kriminalitet hatt en nedgang på 35 prosent. Antallet voldtekt og drap har blitt redusert med henholdsvis 38 prosent og 34 prosent. Overfall og drap har hatt en nedgang på 29 prosent.

Nedgang i hele USA

Også den nasjonale voldskriminaliteten er på vei nedover, ifølge FBI.

En statistikk frigitt i juni for første halvdel av 2009 viste at det var om lag 4,5 prosent nedgang i all voldsrelatert kriminalitet. Antall drap gikk ned 10 prosent fra året før i hele USA sett under ett.

Den tidligere ordføreren Rudy Giuliani og hans tøffe metoder har fått mye av æren for nedgangen i kriminaliteten I New York. Han ble valgt til ordfører i 1994 og fram til hans avgang i 2001 opplevde man en nedgang i all kriminalitet på 57 prosent, mens antall drap ble reduserte med hele 65 prosent.

- Abort er årsaken

Men det var ikke bare i New York man opplevde en kraftig tilbakegang i antallet kriminelle handlinger på denne tiden.

I løpet av 90-tallet minket antallet lovbrudd med opp mot 40 prosent i enkelte byer og stater i USA. Dette resulterte i den største nedgangen i alvorlige kriminelle handlinger i USA siden andre verdenskrig.

Det har blitt lansert en rekke teorier om hvorfor man har opplevd en så markant nedgang i kriminaliteten i USA. I boken «Freakonomics» bruker Steven Levitt statistikk for å finne sannheten bak alt fra korrupsjon til farene ved å eie et svømmebasseng.

I denne boken mener han å kunne fastslå at nedgangen i kriminalitet henger sammen med legaliseringen av abort i USA.

Steven Levitt hevder det er en sammenheng mellom nedgangen i kriminalitet og legaliserigen av abort. (Foto: AP Photo)Steven Levitt hevder det er en sammenheng mellom nedgangen i kriminalitet og legaliserigen av abort. (Foto: AP Photo)

Teorien vokste ut fra en statistisk studie av Levitt og professor John Donohue og lød som følger:

Uønskede barn vil mer sannsynlig bli problemfylte tenåringer, og mer tilbøyelige til å ty til kriminalitet og narkotika, enn ønskede barn. Da abort ble legalisert på 70-tallet, ble en hel generasjon uønskede barn avverget, som førte til en kraftig nedgang i kriminalitetsstatistikken nesten to tiår senere, da denne generasjonen ville ha vært mest sannsynlig til å begå kriminalitet.

Levitt undersøkte statene som var først ute med å legalisere abort – blant annet New York og California – og fant at det var i disse statene kriminalitetskurven var nedadgående først. Han konkluderte med at abort stod for mer enn halvparten av nedgangen i kriminalitetsstatistikken på 90-tallet.

- Rasisitisk

Studien har fått kritikk for å være rasistisk - til og med rasehygienisk – da mange av USAs fattige, enslige mødre er afroamerikanske. Og den ble selvsagt ikke tatt godt imot av abortmotstandere.

Studien har også fått kritikk for ikke å ta i betraktning andre faktorer. Professor Ted Joyce ved universitetet i New York fant at drap utført av gjerningsmenn som var for gamle til å kunne ha blitt påvirket av legaliseringen av abort minket betraktelig mer enn drap utført av unge lovbrytere.

Et død person bæres ut av et narkoreir, mistenkt for å ha drept tre og deretter falt ned branntrappa. (AP Photo/David Karp)Et død person bæres ut av et narkoreir, mistenkt for å ha drept tre og deretter falt ned branntrappa. (AP Photo/David Karp)

To australske forskere viste til at legaliseringen av abort faktisk økte antall barn født utenfor ekteskapet og enslige foreldre. De konkluderte med at legaliseringen ikke førte til noen nedgang i kriminalitetsstatistikken, snarere tvert imot – den bidro til å øke den, skriver Steven Malanga i City Journal.

I boken «The Great American Crime Decline» hevder Franklin Zimring at det ikke finnes én enkelt forklaring til den kraftige tilbakegangen, men mener det er en kombinasjon av ulike faktorer.

Zimring mener man i fremtiden vil kunne se en ytterligere reduksjon av kriminaliteten uten store forandringer i befolkningen, og uten store forandringer i bymiljøet. Han har også tatt utgangspunkt i New York.

- Det mest bemerkelsesverdige i denne historien er ikke hva som endret seg i New York på 90-tallet, men hva som ikke endret seg, hvilket var det aller meste ved byen. Det var smarte opplegg som skulle hindre sniking på undergrunnsbanene, men banene i seg selv endret seg ikke. Det gjorde heller ikke skolene, gatene, andre transportsystem, befolkningen eller økonomien, skriver Zimring i boken.

Han mener nedgangen skyldes en moderat forbedring av politiarbeidet. Politiet i New York økte også sin bemanning med 35 prosent – 13.000 personer – i 1990. De tok også i bruk tøffere virkemidler.

Og det var i tillegg en endring i lederstrukturen, målsettingene og strategiene – som å øke antall patruljerende polititjenestemenn i gatene.

En pistol ligger igjen på bakken etter at en politimann drepte en mann som løsnet skudd mot ham på Times Square i New York.En pistol ligger igjen på bakken etter at en politimann drepte en mann som løsnet skudd mot ham på Times Square i New York.

- Store forandringer er unødvendig

- Selv om kun mellom 25 og 50 prosent nedgangen i kriminalitet er relatert til politivirksomheten, så er den virkelig store nyheten fra New York at vi ikke må forandre fundamentale forhold i det moderne storbymiljøet eller forhold blant innbyggerne. Vi må bare finne den rette kombinasjonen av ingredienser i utformingen av miljøet, forebygging og politiarbeid, og den kan variere fra by til by. Bare ved å flikke litt og pusse kantene kan man oppleve forbløffende resultater.

Men Zimring peker også på det samme som Levitt – nemlig det at det var en nedgang i høyrisikogruppen – som utgjør personer i tenårene og frem til fylte 29 år. Det var også en økning i antall fengslede.

Zimring hevder imidlertid at dette ikke har spilt noen større rolle da man opplevde dette på slutten av 80-tallet også, da alvorlig kriminalitet fortsatt var i kraftig vekst.

Samme erfaring i Canada

Men Canada på sin side hadde nettopp en effekt av dette. Kriminalitetsraten i Canada falt med 30 prosent i de aller fleste kategorier av forbrytelser i de åtte årene etter 1991, som er omtrent det samme mønsteret som nedgangen i USA fra 2001.

Dette skjedde i en periode der det var nedgang i antall innsatte i fengslene, det var færre politifolk i gatene, og det var en moderat økonomisk vekst. Men Canada opplevde – på lik linje med USA – en kraftig nedgang i antall unge personer i denne perioden.


Personvernpolicy